Brixo publicerar halvårsrapport för perioden januari – juni 2022

2022-08-16

Januari-juni 2022 (jämfört med januari-juni 2021)

  • Kreditportföljen uppgick i slutet av perioden till 249,7 miljoner kronor (173,8), en ökning med 44 %
  • Rörelseintäkter för perioden uppgick till 51,3 miljoner kronor (31,7), en ökning med 62 %
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 16,8 miljoner kronor (8,9), en ökning med 89 %
  • Kreditförlustnivån under perioden uppgick till 10,5 % (9,7 %), en ökning med 0,8 procentenheter
  • Nyutlåning under perioden uppgick till 188,4 miljoner kronor (88,0), en ökning med 114 %
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 49,7 % (41,8), en ökning med 7,9 procentenheter
  • I februari 2022 förvärvades en portfölj av krediter med en volym om 16 miljoner kronor från Holm Bank

Hela rapporten finns tillgänglig här.

Om Brixo

Brixo är ett svenskt fintechbolag som utmanar det traditionella banksystemet genom att erbjuda digitala kontokrediter till privatpersoner i Sverige. Bolaget strävar efter att förenkla och förbättra marknaden för finansieringstjänster genom att med innovativa kreditprodukter och noggranna kreditprövningar tillgängliggöra krediter för en bredare allmänhet. Brixo har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet enligt lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och står under Finansinspektionens tillsyn.

Bolaget erbjuder krediter på upp till 30 000 kronor genom varumärkena Brixo, Flexkontot, Merax och Kontantfinans. Bolaget gör alltid ansvarsfulla kreditprövningar och följer god kreditgivningssed. Genom ett väl anpassat kreditregelverk och ett egenutvecklat kreditgivningssystem säkerställs att endast personer med tillräcklig återbetalningsförmåga beviljas krediter. Utöver traditionella kreditupplysningar baseras bolagets kreditbeslut bland annat även på information från andra externa källor och på senare tid har den data som möjliggjorts att erhålla genom PSD2 och Open Banking blivit en allt viktigare del i bolagets kreditgivningsprocess.

Mer information om Brixo finns på brixo.se.

***