Brixo förvärvar kreditportfölj och tillförs över 3 000 nya kunder

2020-12-07

Brixo har förvärvat en kreditportfölj under varumärkena Euroloan och Mash från Mash Sweden AB och tillförs över 3 000 nya kunder

  • Brixo ökar därmed volymen utestående krediter med ca 35 miljoner kronor. De nya krediterna kommer framöver att tillhöra bolagets varumärke Brixo.
  • Mash är ett internationellt fintechbolag som med denna affär säljer hela sin svenska portfölj av presterande konsumentkrediter. Koncernen är även verksam i Finland, Polen och Spanien.

Brixo passerar 15 000 aktiva krediter och fortsätter sin tillväxtresa

  • Brixo fortsätter att växa och passerar med förvärvet 15 000 aktiva krediter och har nu en total utlåningsportfölj överstigande 120 miljoner kronor.
  • Bolaget har sedan starten 2015 bistått 30 000 nöjda kunder med finansiering och betalat ut krediter med ett sammanlagt belopp om 300 miljoner kronor (ta gärna del av våra kunders omdömen på Trustpilot).
  • Föregående år förvärvades även en portfölj av krediter från Aasa Kredit som tillförde ca 1 500 nya kunder och varumärket Kontantfinans med en portfölj som tillförde cirka 1 000 nya kunder.
  • Brixo har under hösten fortsatt växa organisationen och har idag 15 anställda.

Om Brixo

Brixos vision är att med innovativa kreditprodukter och moderna metoder tillgängliggöra krediter för en bredare allmänhet. Bolaget strävar efter att förenkla och förbättra marknaden för finansieringstjänster genom att ständigt utveckla sin egenbyggda anpassningsbara tekniska plattform. Brixo har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet enligt lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och står under Finansinspektionens tillsyn. Vi gör alltid ansvarsfulla kreditprövningar och följer god kreditgivningssed.

Brixo har idag fyra olika kreditvarumärken (Brixo, Flexkontot, Merax och Kontantfinans) som erbjuder kontokrediter och annuitetslån på upp till 30 000 kronor.

 
***