Brixo förvärvar kreditportfölj om 39 miljoner kronor

2021-04-29

Brixo har förvärvat en kreditportfölj under varumärket Friia från 4finance AB och tillförs cirka 2 000 nya kunder. Brixo ökar därmed volymen utestående krediter med cirka 39 miljoner kronor.

4finance är en av Europas ledande digitala konsumentutlåningskoncerner med verksamhet i 13 länder som sedan starten beviljat krediter för över 8 miljarder euro.

Brixo passerar genom förvärvet 19 000 aktiva krediter och har nu en total utlåningsportfölj om cirka 165 miljoner kronor. Bolaget har sedan starten 2015 bistått över 40 000 nöjda kunder med finansiering överstigande 450 miljoner kronor.

Brixo har primärt vuxit organiskt men har även genomfört tre tidigare förvärv av kreditportföljer från Kontantfinans, Aasa Kredit och Euroloan/Mash.

***