Lån med låg kreditvärdighet

Låna pengar trots svagt kreditbetyg

Låg kreditvärdighet kan bero på saker som betalningsanmärkningar, låg inkomst i kombination med höga fasta kostnader eller att du redan har skulder. Oavsett vilket så innebär ett svagt kreditbetyg så gott som alltid att det blir både blir svårare och dyrare att låna pengar. Men det finns också långivare som erbjuder lån till goda villkor även till personer som har låg kreditvärdighet.

  • Svårare att få lån om du har låg kreditvärdighet
  • Lägre lånebelopp, färre valmöjligheter
  • Ofta dyrare att låna med låg kreditvärdighet

Hur mycket vill du låna?

Välj kreditgräns:

Hur mycket vill du ta ut idag?

Nominell ränta:
Lägsta delbetalning: 5 % av utestående skuld, minst 500 kr
Första betalningsdag: 2024-08-26

Krediten har inga avgifter. Rörlig nominell årsränta är 28,95 % och den effektiva räntan är 33,1 %. En exempelkredit på 10 000 kr som återbetalas med 970 kr per månad under 12 månader har en total kostnad om 1 640 kr. Löptid från 6 till 52 månader vid maximalt initialt uttag, lägsta möjliga månadsvisa återbetalning och inga ytterligare uttag.

Lån med låg kreditvärdighet

Låna pengar trots svagt kreditbetyg

Låg kreditvärdighet kan bero på saker som betalningsanmärkningar, låg inkomst i kombination med höga fasta kostnader eller att du redan har skulder. Oavsett vilket så innebär ett svagt kreditbetyg så gott som alltid att det blir både blir svårare och dyrare att låna pengar. Men det finns också långivare som erbjuder lån till goda villkor även till personer som har låg kreditvärdighet.

  • Svårare att få lån om du har låg kreditvärdighet
  • Lägre lånebelopp, färre valmöjligheter
  • Ofta dyrare att låna med låg kreditvärdighet

Hur mycket vill du låna?

Välj kreditgräns:

Hur mycket vill du ta ut idag?

Nominell ränta:
Lägsta delbetalning: 5 % av utestående skuld, minst 500 kr
Första betalningsdag: 2024-08-26

Krediten har inga avgifter. Rörlig nominell årsränta är 28,95 % och den effektiva räntan är 33,1 %. En exempelkredit på 10 000 kr som återbetalas med 970 kr per månad under 12 månader har en total kostnad om 1 640 kr. Löptid från 6 till 52 månader vid maximalt initialt uttag, lägsta möjliga månadsvisa återbetalning och inga ytterligare uttag.

Vad är lån med låg kreditvärdighet?

Ett lån med låg kreditvärdighet är kort och gott ett lån som du kan få trots att du, av en eller annan anledning har svag kreditvärdighet och låg scoring hos kreditupplysningsbolagen. Lån du kan få trots låg kreditvärdighet utmärks precis som själva begreppet antyder av mer tillåtande krav än det genomsnittliga bank- eller privatlånet.

Många förknippar lån med låg kreditvärdighet med högkostnadskrediter som SMS-lån och snabblån. Men det kan även röra sig om ett vanligt privatlån, en kontokredit eller till och med ett bolån.

Lån med svag kreditvärdighet i korthet:

  • Lån du kan få trots låg kreditvärdighet,
  • Ofta möjligt att låna trots betalningsanmärkningar
  • Lägre lånebelopp, vanligtvis max 50 000 kronor
  • Har ofta korta löptider
  • Många lån med låg kreditvärdighet är högkostnadskrediter
  • Räntor och avgifter kan vara höga (men det finns undantag)
  • Ofta snabb utbetalning
  • Lån med låg kreditvärdighet kan bli dyra, välj med omsorg

Det har blivit lättare låna trots låg kreditvärdighet

Det utmärkande för lån du kan få trots en låg kreditscore är inte låneformen i sig utan att kraven för att ansöka är förhållandevis lätta att uppfylla. Långivare som fokuserar på den här typen av lån kan ofta ha överseende med saker som osäkra anställningsförhållanden, låg inkomst och betalningsanmärkningar och därmed bevilja en kredit när den vanliga banken skulle säga nej.

Den svenska marknaden för konsumentkrediter som privatlån och kontokrediter har genomgått omfattande förändringar under den senaste 20-årsperioden. Sedan millennieskiftet har både antalet verksamma kreditgivare och utbudet av lån ökat radikalt. Möjligheterna att få ett lån trots en problematisk kredithistorik är också avsevärt större idag än vad de var i slutet av 1990-talet.

