Brixo publicerar årsredovisning 2021

2022-01-25

Brixos årsredovisning 2021 finns nu tillgänglig här.

Resan som snabbväxande fintechbolag fortsätter:

  • Utlåning till allmänheten har under året vuxit med 61 % till 195,6 miljoner kronor
  • Intäkterna växte under året med 85 % till 73,7 miljoner kronor
  • Rörelseresultatet ökade under året med 61 % till 21,3 miljoner kronor

Om Brixo

Brixo är ett svenskt fintechbolag som utmanar det traditionella banksystemet genom att erbjuda digitala kontokrediter till privatpersoner i Sverige. Bolaget strävar efter att förenkla och förbättra marknaden för finansieringstjänster genom att med innovativa kreditprodukter och noggranna kreditprövningar tillgängliggöra krediter för en bredare allmänhet.

***