Brixo förvärvar kreditportfölj från Holm Bank

2022-02-04

Brixo har förvärvat en kreditportfölj från Holm Bank AS och ökar därmed volymen utestående krediter med cirka 16 miljoner kronor.

Brixo passerar genom förvärvet 27 000 aktiva krediter och har nu en total utlåningsportfölj om cirka 225 miljoner kronor. Brixo har primärt vuxit organiskt men har även tidigare genomfört förvärv av kreditportföljer från bland annat Forex Bank, Aasa Kredit och 4finance. Sedan starten 2015 har Brixo bistått 50 000 nöjda kunder med finansiering och betalat ut krediter med ett sammanlagt belopp som överstiger 500 miljoner kronor.

Holm Bank AS (www.holmbank.ee) är ett kreditinstitut licensierat av Europeiska centralbanken och agerar under tillsyn av Estlands finansinspektion. Holm Bank har en historik som sträcker sig mer än 26 år tillbaka i tiden med att förbättra den finansiella sektorn och med ett primärt fokus på tjänster inom konsumentkrediter. I april 2020 beviljades Holm Bank en gränsöverskridande licens som möjliggjorde en expansion till Sverige och banken lanserade då en innovativ tjänst i form av ett digitalt kreditkort.

Genom transaktionen upphör Holm Bank nu med nyutlåning på den svenska marknaden samtidigt som Brixo stärker sin position som snabbväxande fintechbolag.

Om Brixo

Brixo är ett svenskt fintechbolag som utmanar det traditionella banksystemet genom att erbjuda digitala kontokrediter till privatpersoner i Sverige. Bolaget strävar efter att förenkla och förbättra marknaden för finansieringstjänster genom att med innovativa kreditprodukter och noggranna
kreditprövningar tillgängliggöra krediter för en bredare allmänhet. Brixo har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet enligt lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och står under Finansinspektionens tillsyn.

Bolaget erbjuder krediter på upp till 30 000 kronor genom varumärkena Brixo, Flexkontot, Merax och Kontantfinans. Bolaget gör alltid ansvarsfulla kreditprövningar och följer god kreditgivningssed. Genom ett väl anpassat kreditregelverk och ett egenutvecklat kreditgivningssystem säkerställs att endast personer med tillräcklig återbetalningsförmåga beviljas krediter. Utöver traditionella kreditupplysningar baseras bolagets kreditbeslut bland annat även på information från andra externa källor och på senare tid har den data som möjliggjorts att erhålla genom PSD2 och Open Banking blivit en allt viktigare del i bolagets kreditgivningsprocess.