Brixo AB lanserar Kontantfinans 2.0

2023-11-08

Brixo AB arbetar ständigt på att utveckla våra produkter och har nu lanserat Kontantfinans 2.0 med ännu bättre villkor.

Ladda ned all information om Kontantfinans 2.0 här

 


 

Om Brixo

Brixo är ett svenskt fintechbolag som utmanar det traditionella banksystemet genom att erbjuda digitala kontokrediter till privatpersoner i Sverige. Bolaget strävar efter att förenkla och förbättra marknaden för finansieringstjänster genom att med innovativa kreditprodukter och noggranna kreditprövningar tillgängliggöra krediter för en bredare allmänhet. Brixo har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet enligt lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

Bolaget erbjuder krediter på upp till 50 000 kronor genom varumärkena Brixo, Flexkontot, Merax och Kontantfinans. Bolaget gör alltid ansvarsfulla kreditprövningar och följer god kreditgivningssed. Genom ett väl anpassat kreditregelverk och ett egenutvecklat kreditgivningssystem säkerställs att endast personer med tillräcklig återbetalningsförmåga beviljas krediter. Utöver traditionella kreditupplysningar baseras bolagets kreditbeslut bland annat även på information från andra externa källor samt på PSD2 och Open Banking-data.

Läs mer om Brixo AB