Ränteavdrag

Ränteavdrag: En guide för låntagare

Ränteavdrag på exempelvis privatlån är en förmån som kan göra en betydande skillnad för din privatekonomi.

I denna artikel kommer vi att utforska vad ränteavdrag på privatlån innebär, hur det fungerar och vilka fördelar det kan erbjuda dig som låntagare.

 

ränteavdrag privatlån

 

Vad är ränteavdrag?

Ränteavdrag är en skatteförmån som låntagare kan dra nytta av när de betalar ränta på ett lån. Det innebär att låntagaren får dra av en del av de betalda räntekostnaderna från sin skattepliktiga inkomst, vilket minskar den totala skatten som måste betalas.

När man lånar pengar och betalar ränta (exklusive CSN) så kan man ha rätt till ränteavdrag. Det innebär rent konkret att bolån, privatlån, värdepapperslån och alla andra former av lån där du betalar ränta, kan ge dig rätt till ränteavdrag.

Vilka lån kan man göra ränteavdrag på?

Du kan göra ränteavdrag på alla lån du betalar ränta på, förutom studielånet från CSN. Det innebär rent konkret att du kan ha rätt till ränteavdrag på exempelvis:

 • Privatlån
 • SMS-lån
 • Kontokredit
 • Bolån
 • Värdepapperslån
 • Skulder på kreditkort

 

Hur stort är ränteavdraget?

 • 30 % på räntekostnader som understiger 100 000 kr
 • 21 % på räntekostnader som överstiger 100 000 kr

Ränteavdraget är 30 procent av räntekostnaderna upp till 100 000 kr. Om dina räntekostnader skulle överstiga 100 000 kr, så är ränteavdraget 21 procent på den överstigande delen.

Om det är två personer som står som betalningsansvariga för lånet så kan ni göra avdrag med 30 procent upp till 100 000 kr vardera, d.v.s. totalt upp till 200 000 kr. För räntekostnader som överstiger 200 000 kronor är avdraget 21 procent.

 

Hur fungerar ränteavdraget?

För att dra nytta av ränteavdraget behöver du som låntagare först och främst ha ett lån du betalar ränta för. Alla typer av lån omfattas av ränteavdraget förutom CSN-lånet.

I praktiken fungerar ränteavdraget som en skattereduktion. Det är med andra ord din inbetalda skatt för inkomståret som reduceras. Därför behöver du ha betalat skatt under året (för att ränteavdraget ska kunna dras av).

Du behöver dock inte göra något manuellt utan det sker automatiskt när din bank skickar dina uppgifter till Skatteverket.

 

Ränteavdraget dras automatiskt

Det smidiga med ränteavdraget är att du inte behöver ansöka om att få skattereduktionen, utan det sker automatiskt (givet att du uppfyller kraven).

Har du ditt privatlån hos oss rapporterar vi till Skatteverket hur mycket ränta du har betalat under året. Ditt räntebelopp står därmed redan förtryckt i din deklaration.

 

Det enda du behöver göra är

 

 • Kolla igenom deklarationen och kontrollera att allting stämmer
 • Godkänna din deklaration

Ränteavdraget dras då automatiskt av från skatten.

 

När betalas ränteavdraget?

Ränteavdraget betalas ut i samband med skatteåterbäringen. Har du betalat räntor innevarande år och uppfyller kraven för ränteavdraget, så syns pengarna på kontot året därpå.

 

Vem har rätt till ränteavdrag?

För att kunna få ränteavdrag behöver du uppfylla några krav från Skatteverket:

 • Du har betalat skatt och ränta för året du vill göra avdrag för
 • Du har haft räntekostnader på minst 1 000 kr
 • Du har ett underskott av kapital (räntekostnaderna är större än kapitalinkomsterna)

 

Fördelar med ränteavdrag

1. Minskad skattebörda:
Genom att dra av räntekostnaderna från sin skattepliktiga inkomst kan låntagare minska den totala skatteskulden och därmed spara pengar.

2. Ökad ekonomisk flexibilitet:
Minskade skattebetalningar kan frigöra mer pengar för låntagaren att använda för andra ändamål, såsom spara, investera eller betala av skulder.

3. Stöd för låntagare:
Ränteavdrag på privatlån kan ses som ett stöd för låntagare som behöver finansiera olika livsändamål och kan hjälpa till att göra nödvändiga lån mer överkomliga.

 

vad är ränteavdrag

 

Varför infördes ränteavdraget?

Ränteavdraget infördes på 1970-talet för att främja ekonomisk tillväxt och underlätta tillgången till kapital för privatpersoner.

Det är vanligtvis en åtgärd som vidtas av regeringar för att uppmuntra låntagande och investeringar, vilket i sin tur kan bidra till att stimulera ekonomin.

När det gäller privatlån specifikt kan införandet av ränteavdraget vara ett sätt att göra lån mer överkomliga för låntagare. Genom att låntagare kan dra av en del av de betalda räntekostnaderna från sin skattepliktiga inkomst minskar den totala skattebördan, vilket i praktiken innebär att låntagarna betalar mindre för att låna pengar.

Detta kan öka incitamentet för privatpersoner att ta lån för olika ändamål, vilket i sin tur kan gynna ekonomin genom ökad konsumtion och investeringar.

Dessutom kan ränteavdraget även ses som ett sätt att främja vissa typer av beteenden eller aktiviteter som anses vara positiva för samhället, såsom investeringar i renoveringar i hemmet eller utbildning.

Genom att ge skatteincitament för sådana aktiviteter kan man främja tillväxt och utveckling inom olika områden av samhället.

 

Ränteavdragets framtid

Framtiden för ränteavdraget är en ständig diskussion inom politiken. Huruvida ränteavdraget kommer att finnas kvar i sitt nuvarande format är därmed svårt att spekulera i.

På senare år har nämligen diskussionen lyfts om det är rätt att skattesubventionera konsumtionslån och värdepapperslån, som anses ha en högre risk än exempelvis bolån.

 

Sammanfattning: Ränteavdrag

Ränteavdrag på privatlån kan vara en betydande förmån för dig som låntagare och kan hjälpa till att göra lån mer överkomliga och ekonomiskt fördelaktiga.

Du kanske behöver täcka en oväntad utgift med ett privatlån men velar kring räntekostnaderna. Då kan det vara bra att känna till fördelarna med ränteavdraget och förutsättningarna det erbjuder dig som låntagare.

Kom dock ihåg att aldrig låna mer än vad din privatekonomi tillåter dig att göra. Genom att vara medveten om ränteavdragets fördelar och privatlånets villkor, kan du som låntagare fatta välinformerade beslut samtidigt som du säkerställer en sund privatekonomi.

Artikeln publicerades 20 februari 2024