Brixo förvärvar Risicums svenska kreditportfölj och passerar 500 miljoner kronor i total utlåning

2024-04-05

Brixo har förvärvat samtliga presterande krediter under varumärkena Risicum och Lånbutiken från Risicum Capital AB (”Risicum”). Genom transaktionen växer bolaget sin kreditportfölj med drygt 20 miljoner kronor.

Efter förvärvet har Brixo drygt 56 000 aktiva krediter och en total utlåning som överstiger 500 miljoner kronor. Detta är bolagets åttonde förvärv sedan 2019 och tidigare förvärv inkluderar kreditportföljer från bland annat Holm Bank, Forex Bank, Aasa Kredit och 4finance. Den huvudsakliga tillväxten har dock skett organiskt genom egen nyutlåning.

Risicum, en del av finska Aurajoki Noric Oy, är ett svenskt konsumentkreditinstitut under tillsyn av Finansinspektionen. Risicum har varit aktiva i Sverige sedan 2008 och i samband med transaktionen lämnar de nu den svenska marknaden.

 


 

Om Brixo

Brixo är ett svenskt fintechbolag som utmanar det traditionella banksystemet genom att erbjuda digitala krediter på upp till 100 000 kronor till privatpersoner i Sverige. Bolaget strävar efter att förenkla och förbättra marknaden för finansieringstjänster genom att med innovativa kreditprodukter och noggranna kreditprövningar tillgängliggöra krediter för en bredare allmänhet. Brixo står under Finansinspektionens tillsyn.

Mer information om Brixo finns på https://brixo.se.