Borgenär, gäldenär och borgensman

Vad är en borgenär?

En borgenär, eller fordringsägare som det också kallas, är kort och gott den som lånat ut pengar till den andra parten i ett skuldförhållande. Om du tecknar ett lån är det alltså långivaren som är borgenären. Borgenären kan också vara någon som sålt en produkt eller tjänst till en person eller företag och ännu inte fått betalt. Om du exempelvis köper en vara som en mobiltelefon mot faktura är företaget du handlat hos borgenär till dess att fakturan är betald. I de allra flesta fall är borgenären ett företag som en långivare, en e-handlare eller ett hantverksföretag men borgenären kan också vara en privatperson. Lånar du ut pengar till en annan person blir du borgenär precis som en bank som lånat ut pengar,

 

Vad är en gäldenär?

En gäldenär är en privatperson eller företag som står i skuld till en annan part (borgenären). Skulden kan avse ett lån eller annan penningskuld eller en (ännu icke genomförd) betalning för en vara eller tjänst. Ett företag eller en person som fått en förskottsbetalning för något som ännu inte levererats räknas också som gäldenär. I det fallet kallas gäldenären naturagäldenär, när skulden gäller pengar kallas gäldenären penninggäldenär.

 

Vad är då en borgensman?

Om du vill ta ett lån men inte har tillräcklig kreditvärdighet (t. ex. på grund av låg inkomst) kan långivaren kräva att du har en borgensman. Det är till exempel vanligt att föräldrar går in som borgensman för lånet när deras barn köper sin första bostad. Borgensmannen förbinder sig att betala lånet om låntagaren (gäldenären) inte kan betala i enlighet med låneavtalet. På så sätt får banken en extra trygghet och blir mer benägen att bevilja lånet även om den egentliga låntagaren inte har en optimal betalningsförmåga. Risken att banken inte får tillbaka de utlånade pengarna blir helt enkelt mindre när det finns en borgensman som kan gå in och betala skulden om så behövs.

Två olika typer av borgen

Du kan kan gå in som borgensman för ett lån på två olika nivåer. Enkel borgen och proprieborgen. Vid enkel borgen behöver borgensmannen endast rycka in och betala om gäldenären inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser, till exempel om denne missar upprepade delbetalningar, och dessutom saknar tillgångar som kan utmätas för att täcka skulden.

Vid proprieborgen har borgensmannen mer vittgående förpliktelser för skulden. Då har borgensmannen precis samma skyldigheter som den egentlige låntagaren. Något som betyder att banken kan kräva vem de vill, alltså antingen gäldenären eller borgensmannen, på skulden.

Sammanfattning:

  • Borgenären, eller fordringsägaren som det också kallas, är den som lånat ut pengarna. Borgenären är ofta en bank eller annan långivare
  • Gäldenären är den part som är skyldig pengar till någon annan. Om du tecknat ett lån är du gäldenär
  • Borgensman är en person som förbundit sig att betala skulden om gäldenären inte kan göra det