Lån utan UC

Låna pengar med Bisnode och bevara din kreditvärdighet

Låna pengar utan UC med vårt flexibla kreditlån. Hos oss lånar du utan helt UC-kreditupplysning. Vi använder oss istället Bisnode, därför behöver du inte oroa för att försämra ditt kreditbetyg i onödan. Vi på Brixo erbjuder också möjligheten att låna trots betalningsanmärkningar. För oss är det din nuvarande betalningsförmåga som räknas, inte gamla misstag.

  • Låna upp till 30 000 kr
  • Utbetalning samma dag
  • Låna trots betalningsanmärkning
  • Låna utan UC

Hur mycket vill du låna?

Välj kreditgräns:

Hur mycket vill du ta ut idag?

Nominell ränta:
Lägsta delbetalning: 5 % av utestående skuld, minst 500 kr
Första betalningsdag: 2022-07-26

Krediten har inga avgifter. Nominell bunden årsränta är 25,95 % och den effektiva räntan är 29,3 %. En exempelkredit på 10 000 kr som återbetalas med 955 kr per månad under 12 månader har en total kostnad om 1 460 kr.

Lån utan UC

Låna pengar med Bisnode och bevara din kreditvärdighet

Låna pengar utan UC med vårt flexibla kreditlån. Hos oss lånar du utan helt UC-kreditupplysning. Vi använder oss istället Bisnode, därför behöver du inte oroa för att försämra ditt kreditbetyg i onödan. Vi på Brixo erbjuder också möjligheten att låna trots betalningsanmärkningar. För oss är det din nuvarande betalningsförmåga som räknas, inte gamla misstag.

  • Låna upp till 30 000 kr
  • Utbetalning samma dag
  • Låna trots betalningsanmärkning
  • Låna utan UC

Hur mycket vill du låna?

Välj kreditgräns:

Hur mycket vill du ta ut idag?

Nominell ränta:
Lägsta delbetalning: 5 % av utestående skuld, minst 500 kr
Första betalningsdag: 2022-07-26

Krediten har inga avgifter. Nominell bunden årsränta är 25,95 % och den effektiva räntan är 29,3 %. En exempelkredit på 10 000 kr som återbetalas med 955 kr per månad under 12 månader har en total kostnad om 1 460 kr.

Innan ett lån beviljas gör alla långivare en kreditprövning som baseras på uppgifter som kunden lämnat i sin ansökan såväl som på fakta som inhämtas genom en kreditupplysning från ett kreditupplysningsföretag. Istället för att använda sig av kreditupplysningsföretaget UC, som många andra långivare gör, hämtar Brixo istället kreditupplysningar från Bisnode. Ibland nämns ”lån utan UC” som något speciellt och man kan få intrycket av att det innebär att ingen kreditprövning alls görs, vilket dock är felaktigt. Låt oss därför reda ut vad lån utan utan UC innebär och vad begreppen kreditprövning, kreditupplysning och kreditvärdighet faktiskt betyder.

Låna utan UC

När du ansöker om en kredit vänder vi oss till kreditupplysningsbolaget Bisnode för att ta en kreditupplyning om dig som låntagare. Ingen notering till UC görs när du skickar in en ansökan och det registreras inte heller om du väl blir beviljad en kredit hos Brixo.

Att vi inte vänder oss till UC för att hämta kreditupplysningar, gör att vi skiljer oss från de flesta större banker och långivare. Hos många kreditgivare kan det vara svårt att bli beviljad lån om du har många kreditupplysningar och förfrågningar gjorda på dig hos UC, varpå det kan vara bättre och smartare för din framtid att låna utan UC.

Hos Brixo som tar kreditupplysningar från Bisnode kan du därför låna utan att försämra din kreditvärdighet hos UC. Vänder du dig i framtiden till en lånegivare som använder sig av UC, kommer inte tidigare kreditupplysningar hos Bisnode att påverka din kreditvärdighet. Som nämnt tar vi inga nya kreditupplysningar från UC och det innebär även att om du tidigare har haft många UC-förfrågningar påverkar det inte vår bedömning av din kreditvärdighet i samband med låneansökan hos Brixo.

Kreditprövning inklusive kreditupplysning

Vad är en kreditprövning?

