Brixo AB publicerar årsredovisning för 2023 med fortsatt tillväxt och förbättrat resultat i en utmanande marknad

2024-01-18

Januari-december 2023 (jämfört med januari-december 2022)

  • Utlåning till allmänheten uppgick i slutet av året till 456,4 miljoner kronor (345,1), en ökning med 32 %
  • Rörelseintäkterna för året uppgick till 183,1 miljoner kronor (117,3), en ökning med 56 %
  • Rörelseresultatet för året uppgick till 40,3 miljoner kronor (35,8), en ökning med 13 %
  • Kreditförlustnivån under året uppgick till 17,7 % (11,1 %), en ökning med 6,6 procentenheter mycket påverkat av en lägre prisnivå på marknaden för nödlidande kreditavtal
  • Antalet aktiva krediter ökade under året till 55 436 (42 655), en ökning med 30 %
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 37,2 % (46,5 %), en minskning med 9,3 procentenheter
  • I oktober 2023 förvärvades en portfölj bestående av 1 300 krediter från BSA Finance AB
  • I slutet av året lanserade bolaget sitt nya privatlån på upp till 75 000 kronor som riktar sig till de mest kreditvärdiga kunderna inom bolagets segment

Brixos årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig här.

 

Om Brixo

Brixo är ett svenskt fintechbolag som utmanar det traditionella banksystemet genom att erbjuda digitala privatlån och kontokrediter till privatpersoner i Sverige. Bolaget strävar efter att förenkla och förbättra marknaden för finansieringstjänster genom att med innovativa kreditprodukter och noggranna kreditprövningar tillgängliggöra krediter för en bredare allmänhet

Bolaget erbjuder lån och krediter på upp till 75 000 kronor. Bolaget gör alltid ansvarsfulla kreditprövningar och följer god kreditgivningssed. Genom ett väl anpassat kreditregelverk och ett egenutvecklat kreditgivningssystem säkerställs att endast personer med tillräcklig återbetalningsförmåga beviljas krediter. Utöver traditionella kreditupplysningar baseras bolagets kreditbeslut bland annat även på information från andra externa källor såsom data som erhålls genom PSD2 och Open Banking.

Mer information om Brixo finns på brixo.se

***