Brixo lanserar nya webbplatser för Flexkontot, Merax och Kontantfinans

2022-08-24

Brixo lanserar idag nya versioner av flexkontot.se, merax.se och kontantfinans.se för att kunna erbjuda besökarna en bättre användarupplevelse. De nya webbplatserna har givits en modernare framtoning.

Under våren har flera av Brixos varumärken fått en ny grafisk profil och tidigare under sommaren lanserades också en ny version av brixo.se med mer information om bolagets verksamhet och marknad och ett bredare innehåll för att bättre fånga upp sökvolym från Google och andra sökmotorer.

Brixo har nyligen passerat 35 000 aktiva krediter och har nu en total utlåningsportfölj om cirka 275 miljoner kronor. Brixo har primärt vuxit organiskt men har också under det senaste året förvärvat kreditportföljer från Forex Bank och Holm Bank.

Om Brixo

Brixo är ett svenskt fintechbolag som utmanar det traditionella banksystemet genom att erbjuda digitala kontokrediter till privatpersoner i Sverige. Bolaget strävar efter att förenkla och förbättra marknaden för finansieringstjänster genom att med innovativa kreditprodukter och noggranna kreditprövningar tillgängliggöra krediter för en bredare allmänhet. Brixo har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet enligt lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och står under Finansinspektionens tillsyn.

Bolaget erbjuder krediter på upp till 30 000 kronor genom varumärkena Brixo, Flexkontot, Merax och Kontantfinans. Bolaget gör alltid ansvarsfulla kreditprövningar och följer god kreditgivningssed. Genom ett väl anpassat kreditregelverk och ett egenutvecklat kreditgivningssystem säkerställs att endast personer med tillräcklig återbetalningsförmåga beviljas krediter. Utöver traditionella kreditupplysningar baseras bolagets kreditbeslut bland annat även på information från andra externa källor och på senare tid har den data som möjliggjorts att erhålla genom PSD2 och Open Banking blivit en allt viktigare del i bolagets kreditgivningsprocess.

***