Brixo förvärvar kreditportfölj från FOREX Bank

2021-06-29

Brixo har förvärvat en kreditportfölj från FOREX Bank AB och ökar därmed volymen utestående krediter med cirka 21 miljoner kronor.

FOREX Bank är Nordens marknadsledare på resevaluta. Transaktionen är ett steg i FOREX Banks pågående avveckling av bankverksamheten till förmån för en nysatsning på resevaluta inklusive andra betalningssätt på resan samt andra reserelaterade tjänster och produkter.

Brixo passerar genom förvärvet 20 000 aktiva krediter och har nu en total utlåningsportfölj om cirka 190 miljoner kronor. Brixo har primärt vuxit organiskt men har även tidigare genomfört förvärv av kreditportföljer från Kontantfinans, Aasa Kredit, Euroloan/Mash och 4finance.

Om Brixo

Brixos vision är att med innovativa kreditprodukter och moderna metoder tillgängliggöra krediter för en bredare allmänhet. Bolaget arbetar för att förenkla och förbättra marknaden för finansieringstjänster genom att ständigt utveckla sin egenbyggda anpassningsbara tekniska plattform. Brixo har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet enligt lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och står under Finansinspektionens tillsyn. Vi gör alltid ansvarsfulla kreditprövningar och följer god kreditgivningssed.

Brixo har idag fyra olika kreditvarumärken (Brixo, Flexkontot, Merax och Kontantfinans) som erbjuder kontokrediter på upp till 30 000 kronor.

***