Reseavdraget – Ett avdrag för resor i jobbet

Reseavdraget är ett avdrag du kan göra i din inkomstdeklaration. Med reseavdraget är det möjligt att göra avdrag på skatten för resor du gör till och från arbetet och i tjänsten. För att du ska ha möjligheten att göra avdrag för dina resor är minimikravet att kostnaden för resorna är minst 11 000 kronor per år och att avståndet du reser (till och från jobbet) är minst fem kilometer.

Vad är reseavdraget?

Reseavdraget är ett avdrag, eller en skattereduktion som Skatteverket säger, som du kan göra för resor till, från och i jobbet. För att du ska ha rätt göra avdrag för dina resor krävs att kostnaden för resorna överstiger 11 000 kronor per år. För att ha möjlighet att göra avdrag för dina resor ska du ansöka i samband med att du göra din vanliga inkomstdeklaration.

Så använder du reseavdraget

Grundkravet för att få du ska ha rätt att använda reseavdraget är att sträckan du reser till, från eller i jobbet är minst fem kilometer. Hur mycket du kan dra av med reseavdraget beror i sin tur på hur du reser, alltså vilken typ av transportslag du använder.

Åker du bil är det möjligt att dra av upp till 18,50 kronor per mil. Har du en förmånsbil i jobbet är det möjligt att dra av 9,50 kronor per mil om bilen är bensindriven, en elbil eller en laddhybrid. För dieselbilar är reseavdraget något lägre, äger du en sådan kan du drav 6,50 kronor per bil.

För att du ska ha rätt att använda reseavdraget krävs också att tidsbesparingen du gör är minst två timmar per dag jämfört med kollektiva alternativ. Om det är möjligt att åka buss, pendeltåg eller liknande och tidsskillnaden (jämfört med att åka bil) är mindre än två timmar har du alltså inte rätt att använda reseavdraget. Finns det inte några kollektiva resealternativ är avståndskravet lite mer generöst, då har du rätt att använda reseavdraget om sträckan du reser till jobbet är mer än två kilometer.

Reseavdrag 2022: Så mycket kan du dra av

En viktig sak du ska komma ihåg med reseavdraget är att du bara kan använda avdraget om dina kostnader landar på mer än 11 000 kronor per år. Det är dessutom bara den del av kostnaden som överstiger 11 000 kronor du kan göra avdrag för, inte hela beloppet du lagt ut för dina resor. Om dina resor för ett år blir 12 000 kronor (och du har rätt att använda reseavdraget) är avdraget alltså bara tillämpbart på på 1 000 kronor.

Reseavdrag 2022:

  • Reseavdrag för egen bil: 18,50 kronor per mil
  • Reseavdrag för förmånsbil (bensindrivna, laddhybrider, elbilar): 9,50 kronor per mil
  • Reseavdrag för förmånsbil (dieseldrivna): 6,50 kronor per mil
  • Reseavdrag för motorcyklar och mopedbilar: 9 kronor per mil
  • Reseavdrag för moped: 4,50 kronor per mil
  • Reseavdrag för dig som cyklar: 350 kronor per år

Att tänka innan du gör gör avdrag för resor

Det första du bör göra är att ta reda på om du verkligen har rätt att använda reseavdraget. Är det verkligen resa i din egen bil det billigaste tillgängliga alternativet? Hur långt är det till jobbet? Om avståndet är mindre än fem kilometer har du, som tidigare nämnt, inte rätt att göra avdrag för dina resor. Kom också ihåg att du måste kunna bevisa att du faktiskt lagt ut pengar för resorna. Se alltid till att spara kvitton för bensin, diesel och andra drivmedel. De kommer behövas när du redovisar dina resekostnader i din inkomstdeklaration.

Reglerna för reseavdraget uppdateras

Reseavdraget har varit föremål för debatt under en längre tid- Så pass att regeringen redan 2017 tillsatte en utredning för att granska och se över reseavdraget. Motivet var huvudsakligen att uppdatera reseavdraget och säkerställa att de ligger i linje med målen på lägre utsläpp. Ytterligare ett motiv var att anpassa reseavdraget för att göra det mer användbart för människor som bor på landsbygden där avstånden ofta är stora och kollektivtrafiken inte sällan bristfällig.

Det nya förslaget ökar minimiavståndet du behöver resa till 30 kilometer enkel resa i storstadskommuner och till 15 kilometer enkel resa i övriga landet. Samtidigt blir det möjligt att göra avdrag för 50 öre för varje kilometer du reser och det spelar ingen roll vilket färdmedel du reser med, upp till en övre avståndsgräns på 80 kilometer enkel väg. En annan nyhet är att antalet resdagar ska vara minst 30 per år för att du ska ha rätt att använda reseavdraget och du kan göra avdrag för maximalt 210 resdagar.

Tanken var ursprungligen att det uppdaterade reseavdraget skulle lanserar och träda i kraft den 1 januari 2021. När covid-krisen slog till valde emellertid regeringen att skjuta upp reformen. Om inga nya beslut fattas kommer reseavdraget nu att träda i kraft först i januari 2023. Eftersom man deklarerar inkomster och gör avdrag för utlägg som gjorts under föregående år betyder det här att det nya reseavdraget inte kommer att påverka någon förrän i samband med deklarationen 2024.

Uppdateringen kan reseavdraget slopas av nya regeringen

Efter valet 2022 har Sverige fått en ny regering bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Den 20 oktober gick nya regeringen gick, tillsammans med stödpartiet Sverigedemokraterna, ut med nyheten att uppdateringen av reseavdraget kan komma att slopas. Regeringen har förslagit att det nuvarande reseavdraget bibehålls men med vissa mindre ändringar, istället för att införa de mer genomgående förändringar som den föregående regeringen beslutat om. Förslaget innebär bland annat att det nuvarande reseavdraget förstärks genom högre schablonbelopp för personer som reser med bil i jobbet. Ändringarna är avsedda att träda i kraft 1 januari 2023.