Som alltid när man lånar pengar är det viktigt att vara säker på att man har möjlighet att betala tillbaka de pengar man lånat och i den takt som avtalats med kreditgivaren. Annars riskerar man i värsta fall att få ett skuldsaldo hos Kronofogden som kan vara till hinder under lång tid framöver.

För att försäkra sig om låntagarens återbetalningsförmåga gör kreditgivaren alltid en kreditprövning innan lånet beviljas och i bedömningen ingår bland annat information som hämtas från ett kreditupplysningsföretag.

Varför görs en kreditprövning?

Säkerhet för långivaren

Alla långivare vill förstås att deras kunder skall betala tillbaka lånet och erlägga ränta som överenskommet. Långivare gör därför omfattande kontroller och analyser av låntagarens återbetalningsförmåga innan ett lån eller kontokredit beviljas.

Kreditgivaren är enligt svensk lag skyldig att kontrollera att låntagaren bedöms vara kapabel att betala tillbaka.

Denna kontroll kallas för kreditprövning och som underlag för bedömningen används den information som den sökande lämnat i sin låneansökan och eventuella tidigare kontakter som vederbörande haft med kreditföretaget kompletterat med en kreditupplysning på den som ansöker om lån.

Säkerhet för kunden

Att genomgå en kreditprövning är inte bara en säkerhet för långivaren utan också för dig som låntagare. Vi vill att du ska kunna låna tryggt och säkert. Att bli beviljad ett lån innebär att långivaren litar på dig och bedömer din solvens som tillräcklig. Akta dig för snabblångivare som erbjuder kredit utan en kreditprövning – det går emot svensk lag och tyder på en oseriös verksamhet.

Det är inte ett tecken på långivarens generositet eller tillit, utan ett sätt att få så många som möjligt att låna pengar – även de som inte är kapabla att betala tillbaka och som därmed riskerar att hamna i livslång skuld. Alla långivare som erbjuder krediter måste ha tillstånd från Finansinspektionen, vilket vi också har.

Vad kontrolleras i en kreditupplysning?

Alla företag och alla privatpersoner över 15 år finns med i kreditupplysningsföretagens register. Man har ingen möjlighet att bli struken från registret eller radera information. Om man anser att en uppgift inte stämmer kan man kontakta kreditupplysningsföretaget och kräva att uppgiften rättas.

Informationen i registren samlas i första hand in från myndigheterna. I vissa fall görs endast en enklare form av kreditupplysning där man bara kontrollerar namn och adress samt eventuella betalningsanmärkningar och skuldsaldon hos Kronofogden.

Denna upplysning kallas ibland för mikroupplysning (eller UC13). Den mer utförliga personupplysningen (UC3) innehåller dessutom inkomstuppgifter från de senaste två åren, äktenskapsförord, fastighetsinnehav, kreditförfrågningar och aktiva lån. Den hjälper kreditgivaren att skapa sig en mer detaljerad bild av låntagarens ekonomiska situation. Enligt lagen måste en kopia (en så kallad omfrågadkopia) skickas hem till den som man gjort kreditupplysningen på.

Den innehåller all information som kreditupplysningsföretaget skickat till förfrågaren och ska också tydligt ange vem som beställt upplysningen.

På så vis kan man hålla koll på vem som hämtar kredituppgifter. För att man ska få begära kreditupplysning om någon krävs legitima skäl. Förutom vid kreditavtal kan kreditupplysning tas vid ekonomiska riskbedömningar, exempelvis vid vissa anställningar (om tjänsten i fråga innebär ett ekonomiskt ansvar) och vid ingående av ett hyresavtal.

Som privatperson har man rätt att högst en gång om året få ett kostnadsfritt besked om vilka uppgifter som kreditupplysningsföretaget registrerar om dig.

Vad innebär kreditvärdighet?

Kreditvärdighet är ett centralt begrepp under kreditprövningar. Har du en låg kreditvärdighet innebär det att du bedöms vara mindre sannolik att betala tillbaka i tid.

Att ha låg kreditvärdighet gör alltså att du riskerar att få avslag när du ansöker om att låna pengar eller vill köpa något på avbetalning. En annan möjlighet är att du får en kredit beviljad, men tvingas betala högre ränta och avgifter.

Kreditvärdighet påverkas av storleken på din inkomst och hur stabil den är, dina eventuella skulder och betalningsanmärkningar (exempelvis obetalda räkningar), de ansökningar om lån du gjort på sistone och hur många kreditupplysningar som gjorts på dig.

