Priser

På hemsidan anger du hur mycket du vill låna och önskad återbetalningstid och får direkt svar med all den information du behöver såsom kostnaden per månad. Månadskostnaden är oförändrad under hela lånets löptid och när löptiden är slut har hela lånet betalats tillbaka. Inga andra kostnader tillkommer om lånet betalas tillbaka enligt överenskommen betalningsplan.

Tydliga priser

Brixos lån har fasta och transparenta priser som alltid är kända för dig som kund när du lånar och vi tillämpar inte individuell prissättning såsom många stora banker gör. Nedan framgår vår prisstruktur för några vanliga lånestorlekar och återbetalningstider. På hem- och ansök-sidan kan du själv välja vilket lån som passar dig bäst och se exakt kostnad och annan viktig information för just det lånet.

 

Lånebelopp 5 000 kr 10 000 kr 15 000 kr 25 000 kr 30 000 kr
Återbetalningstid 12 mån 18 mån 24 mån 36 mån 48 mån
Månadskostnad 607 kr 827 kr 989 kr 1 264kr 1 142 kr
Totalt återbetalningsbelopp 7 284 kr 14 886 kr 23 736 kr 45 504 kr 54 816 kr
Total lånekostnad 2 284 kr 4 886 kr 8 736 kr 20 504 kr 24 816 kr
Nominell ränta 39,48% 39,48% 39,48% 39,48% 29,95%
Effektiv ränta 108,5% 70,9% 61,0% 54,3% 39,2%

 

Avgifter och ränta

Här följer information om Brixo prisstruktur. Notera att dessa avgifter och räntan alltid redan är inräknade i de prisuppgifter som du finner från oss.

Uppläggningsavgift     495 kronor
Aviavgift                        45 kronor per månad

Inga ytterligare kostnader tillkommer utöver ränta så länge lånet återbetalas enligt plan.

Brixo erbjuder lån i jämna tusental från 5 000 kronor upp till 30 000 kronor med löptider på 12 – 48 månader. Räntan, som framgår av tabellen nedan, beror på lånebeloppet och är fast under hela lånets löptid.

Lån 5 000 – 25 000 kr 39,48 % i nominell årsränta
Lån 26 000 – 30 000 kr 29,95 % i nominell årsränta

Representativt exempel

Representativt exempel är ett lån på 15 000 kronor som återbetalas under 36 månader. Uppläggningsavgift är 495 kronor och aviavgifter är 36 x 45 = 1 620 kronor. Nominell bunden årsränta är 39,48 % och den effektiva årsräntan blir 58,8 %. Månadskostnaden kommer att vara 786 kronor och du kommer totalt att ha betalat 28 296 kronor (786 kronor * 36 månader) när lånet är återbetalat. Detta innebär en kostnad för krediten som uppgår till 13 296 kronor.

Så här har vi räknat

Vi utgår från vilket lån som önskas (lånebelopp och återbetalningstid) och redovisar månadskostnad samt effektiv ränta beräknad i enlighet med Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter.

Följande kostnadsposter ingår i kalkylen: ränta, uppläggningsavgift och aviavgift. Den nominella årsräntan är 29,95 % eller 39,48 % beroende på lånebeloppets storlek som framgår av tabellen ovan. Uppläggningsavgiften är alltid 495 kronor och aviavgiften är 45 kronor per faktura. 

Förtida betalning

Låntagare som önskar kan alltid välja att betala tillbaka sitt lån tidigare. Kontakta Brixo om du vill lösa lånet så räknar vi ut aktuellt återbetalningsbelopp per det datum du önskar. Det kostar ingenting att betala en faktura i förtid men om amorteringsplanen ska ändras måste man ansöka om ett förändrat lån. Om ansökan beviljas debiteras en ändringsavgift om 495 kronor och en ny betalningsplan erhålls.

Utebliven betalning

Om låntagaren inte betalar en faktura i tid tillkommer dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta faktureras normalt tillsammans med nästa faktura som ställs ut efter förseningen. Om Brixo tvingas skicka en påminnelse tillkommer en påminnelseavgift om 60 kronor.

Om fakturan kvarstår obetald trots påminnelse kommer Brixo att lämna över denna till inkassoföretag vilket kommer att medföra ytterligare kostnader. Betala alltid ett lån i tid så att avgifter undviks.

Se kostnaden för ditt lån.