Vad är stämpelskatt?

Stämpelskatten är en skatt som du ska betala för lagfarten om du har köpt fastighet, t. ex. en villa med tomt eller en tomträtt eller om du vill göra en ny inteckning på en fastighet. För privatpersoner ligger stämpelskatten idag på 1,5 procent av köpeskillingen (priset du köpte fastigheten för) eller av taxeringsvärdet. För juridiska personer som företag är stämpelskatten något högre, då ligger den på 4,5 procent.

Ingen stämpelskatt för bostadsrätter

Du är bara skyldig att betala stämpelskatt om du köpt en fastighet eller om du gör en ny inteckning på en fastighet du redan äger. Köper du en bostadsrätt behövs inget pantbrev, och därmed är du inte heller skyldig att betala någon stämpelskatt.

Så räknar du ut stämpelskatten vid köp

Stämpelskatten är som nämnt ovan 1, 5 procent (för privatpersoner) av köpeskillingen eller taxeringsvärdet. Det värde som är högst används., Om du exempelvis köper en villa av släkting och betalar en miljon kronor samtidigt som fastigheten är taxerad till två miljoner kronor beräknas stämpelskatten utifrån taxeringsvärdet. Den blir då 2 000 000 kr x 0,015 = 30 000 kronor.

Stämpelskatt vid inteckning av fastighet

När du intecknar en fastighet används en annan beräkning. Då är stämpelskatten istället 2 procent av inteckningsbeloppet. Om du exempelvis tar ut ett nytt lån och pantbrev på din fastighet till ett värde av 400 000  blir stämpelskatten 8 000 kr (400 000 x 0,02 = 8 000).