Brixo AB förvärvar kreditportfölj från BSA Finance

2023-10-19

Brixo har förvärvat samtliga presterande krediter under varumärkena Monara och Kredera från BSA Finance AB (”BSA”) och ökar därmed sin kreditportfölj med ytterligare cirka 1 300 krediter.

Brixo passerar genom förvärvet 52 000 aktiva krediter och har nu en total utlåningsportfölj om cirka 440 miljoner kronor. Brixo har primärt vuxit organiskt men har även tidigare genomfört förvärv av kreditportföljer från bland annat Holm Bank, Forex Bank, Aasa Kredit och 4finance.

BSA är ett svenskt konsumentkreditinstitut under tillsyn av Finansinspektionen. BSA har varit aktiva på den svenska marknaden sedan 2018 och som en följd av transaktionen upphör de nu med sin kreditgivningsverksamhet.

 


 

Om Brixo

Brixo är ett svenskt fintechbolag som utmanar det traditionella banksystemet genom att erbjuda digitala kontokrediter till privatpersoner i Sverige. Bolaget strävar efter att förenkla och förbättra marknaden för finansieringstjänster genom att med innovativa kreditprodukter och noggranna kreditprövningar tillgängliggöra krediter för en bredare allmänhet. Brixo har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet enligt lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

Bolaget erbjuder krediter på upp till 50 000 kronor genom varumärkena Brixo, Flexkontot, Merax och Kontantfinans. Bolaget gör alltid ansvarsfulla kreditprövningar och följer god kreditgivningssed. Genom ett väl anpassat kreditregelverk och ett egenutvecklat kreditgivningssystem säkerställs att endast personer med tillräcklig återbetalningsförmåga beviljas krediter. Utöver traditionella kreditupplysningar baseras bolagets kreditbeslut bland annat även på information från andra externa källor och på senare tid har den data som möjliggjorts att erhålla genom PSD2 och Open Banking blivit en allt viktigare del i bolagets kreditgivningsprocess.

Läs mer om Brixo AB