Brixo genomför nyemission om 7 miljoner kronor

2021-04-13

Brixo har genomfört en nyemission om 7 miljoner kronor och genom denna har flera nyckelpersoner tillkommit som nya delägare. Av emissionsbeloppet har 3,4 miljoner kronor investerats av bolagets grundare, 1,2 miljoner kronor av nyckelpersoner i bolaget och 2,4 miljoner kronor av ett fåtal externa investerare som bedöms kunna bidra positivt till bolagets framtida utveckling. Genom emissionen stärker bolaget det egna kapitalet och bäddar för fortsatt lönsam tillväxt. Med denna emission har bolaget sedan det grundades emitterat aktier för totalt 22 miljoner kronor.

Brixo har idag 17 000 aktiva krediter och en total utlåningsportfölj om 130 miljoner kronor vilket innebär mer än en fördubbling under de senaste tolv månaderna. Sedan starten 2015 har Brixo bistått 35 000 nöjda kunder med finansiering och betalat ut krediter med ett sammanlagt belopp om drygt 350 miljoner kronor. Läs gärna mer om våra kunders omdömen på https://se.trustpilot.com/review/www.brixo.se.

Brixo har primärt vuxit organiskt men har också under de två senaste åren genomfört tre förvärv av kreditportföljer från Kontantfinans, Aasa Kredit och Euroloan/Mash. Under inledningen av 2021 har bolaget fortsatt att växa organisationen och har idag 17 anställda.

***