Brixo lanserar ny webbplats

2022-06-23

Brixo lanserar idag en ny version av brixo.se för att kunna erbjuda besökarna en bättre användarupplevelse och mer information om bolagets verksamhet och marknad. Den nya webbplatsen har givits en modernare framtoning och har utökats med ett bredare innehåll för att bättre fånga upp sökvolym från Google och andra sökmotorer. Avsnittet “Om Brixo” har utökats med en mer omfattande beskrivning av bolaget, dess produkter, historik och årsredovisningar.

Under våren har Brixo och flera av våra varumärken också fått en ny grafisk profil. Under sommaren kommer även Brixo AB:s övriga varumärken Flexkontot, Merax och Kontantfinans få uppdaterade webbplatser med en liknande profil.

Brixo har nyligen passerat 30 000 aktiva krediter och har nu en total utlåningsportfölj om cirka 250 miljoner kronor. Brixo har primärt vuxit organiskt men har också under det senaste året förvärvat kreditportföljer från Forex Bank och Holm Bank.

Om Brixo

Brixo är ett svenskt fintechbolag som utmanar det traditionella banksystemet genom att erbjuda digitala kontokrediter till privatpersoner i Sverige. Bolaget strävar efter att förenkla och förbättra marknaden för finansieringstjänster genom att med innovativa kreditprodukter och noggranna kreditprövningar tillgängliggöra krediter för en bredare allmänhet. Brixo har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet enligt lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och står under Finansinspektionens tillsyn.

Bolaget erbjuder krediter på upp till 30 000 kronor genom varumärkena Brixo, Flexkontot, Merax och Kontantfinans. Bolaget gör alltid ansvarsfulla kreditprövningar och följer god kreditgivningssed. Genom ett väl anpassat kreditregelverk och ett egenutvecklat kreditgivningssystem säkerställs att endast personer med tillräcklig återbetalningsförmåga beviljas krediter. Utöver traditionella kreditupplysningar baseras bolagets kreditbeslut bland annat även på information från andra externa källor och på senare tid har den data som möjliggjorts att erhålla genom PSD2 och Open Banking blivit en allt viktigare del i bolagets kreditgivningsprocess.

Mer information om Brixo finns på brixo.se. Läs mer om kundernas omdömen på Trustpilot.

***