Vanliga frågor

Vad innebär det att låna pengar av Brixo?

 • Utbetalning samma dag som lånet beviljas
 • Enkel ansökan med BankID
 • Låna mellan 5 000 och 30 000 kronor
 • Återbetalningstid mellan 12 och 48 månader
 • Ansökan kan ske när som helst på dygnet
 • Gratis ansökan och inga dolda avgifter
 • Inget krav på borgen eller annan säkerhet
 • Kreditupplysning hämtas från UC

När kan jag ansöka om lån hos er?

Vår hemsida är öppen för ansökningar dygnet runt alla dagar i veckan. Inkomna ansökningar behandlas så snart som möjligt och slutligt besked ges inom 24 timmar från ansökningstillfället (dock ej helg). Utbetalning sker direkt efter att ansökan beviljats.

Identitetskontroll sker med BankID.

Vad krävs för att få låna?

Vi kontrollerar att du uppfyller våra grundkrav samt gör en kreditbedömning vilken fokuserar på om du har förmåga att betala tillbaka lånet.

Grundkraven är följande:

 • Du är minst 18 år
 • Du har en inkomst om minst 150 000 kronor per år
 • Du har ett svenskt personnummer och är folkbokförd i Sverige
 • Du har inget aktuellt skuldsaldo hos Kronofogden men betalningsanmärkningar får förekomma

Kostar det något att ansöka om lån hos er?

Nej, det är alltid kostnadsfritt att ansöka om lån hos Brixo.

Hur fungerar e-legitimation såsom BankID och hur skaffar jag det?

E-legitimation såsom BankID kan du som är kund i en Internetbank ladda ner till din dator eller mobiltelefon. När du använder e-legitimation i samband med att du ansöker hos oss sker identitetskontrollen elektroniskt.

Hur mycket kan jag låna och hur snabbt måste jag betala tillbaka?

Brixo erbjuder lån mellan 5 000 och 30 000 kronor och återbetalningstider mellan 12 och 48 månader. Hur mycket du kan låna och på vilken tid påverkas av din återbetalningsförmåga, vilken bedöms genom vår kreditprövningsprocess.

Kan jag utöka mitt lån?

Du kan ansöka om att utöka ditt befintliga lån i inloggat läge på Mina Sidor. Längst ned på sidan finns en knapp ”Ansök om utökat lån” som tar dig till rätt ansökningsformulär.   

För närvarande måste det ha gått minst två månader sedan den senaste krediten beviljades antingen av Brixo eller någon av våra systerprodukter Flexkontot och Merax innan det är möjligt att ansöka om en ökning.

När betalas lånet ut?

Så snart lånet är beviljat kan pengarna betalas ut. Normalt sker utbetalning samma dag om ansökan beviljas senast kl 17:00.

Hur och när ska lånet betalas tillbaka?

Lånet betalas tillbaka med ett fast belopp per månad under lånets löptid som framgår i din ansökan och i den bekräftelse du får när krediten beviljats. Detta belopp samt när det ska betalas framgår också av den faktura du får varje månad. Inga andra kostnader tillkommer så länge lånet betalas tillbaka i tid. Det är alltid möjligt att betala tillbaka ett lån i förtid och du betalar då bara ränta för den tid du faktiskt har haft lånet. Fakturan skickas elektroniskt till din e-postadress.

Kan jag ångra mig och betala tillbaka mitt lån tidigare än planerat?

Ja, kontakta kundtjänst på info@brixo.se och uppge vilken dag du vill betala tillbaka så räknar vi ut räntan fram till dess och vad du ska betala tillbaka. Om du ångrar dig under ångerfristen som är 14 dagar från att kreditavtalet ingåtts utgår endast ränta för de dagar du haft lånet. Det går också att förtidslösa hela lånet närsomhelst efter ångerfristen utan extra avgifter.

Jag blir sen med min betalning, vad händer?