När det gäller att avgöra hur god kreditvärdighet en låntagare har, gör varje kreditinstitut sin egen bedömning. Somliga kreditgivare använder sig av så kallad kreditscoring, där man tar i beaktande flera faktorer för att på så sätt räkna ut en score, som anges som ett poängtal eller i procent.

En jämförelse av UC, Bisnode och creditsafe:

Vid ansökan av ett snabblån, SMSlån och blancolån görs kreditupplysningar oftast från UC, Bisnode eller Creditsafe. De är störst på personupplysningar i Sverige. Det finns idag ytterligare ett ansenligt antal kreditupplysningsföretag i Sverige – Datainspektionen publicerar en lista över de företag med tillstånd att bedriva sin verksamhet. Brixo använder sig av Bisnode för att göra kreditupplysningar.

UC, som är en förkortning av Upplysningscentralen, är det största svenska kreditupplysningsföretaget, som funnits sedan 1977 och ägs gemensamt av de sex största bankerna i Sverige. Vid en kreditupplysning hos UC får lånegivaren information om exempelvis civilstatus, fastighetsinnehav, betalningsanmärkningar och skuldsaldo, inkomstuppgifter, övriga lån och krediter, UC-förfrågningar och din kreditscore.

De flesta större banker och långivare gör sina kreditupplysning via UC och eftersom varje upplysning registreras i registret hos UC riskerar många upplysningar att försämra kreditvärdigheten.

Om ett stort antal kreditupplysningar finns registrerade om dig hos UC under en kort period, kan du hos många företag framstå som ekonomiskt instabil. Ett rimligt antal förfrågningar behöver däremot inte alls vara negativt utan visar endast att du är en normal och attraktiv kund i exempelvis elektronik-/vitvaruhandeln eller hos banker och andra kreditinstitut.

Det är ju faktiskt helt normalt för en vuxen person att ha såväl kreditkort som ett eller några blancolån t.ex. i samband med köp av TV eller kylskåp, och detta kommer ju naturligt leda till att ett antal kreditupplysningar inhämtas. För att kreditvärdigheten ska påverkas negativt måste antalet frågor till UC överstiga en sådan rimlig nivå. En kreditupplysning hos UC sparas i ett år och är under tiden synlig för andra kredit- och långivare som hämtar sina kreditupplysningar hos UC under denna tid.

Bisnode grundades 1989 och är ett svenskt företag som är verksamt i flera länder runt om i världen. Företaget erbjuder affärs-marknads- och kreditinformation till främst företag som behöver underlag för att fatta beslut om att bevilja krediter och lån, men även till privatpersoner. I registret finns information om samtliga svenskar som är 15 år och äldre. 
Vid en kreditupplysning hos Bisnode poängsätts olika faktorer som har betydelse för att bedöma en låntagares kreditvärdighet, det vill säga sannolikhet att lånet blir återbetalat.

Information som ges om privatpersoner vid en kreditupplysning via Bisnode är bland annat Inkomst, ålder, fastighetsuppgifter, skuldsaldo, skuldsanering, beviljade lån/krediter, betalningsanmärkningar, konkurser och antalet tidigare förfrågningar. Vid en kreditupplysning tas samtliga faktorer med i bedömingen och vardera faktor poängsätts och sammanställs som en score.

Efter att en kreditupplysning gjorts via Bisnode ligger den kvar i registret i 1 år. Fördelen med Bisnode-scoren är att flera variabler vägs samman och ger en helhetsbedömning av en persons kreditvärdighet, i stället för att ge avslag på enstaka parametrar. Brixo använder sig av Bisnode för att hämta kreditupplysningar.

Creditsafe är ett kreditupplysningsföretag som levererar information till stora och små företag, kommuner, myndigheter och organisationer. Företaget grundades i Storbritannien 1997 och har kontor i 14 länder. I kreditupplysningen hos Creditsafe ingår inkomstuppgifter från de senaste 3 åren, information om betalningsanmärkningar, detaljerad personinformation, bolagsengagemang, fastighetsinnehav och en scoring för riskbedömning. Creditsafes riskbedömning och score beräknas utifrån information om taxerad inkomst, inkomstutveckling, tillgångar samt betalningsanmärkningar. Antalet kreditupplysningarförfrågningar som hämtats från Creditsafe på en person påverkar varken scoring eller framtida kreditomdömen.