SMS-lån och snabblån som vi känner dem idag, alltså kortfristiga krediter som kännetecknas av små lånebelopp och en hög beviljandegrad fanns inte ens på den svenska marknaden före 2005.

Att antalet långivare som vänder sig särskilt till kunder med låg kreditvärdighet är i sig inte så märkligt. Efterfrågan har alltid funnits där. En person som har svag kreditvärdighet, exempelvis på grund av låg inkomst, har ju inte nödvändigtvis ett mindre behov av lån än någon som har en hög inkomst och fläckfri kredithistorik. I de flesta är det precis tvärtom.

Ytterligare en faktor som bidragit här är att marknaden för konsumentkrediter diversifierats. Bland annat har antalet småskaliga kreditgivare med fokus på mindre krediter blivit fler. Många av de mindre och oberoende långivarna har valt att fokusera på kundsegment som tidigare, mer eller mindre, ignorerats av de traditionella bankerna.

Ett exempel är personer som har betalningsanmärkningar. För 20-30 år var en person som ådragit sig en betalningsanmärkning i det närmaste utestängd från marknaden för lån. Ibland av goda skäl, långivarna är alltid skyldiga att iaktta god kreditgivningssed och får inte låna ut pengar till personer som inte har förutsättningar att betala tillbaka pengarna i tid. Men en betalningsanmärkning behöver inte alltid inte vara liktydigt med en svag betalningsförmåga och privatekonomi.

Betalningsanmärkningar kan uppstå av flera skäl. Det händer att fakturor kommer bort med posten, misstag i samband med saker som adressändring kan leda till att fordringar går vidare till Kronofogden fast person de gäller egentligen kan betala. Man kan med andra ord ha en alldeles utmärkt betalningsförmåga trots att kreditbetyget är dåligt.  Idag finns fler aktörer som tar fasta på detta och gör en individuell bedömning istället för att dra alla över en kam.

Vad krävs för att låna med låg kreditvärdighet?

Kraven för få ett lån trots att du har låg kreditvärdighet skiljer sig mellan olika långivare och hänger även på hur mycket du vill låna och vad lånet är avsett för.  Kraven för att få ett bolån på flera miljoner är av uppenbara skäl tuffare än vad som vanligtvis gäller om du vill låna 5 000 kronor utan UC eller är ute efter en kontokredit.

Ett gemensamt krav som alla seriösa långivare ställer är att du inte får ha något skuldsaldo hos Kronofogden, alldeles oavsett hur din kreditvärdighet ser ut i övrigt.

Vanliga krav för att låna med svag kreditvärdighet:

  • Du är minst 18 år
  • Du har en inkomst på (motsvarande) minst 10 000 kr
  • Du är folkbokförd i Sverige
  • Inget skuldsaldo hos Kronofogden (ej möjligt att låna om du genomgår utmätning och/eller skuldsanering)
  • Du har ett svensk bankkonto samt fungerande BankID

Så funkar kreditvärdighet

Din kreditvärdighet är en bedömning av din personliga betalningsförmåga och hur pass stor risken är att du får betalningssvårigheter. En god kreditvärdighet innebär att du har goda ekonomiska resurser, problemfri kredithistorik under de senaste åren och att det är osannolikt att du får betalningssvårigheter eller inte sköter dina betalningar av andra skäl.

Har du däremot en lägre kreditvärdighet exempelvis på grund av låg eller oregelbunden inkomst, mycket befintliga skulder och/eller betalningsanmärkningar är sannolikheten att du får svårt att betala högre. Då är det också mer riskabelt att låna ut pengar till dig. Något som betyder att det kommer bli svårare att låna pengar och i regel dyrare då många långivare tar ut en högre ränta för att kompensera för den högre kreditrisken. Om man inte klarar av långivarens kreditprövning får man avslag på sin ansökan.

Kreditvärdighet bedöms utifrån ett flertal parametrar. Här är de viktigaste:

1. Inkomst och anställningsform

Alla lån ska betalas tillbaka förr eller senare och kostar dessutom pengar i form av ränta och (eventuellt) olika typer av avgifter. Ju bättre din inkomst är desto bättre förutsättningar har du att betala tillbaka lånet. Långivare gillar också förutsägbarhet, en regelbunden och säker inkomst är alltid bättre än en oregelbunden inkomst. Av samma skäl är det bättre för din kreditvärdighet att ha en tillsvidareanställning än att vara provanställd eller frilansare.

