Brixos stipendium

Brixos stipendium: 10 000 kr

Vi tror på att stödja och uppmuntra blivande akademiker och vill därför ge en extra skjuts i din framtida utbildningsresa.

Här kan du som bidrar till kunskapsutvecklingen inom valfritt ämne ansöka om stipendium på 10 000 kr.

 

Vem kan ansöka?

 • Heltidsstudent vid svenskt universitet/högskola
 • Du är folkbokförd i Sverige
 • Du ska skriva en kandidat- eller masteruppsats under innevarande termin (inom valfritt ämne)

 

Så ansöker du

Skicka in din ansökan till stipendium@brixo.se. Din ansökan behöver innehålla:

 • Fullständigt namn
 • Presentation om dig eller er som skriver uppsatsen
 • Giltigt intyg avseende pågående studier vid svenskt universitet/högskola
 • Motivering om varför just ditt uppsatsämne är viktigt för kunskapsutvecklingen och inom ramen för samhällsnytta

 

Ansökningstider och deadline

Du behöver inkomma med din ansökan senast 15 april. Stipendiet delas ut 15 maj.

 

Hur utses vinnaren?

Stipendiaten utses genom noggrann bedömning utav en jury som bland annat består utav VD och CFO på Brixo. Beslutet baseras på de fastställda kriterierna och din ansökan kommer i synnerhet att bedömas utifrån:

 • Originalitet i ämnesvalet
 • Forskningsmetoder
 • Tydlig motivering om varför just du/ni förtjänar stipendiet

Vi ser fram emot att läsa din ansökan, lycka till med studierna!

 

Villkor

 • Uppsatsen ska skrivas under innevarande termin
 • Stipendiet är på 10 000 kr och det fullständiga beloppet betalas ut vid ett tillfälle
 • Stipendiaten kontaktas via mejl inom 30 dagar efter sista ansökningsdagen
 • Stipendiaten godkänner att en presentation innehållandes en bild, namn och utbildning publiceras på brixo.se
 • Om ni är flera som ska skriva uppsatsen delas beloppet lika mellan er
 • Stipendiet är skattefritt

Brixo vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler. För mer information om hur dina personuppgifter hanteras, se fliken “Personuppgifter” här. Stipendiaten godkänner att presentation innehållandes bild, namn och utbildning publiceras på brixo.se till dess att det inte längre önskas.