Existensminimum

Vad är existensminimum?

Existensminimum är ett vardagligt begrepp för det belopp du får kvar att leva på varje månad om du har beviljats skuldsanering av Kronofogden. Existensminimum är inget officiellt namn som används av myndigheter eller Kronofogden. Existensminimum, eller förbehållsbelopp som det egentligen heter, är det lägsta belopp en person eller ett hushåll behöver varje månad för att ha råd med livets nödvändigheter och en skälig levnadsstandard.

Förbehållsbeloppet ska räcka till saker som mat, telefonabonnemang, hyra, kläder och resor. Existensminimum, består av två olika delar. Dels din boendekostnad, dels det så kallade normalbeloppet.

 

När tvingas man leva på existensminimum?

Personer som genomgår skuldsanering blir tvungna att leva på existensminimum under tiden som de betalar av sina skulder. För att få skuldsanering behöver du vara rejält skuldsatt och sedan ansöka om sanering hos Kronofogden. Om du genomgår skuldsanering förbinder du dig att leva på existensminimum under fem år framåt eller fram tills det datum då alla skulder är betalda (om du kan betala skulderna snabbare).

 

Vad består existensminimum av?

Existensminimum består av två olika delar. Den första är din boendekostnad, den andra delen som utgör existensminimum är det så kallade normalbeloppet. Normalbeloppet är den summa som en person eller ett hushåll anses behöva för att täcka grundläggande behov och nödvändiga kostnader plus en skälig levnadsstandard. Hit räknas saker som mat, telefon- och internetabonnemang, försäkringar, transporter och andra saker som är nödvändiga för att klara vardagen. 

Existensminimum 2022

För tillfället ligger normalbeloppet på:

  • 5 157 kronor för en ensamstående vuxen
  • 8 520 kronor för sammanlevande makar eller sambor
  • 2 736 kronor för barn till och med 6 år
  • 3 150 kronor för barn 7 år eller äldre

Bidrag kan leda till sänkt existensminimum

En person som lever på existensminimum får behålla precis så mycket av sin inkomst som krävs för att täcka nödvändiga kostnader och att säkerställa en skälig levnadsstandard. Om du under tiden som du lever på existensminimum får någon typ av bidrag, som bostadsbidrag, räknas det som att du ökat din inkomst eller att dina kostnader minskat.

Om du exempelvis skulle börja motta studiebidrag så kommer förbehållsbeloppet att minska med samma belopp bidraget (1 250 kronor för gymnasie- och högskolestudier 2022). Om du skulle få bostadsbidrag så kommer din boendekostnad att räknas ner med samma belopp.