2. Fasta utgifter

Dina fasta utgifter är en viktig faktor vid bedömningen av din kreditvärdighet. Har du höga fasta utgifter i förhållande till din inkomst har du också sämre förutsättningar att ta dig an nya ekonomiska åtaganden som ett lån. Höga fasta utgifter påverkar alltså din kreditvärdighet negativt.

3. Befintliga skulder

Dina befintliga skulder är kopplade till dina fasta utgifter och bedömningen är delvis samma. Har du  redan lån som du betalar för har du högre fasta utgifter än vad som skulle varit fallet om du varit helt skuldfri. Vilken typ av skulder det rör sig spelar också in. Att ha många olika mindre lån som snabblån och avbetalningskrediter är sämre än att ha ett enda stort lån på samma belopp.

4. Kredithistorik

Din kredithistorik för de senaste åren är en annan viktig faktor som påverkar din kreditvärdighet. Bäst är förstås om du har varit sparsam med lån och skött betalningen av de lån du tecknat felfritt. Har du  lånat frikostigt under de senaste åren och dessutom misskött betalningen av lånen kommer din kreditvärdighet att såklart att vara sämre.

5. Allmän livssituation

Långivare gör sina bedömningar och fattar beslut om vem som kan få ett lån utifrån ett riskperspektiv. De  föredrar stabilitet framför oberäkneliga förhållanden i alla lägen. Om du exempelvis flyttar och byter jobb ofta, genomgår en skilsmässa eller liknande är det inte omöjligt att även din ekonomiska situation kan förändras lika dramatiskt, och långivarna kan aldrig veta om det är till det bättre.

Varför har jag låg kreditvärdighet – sammanfattning

Låg kreditvärdighet kan man få av många olika anledningar. Det går därför inte att svara på varför just din kreditvärdighet är mindre bra. Om du är osäker på hur det står till med din kreditvärdighet är det enklaste sättet att ta reda på det att göra en kreditupplysning på dig själv.

Det kan du göra hos alla kreditupplysningsbolag, de är skyldiga att lämna ut informationen om du begär det. Om du vill ha löpande koll på din kreditvärdighet utan att behöva begära nya upplysningar på dig själv hela tiden är kreditupplysningsbolagen egna tjänster som minuc.se bra alternativ.

Vanliga orsaker till att man har en låg kreditvärdighet:
  • Stora befintliga skulder
  • Många olika mindre lån eller aktiva krediter
  • Betalningsanmärkningar
  • Låg, oregelbunden eller ingen inkomst alls
  • Långtidssjukskriven eller arbetslös
  • Stort antal förfrågningar hos UC under kort tid
  • Höga fasta utgifter i förhållande till din inkomst
  • Skuldsaldo hos Kronofogden (innebär att din kreditvärdighet är så gott som obefintlig)

Så kan du förbättra din kreditvärdighet och dina möjligheter att låna

Eftersom din kreditvärdighet direkt påverkar dina möjligheter att låna pengar och även hur mycket det kostar att låna har du starka incitament att förbättra den, om den skulle vara låg idag. Genom att stärka din kreditvärdighet får du tillgång till ett större utbud av långivare och lån, du kan låna större summor och dina chanser att få en bra ränta förbättras avsevärt.

Här går vi igenom saker du kan göra för att förbättra ditt kreditbetyg och dina möjligheter att låna pengar till goda villkor.

1. Styr upp din privatekonomi

Det mesta går att återhämta sig ifrån och låg kreditvärdighet är inget undantag. Din kreditvärdighet utgår från hur din ekonomi sett under de senaste åren och kommer att återhämta sig med tiden. Om du tar tag i situationen, betalar av skulderna, undviker onödiga lån och sköter betalningen av dina fakturor så kommer din kreditvärdighet successivt att förbättras.

2. Undvik förfrågningar hos UC

Att samla på sig många UC-förfrågningar under kort tid är inte bra för kreditvärdigheten. Därför bör du undvika att göra saker som leder till “en UC”, om det inte är absolut nödvändigt. Det innebär bland annat att du bör låta bli att köpa saker mot avbetalning eller faktura eftersom det kan generera en förfrågan hos UC. Om du behöver ett mindre lån kan det vara klokt att vända dig till en långivare som inte använder UC utan hämtar sin kreditupplysningar från alternativa aktörer som Bisnode.