Om betalning inte sker i tid i tid så att pengarna finns på Brixos konto på förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 36 % fram tills betalningen är Brixo tillhanda. Om vi tvingas skicka en påminnelse utgår en påminnelseavgift om 60 kr. Påminnelser skickas till din folkbokföringsadress.

Kan jag betala tillbaka hela lånet i förtid?

Ja, kontakta kundtjänst på info@brixo.se så meddelar vi belopp som ska betalas om du vill förtidslösa ditt lån.

Hur går kreditbedömningen till och vad avgör om jag får lån?

Vi gör alltid en kreditbedömning som baseras på dina lämnade uppgifter samt information från Kronofogden och en kreditupplysning som inhämtas från UC. Det är bedömningen av din framtida återbetalningsförmåga som avgör om ett lån kan beviljas. Denna bedömning kompletteras med en riskbedömning och allt jämförs med de bedömningskriterier som vid var tidpunkt gäller inom Brixo. Denna process är mycket snabbt och är till stor del automatiskt. Vissa kontroller sker även manuellt.

Återbetalningsförmågan bedöms utifrån din inkomst efter avdrag för skatt och de fasta utgifter du har varje månad för boende, levnadsomkostnader samt eventuella andra lån och försörjnings­ansvar för t.ex. barn. Vi analyserar din ekonomi och ett flertal andra faktorer såsom anställningsförhållande, andra lån, låneansökningar och eventuella registreringar hos Kronofogden under de senaste åren. Bedömningen av återbetalnings­förmåga kompletteras därmed med en riskbedömning. Tidigare betalnings­anmärk­ningar behöver inte vara något hinder för att beviljas lån men om det finns allvarliga betalningsproblem är det förstås negativt. Har du aktuella ärenden hos Kronofogden går det inte att låna av Brixo. Du kommer få en kopia på den kreditupplysning som inhämtats från UC.

Vad är Instantor?

Brixo använder sig av tjänsten Instantor för att göra det så enkelt som möjligt för dig som kund att skicka in kompletterande information till din ansökan. Instantor har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva kontoinformationstjänst och används av många banker både i Sverige och internationellt.

Hur använder jag Instantor?

När vi ber dig att komplettera din ansökan så skickar vi en länk via e-post som tar dig till Instantors tjänst. På hemsidan har du möjlighet att identifiera dig med din banks vanliga inloggningsalternativ. När du har loggat in kan du välja att dela med dig av information från ditt lönekonto med några få knapptryck på ett snabbt och säkert sätt.

Jag föredrar att inte använda Instantor, hur gör jag då?

Om du föredrar att inte använda Instantor går det bra att skicka in kompletterade uppgifter manuellt. Kontakta oss på info@brixo.se för mer information.

Medsökande eller borgensman?

Brixo arbetar för närvarande endast med krediter till en person och erbjuder heller inte möjlighet att inhämta borgensåtagande från en annan person.

Jag uppfyller villkoren men får ändå avslag på min ansökan, varför?

Vi kontrollerar uppgifter du lämnar i din ansökan och gör en bedömning av återbetalningsförmåga samt ett antal kontroller bland annat jämförelse med vad som finns registrerat hos kreditupplysningsföretag. För mer detaljer se frågan ovan om hur kreditbedömningen går till. Anser du exempelvis att uppgifterna i kreditupplysningen är felaktiga, kontakta kreditupplysningsföretaget så kan de rättas till.

Varför är räntan högre än för t.ex. ett bostadslån?

Det finns flera skäl till varför räntan på privatlån utan säkerhet är högre än t.ex. för ett villalån. Räntesatsen och även den effektiva räntan blir högre eftersom:

 • Lånen lämnas utan krav på borgen, pant i fastighet eller bostadsrätt eller liknande säkerhet
 • Även kunder med betalningsanmärkningar kan låna
 • Lånen är mindre och på kortare tid vilket innebär att kostnader för administration och risktillägg får stort genomslag vid beräkning av effektiv ränta