Vad är ett betalningsföreläggande?

Vad är ett betalningsföreläggande?

Ett betalningsföreläggande är ett skriftligt krav om att betala en skuld, exempelvis ett lån men föreläggandet kan gälla vilken skuld som helst. Betalningsförelägganden utfärdas av Kronofogden på uppdrag av fordringsägaren (alltså den som du är skyldig pengar). Har du fått ett betalningsföreläggande som utfärdats av Kronofogden och inte kan bestrida det så kommer Kronofogden att fastställa ett utslag i ärendet. Något som betyder att en betalningsanmärkning kommer att registreras i kreditupplysningsbolagens register. En betalningsanmärkning gör det svårare (men inte omöjligt) att låna pengar, det kan även bli svårt att teckna abonnemang och få hyresavtal. Därför vill du undvika att dra på dig ett betalningsföreläggande.

Betalningsföreläggandet är inte en påminnelse om att det är dags att betala en skuld, det är ett krav. Betalar du inte din skuld trots att ett betalningsföreläggande utfärdats kan Kronofogden fatta beslut om löneutmätning. Om det sker blir tvungen att leva på existensminimum under fem år eller till dess att hela skulden är betald.

När kan man få ett betalningsföreläggande?

Alla som inte betalat en skuld kan få ett betalningsföreläggande. Om du inte betalar skulden trots påminnelser kan fordringsägaren ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om du har en skuld, som en obetald faktura, till ett företag kommer de i normalfallet att skicka vidare ärendet till ett inkassobolag först. Du har då möjlighet att betala skulden (plus påminnelse- och inkassoavgift) till inkassobolaget innan några ytterligare åtgärder vidtas.

Man ska dock komma ihåg att företagen inte har någon skyldighet att anlita ett inkassobolag först. De kan ansöka om ett betalningsföreläggande direkt efter att den aktuella fakturan förfallit.

Vad gör jag om jag fått ett betalningsföreläggande?

Om du fått ett betalningsföreläggande är det viktigt att du tar tag i saken omgående. Du kommer att få betalningsföreläggandet skriftligt hem i brevlådan. På betalningsföreläggande framgår hur lång tid du har på dig att betala alternativt bestrida föreläggandet. Först och främst måste du bekräfta att du mottagit föreläggandet. Innan du gjort det kan du inte bestrida det, om det skulle vara aktuellt.

Om du anser att kravet är felaktigt är det viktigt att du bestrider det skriftligt så snabbt som möjligt. Om du inte svarar alls räknas det som att du accepterar föreläggandet.