3. Höj din inkomst

En högre disponibel inkomst innebär att du har större möjligheter att ta dig an nya kostnader. Om du har möjlighet att höja din inkomst är det alltid ett plus för din kreditvärdighet. Om du inte haft ett lönesamtal på längre kan det alltså vara läge att prata med chefen. Är du arbetslös för tillfället bör det vara en prioritet att skaffa ett jobb, även om det är på deltid.

Vanliga frågor om lån med låg kreditvärdighet

Vad krävs för att låna med låg kreditvärdighet?

Det finns idag många långivare som erbjuder även personer med svag kreditvärdighet möjligheten att låna och kraven är ofta ganska tillåtande. Generellt innebär emellertid ett lån när du har låg kreditvärdighet att du får betala en högre ränta och/eller höga avgifter. Kraven kan dock skilja sig åt en hel del mellan olika långivare.

Kraven för att låna trots låg kreditvärdighet på Brixo är följande:

  • Du är minst 18 år gammal
  • Du har en årsinkomst på minst 180 000 kr
  • Du har ett svenskt bankkonto och BankID
  • Inget skuldsaldo hos Kronofogden

Varför har jag låg kreditvärdighet?

Låg kreditvärdighet kan man få av många olika skäl och kombinationer av skäl. Det är därför inte möjligt att säga varför just du har låg kreditvärdighet. Men det finns vissa faktorer som leder till låg kreditvärdighet och som är bra att ha koll på. Här är några av de främsta faktorerna som sänker din kreditvärdighet.

  • Betalningsanmärkningar
  • Stora skulder och/eller många mindre skulder
  • Väldigt låg inkomst eller ingen fast inkomst alls
  • Stort antal kreditupplysningar hos UC
  • Instabil livssituation (eller bara många stora förändringar som skilsmässa eller att du flyttar ofta)
  • Ett flertal utestående lån och krediter

Hur kan jag förbättra min kreditvärdighet?

Ja, det finns flera saker du kan göra för att förbättra dina kreditvärdighet och dina möjligheter att låna till bra villkor. En högre inkomst och en tillsvidareanställning är exempelvis bättre för din kreditvärdighet än att vara arbetslös och ha en lägre eller ingen fast inkomst alls. Om du kan höja din inkomst, fast anställning så får du alltså en bättre kreditvärdighet och större chanser att få ett lån till goda villkor, Många mindre lån är inte bra för din kreditvärdighet. Kan du lösa eller samla din lån så är det alltid ett plus. Du kan också prova att söka lånet ifråga med en medsökande. Ni är då två personer som står med på och ansvarar för lånet och långivaren tar också med bådas inkomster i beräkningen.

Vad är ett lån med låg kreditvärdighet egentligen?

Ett lån med låg kreditvärdighet är kort och gott ett lån som du kan även du har dåligt kreditbetyg, exempelvis på grund av skulder, betalningsanmärkningar eller låg inkomst. Vissa långivare riktar sig särskilt till kunder som inte har perfekt kreditvärdighet och har svårt att få lån hos traditionella banker.

Lånebeloppen är oftast lägre och kraven är som sagt mer tillåtande. I gengäld är de här lånen ofta dyrare, genom högre räntor och, inte sällan, saftiga tilläggsavgifter. Många av lånen du kan söka trots låg kreditvärdighet är alltså så kallade högkostnadskrediter (ränta på mer än 30% plus gällande referensränta). Men inte alltid.

Hos oss på Brixo kan du exempelvis låna trots låg kreditvärdighet på grund av betalningsanmärkningar. Vårt lån är inte en högkostnadskredit och vi tar inte ut några som helst avgifter.

Är det möjligt att få ett lån om jag har skulder hos Kronofogden?

Nej, dessvärre inte. Du kan få ett lån trots att din kreditvärdighet inte är perfekt och till och med om den är ganska låg. Ett skuldsaldo hos Kronofogden innebär emellertid att din kreditvärdighet är så gott som obefintlig. Då blir det också så gott som omöjligt att få ett lån hos seriösa långivare. Det är dock möjligt att få lån när du betalat av dina skulder hos Kronofogden. Helst ska det ha gått minst sex månader sedan du blev av med skulderna. Då ökar dina chanser att få din låneansökan beviljad radikalt.