Låneskydd

Vad är låneskydd?

Att ta ett privatlån är ofta en del av livet för många människor, oavsett om det är för att finansiera en renovering eller en oväntad utgift.

Men vad händer om livet tar en oväntad vändning och du inte längre kan uppfylla dina låneåtaganden? Det är här låneskyddet kommer in i bilden.

Låneskydd är en försäkring för att skydda dig från att hamna i ekonomiska svårigheter om du mot förmodan, plötsligt skulle förlora din inkomst.

Låneskyddsförsäkringen är utformad för att hjälpa dig med dina lånebetalningar vid ett scenario där du ofrivilligt blir arbetslös, sjuk eller avlider.

 

vad är låneskydd

 

Låneskydd vid arbetslöshet

Ett låneskydd ger ersättning om du som tillsvidareanställd eller egenföretagare ofrivilligt blir arbetslös till följd av exempelvis olycksfall eller sjukdom.

Med försäkringen kan du känna trygghet i att du får hjälp att betala dina finansiella åtaganden, oavsett scenario.

 

Varför kan det vara bra att ha låneskydd?

Att ha låneskydd kan ge dig och din familj en viktig säkerhetskudde när livet inte går som planerat. Här är några skäl till varför det kan vara värdefullt med låneskydd:

Ekonomisk trygghet:
Om du förlorar din inkomst till följd av arbetslöshet eller sjukdom kan låneskyddet hjälpa till med dina lånebetalningar och skydda dig från att hamna i skuld.

Försäkring mot oväntade händelser:
Livet är oförutsägbart, och låneskyddet kan ge en extra nivå av säkerhet mot oväntade händelser som kan påverka din ekonomi.

Familjeskydd:
Om du avlider kan låneskyddet hjälpa till att betala av lånet så att dödsboet inte behöver bära den ekonomiska bördan på egen hand.

 

Vid vilka tillfällen kan låneskydd komma till användning?

Arbetslöshet:
Om du förlorar ditt jobb oväntat kan låneskyddet hjälpa till att täcka dina lånebetalningar tills du återfår en stabil inkomst.

Sjukdom eller skada:
Om du blir sjuk eller skadad och inte kan arbeta under en längre tid kan låneskyddet hjälpa dig med lånebetalningar under rehabiliteringsperioden.

Dödsfall:
Om du avlider kommer låneskyddet att betala av lånet i sin helhet, vilket minskar bördan för dina efterlevande och ger dem ekonomisk trygghet under en svår tid. Observera att olika långivare kan ha olika begränsningar på högsta ersättningsbelopp. Exakt vad som gäller för ditt låneskydd kan du läsa om i långivarens villkor.

 

Att tänka på när det gäller låneskydd

Innan du ansöker om ett låneskydd är det viktigt att läsa villkoren i sin helhet så att du förstår försäkringens egenskaper till fullo. Olika långivare kan nämligen ha olika krav och förutsättningar för utbetalning.

Du vill inte hamna i ett scenario där du har betalat för ett låneskydd men plötsligt inser att du inte uppfyller kraven för ersättning.

Det är därför viktigt att du vid eventuella frågetecken, direkt vänder dig till långivaren du ämnar ansöka låneskyddet från. På så sätt kan långivaren hjälpa dig att förstå försäkringen, i god tid innan du verkligen behöver den.

 

Låneskyddet har ofta ett begränsat ersättningsbelopp

 

En annan viktig sak att ha i åtanke är att olika låneskydd har olika begränsningar för ersättningsbelopp.

Om du exempelvis har lån på 10 000 kr vill du givetvis kunna ha möjlighet att försäkra så stor del av lånet som möjligt. Var därför noggrann med att se hur hög ersättning som just din långivare kan täcka.

 

låneskydd kostnad

 

Låneskyddsförsäkring hos Brixo

På Brixo erbjuder vi våra kunder en extra trygghet i form av vårt kreditskydd. Försäkringen är densamma som ett låneskydd:

 • Trygghet som hjälper dig vid ofrivillig arbetslöshet eller sjukdom
 • Smidigt att ansöka
 • Ingen bindningstid

 

Vad kostar låneskyddet hos Brixo?

Försäkringspremien hos Brixo är på 0,6 % av ditt skuldsaldo och inkluderas i din månatliga faktura. Du behöver med andra ord inte betala för försäkringen separat utan den inkluderas i din faktura – smidigt och tryggt!

 

Hur högt är försäkringsbeloppet hos Brixo?

Vid ofrivillig arbetslöshet och arbetsoförmåga täcker det månatliga försäkringsbeloppet 10 % av skuldsaldot i upp till 12 månader (dock högst 10 000 kr/månad). 

Vid dödsfall täcker försäkringen hela kreditbeloppet (dock högst 300 000 kr). 

Läs mer om våra villkor 

 

Krav för att teckna låneskydd hos Brixo

Du kan teckna låneskyddsförsäkringen om du uppfyller följande krav:

 • Du har en kredit hos Brixo AB (Brixo, Merax, Flexkontot eller Kontantfinans)
 • Du är bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt till försäkringskassan
 • Du har fyllt 18 år men inte 64 år
 • Du har vid tidpunkten för ansökan varit tillsvidareanställd under en sammanhängande period om minst sex månader med en arbetstid om minst 17
  timmar per vecka, alternativt varit egenföretagare under en sammanhängande tid om minst sex månader och är ansluten till en erkänd a-kassa
 • Du är frisk och arbetsför
 • Du har under de senaste 12 månaderna inte haft någon sjukdom som föranlett att du varit berättigad till sjukpenning
 • Du har vid tidpunkten för ansökan inte kännedom om varsel, uppsägning eller kommande arbetslöshet

 

Så tecknar du låneskydd hos Brixo

För att teckna låneskyddsförsäkringen behöver du bara mejla oss på info@brixo.se så hjälper vi dig vidare därifrån.

Processen är väldigt smidig och du har inte heller någon bindningstid. Du kan därmed prova på och se hur det känns. Och om du känner att dina förutsättningar kan vara i behov av ett låneskydd, är det bara att fortsätta.

Läs mer om försäkringens villkor.

 

Sammanfattning: Låneskydd

Att investera i låneskydd kan vara ett klokt beslut för att skydda dig själv och din familj från ekonomisk osäkerhet i oväntade situationer.

Genom att ha en låneskyddsförsäkring kan du känna dig tryggare med ditt lån och fokusera på att bygga en stark och stabil ekonomisk framtid, både för dig själv men också dina nära och kära.

Innan du ansöker om låneskydd är det dock viktigt att noga överväga dina behov och budget för att se till att det är rätt val för dig. Läs igenom villkoren noggrant och säkerställ att du förstår dem i sin helhet.

Om det skulle dyka upp några funderingar kan du alltid höra av dig till oss på info@brixo.se så hjälper vi dig med dina frågor.