Brixo stärker sin styrelse med Henry Sténson som ny styrelseledamot

2022-02-08

Brixo har på sin årsstämma utsett Henry Sténson som ny styrelseledamot. Henry Sténson har en bakgrund som informationsdirektör på Volvo, Ericsson, SAS och Saab Aircraft, partner på Brunswick Group och har tidigare även varit ordförande för Moderaterna i Stockholm. Andra pågående uppdrag inkluderar bl.a. rollerna som styrelseordförande i det på NGM Nordic SME listade bolaget Imsys AB, styrelseledamot i det på NASDAQ First North Growth Market listade bolaget Triboron International AB och styrelseledamot i Braathens Aviation AB.

Årsstämman beslutade också om omval av styrelseledamöterna Stefan Aronsson, Martin Johansson, Michael Alkärr och Maria Jerhamre Engström samt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna liksom resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag. Bolagets årsredovisning för 2021 finns tillgänglig här.

Brixo har idag en total utlåningsportfölj om cirka 225 miljoner kronor fördelat på fler än 27 000 aktiva krediter. Bolaget har primärt vuxit organiskt men också genom förvärv från bland annat Forex Bank, 4finance och så sent som under föregående vecka även från Holm Bank. Sedan starten 2015 har Brixo bistått 50 000 nöjda kunder med finansiering och betalat ut krediter med ett sammanlagt belopp som överstiger 500 miljoner kronor.

Om Brixo

Brixo är ett svenskt fintechbolag som utmanar det traditionella banksystemet genom att erbjuda digitala kontokrediter till privatpersoner i Sverige. Bolaget strävar efter att förenkla och förbättra marknaden för finansieringstjänster genom att med innovativa kreditprodukter och noggranna kreditprövningar tillgängliggöra krediter för en bredare allmänhet. Brixo har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet enligt lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och står under Finansinspektionens tillsyn.

Bolaget erbjuder krediter på upp till 30 000 kronor genom varumärkena Brixo, Flexkontot, Merax och Kontantfinans. Bolaget gör alltid ansvarsfulla kreditprövningar och följer god kreditgivningssed. Genom ett väl anpassat kreditregelverk och ett egenutvecklat kreditgivningssystem säkerställs att endast personer med tillräcklig återbetalningsförmåga beviljas krediter. Utöver traditionella kreditupplysningar baseras bolagets kreditbeslut bland annat även på information från andra externa källor och på senare tid har den data som möjliggjorts att erhålla genom PSD2 och Open Banking blivit en allt viktigare del i bolagets kreditgivningsprocess.

Mer information om Brixo finns på brixo.se. Läs mer om kundernas omdömen på Trustpilot .

***