Brixo AB publicerar halvårsrapport för perioden januari-juni 2023

2023-08-10

Januari-juni 2023 (jämfört med januari-juni 2022)

  • Kreditportföljen uppgick i slutet av perioden till 402,7 miljoner kronor (249,7), en ökning med 61 %
  • Rörelseintäkter för perioden uppgick till 81,3 miljoner kronor (51,3), en ökning med 58 %
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 17,4 miljoner kronor (16,8), en ökning med 3 %
  • Kreditförlustnivån under perioden uppgick till 16,5 % (10,5 %), en ökning med 6,0 procentenheter och negativt påverkad av sämre pris för sålda uppsagda krediter
  • Nyutlåning under perioden uppgick till 287,4 miljoner kronor (188,4), en ökning med 53 %
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 35,8 % (49,7 %), en minskning med 13,9 procentenheter

Ladda ned hela rapporten här


 

Om Brixo

Brixo är ett svenskt fintechbolag som utmanar det traditionella banksystemet genom att erbjuda digitala kontokrediter till privatpersoner i Sverige. Bolaget strävar efter att förenkla och förbättra marknaden för finansieringstjänster genom att med innovativa kreditprodukter och noggranna kreditprövningar tillgängliggöra krediter för en bredare allmänhet. Brixo har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet enligt lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

Bolaget erbjuder krediter på upp till 50 000 kronor genom varumärkena Brixo, Flexkontot, Merax och Kontantfinans. Bolaget gör alltid ansvarsfulla kreditprövningar och följer god kreditgivningssed. Genom ett väl anpassat kreditregelverk och ett egenutvecklat kreditgivningssystem säkerställs att endast personer med tillräcklig återbetalningsförmåga beviljas krediter. Utöver traditionella kreditupplysningar baseras bolagets kreditbeslut bland annat även på information från andra externa källor samt på PSD2 och Open Banking-data.

Läs mer om Brixo AB