Brixo AB publicerar årsredovisning för 2022 med stark tillväxt i utlåningsportfölj, intäkter och resultat

2023-01-19

Januari-december 2022 (jämfört med januari-december 2021)

  • Utlåning till allmänheten uppgick i slutet av året till 345,1 miljoner kronor (195,6), en ökning med 76 %
  • Rörelseintäkterna för året uppgick till 117,3 miljoner kronor (73,7), en ökning med 59 %
  • Rörelseresultatet för året uppgick till 35,8 miljoner kronor (21,3), en ökning med 68 %
  • Kreditförlustnivån under året uppgick till 11,1 % (11,6 %), en minskning med 0,5 procentenheter
  • Antalet aktiva krediter ökade under året till 42 655 (25 115), en ökning med 70 %
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 46,5 % (43,7), en ökning med 2,8 procentenheter
  • I februari 2022 förvärvades en portfölj av krediter med en volym om 16 miljoner kronor från Holm Bank

Brixos årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig här.

Om Brixo

Brixo är ett svenskt fintechbolag som utmanar det traditionella banksystemet genom att erbjuda digitala kontokrediter till privatpersoner i Sverige. Bolaget strävar efter att förenkla och förbättra marknaden för finansieringstjänster genom att med innovativa kreditprodukter och noggranna kreditprövningar tillgängliggöra krediter för en bredare allmänhet. Brixo har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet enligt lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

Bolaget erbjuder krediter på upp till 50 000 kronor genom varumärkena Brixo, Flexkontot, Merax och Kontantfinans. Bolaget gör alltid ansvarsfulla kreditprövningar och följer god kreditgivningssed. Genom ett väl anpassat kreditregelverk och ett egenutvecklat kreditgivningssystem säkerställs att endast personer med tillräcklig återbetalningsförmåga beviljas krediter. Utöver traditionella kreditupplysningar baseras bolagets kreditbeslut bland annat även på information från andra externa källor samt på PSD2 och Open Banking-data.

Mer information om Brixo finns på brixo.se

***