Kreditprövning – Vad är det?

Kreditprövning: En väsentlig del av låneansökningsprocessen

Kreditprövning är en avgörande process som låneföretag använder för att bedöma en låntagares kreditvärdighet. Detta hjälper långivare att fatta välgrundade beslut och minimera risker när de beviljar lån. Läs vidare för att förstå vad kreditprövning innebär, hur det genomförs och vilka faktorer som påverkar din kreditvärdighet.

Vad är kreditprövning?

Kreditprövning är en process där långivare granskar och analyserar en potentiell låntagares finansiella historik och nuvarande ekonomiska ställning. Syftet med kreditprövningen är att bedöma låntagarens kreditvärdighet, vilket innebär att avgöra om personen är kapabel och villig att återbetala lånet enligt avtalet.

Hur genomförs kreditprövning?

När en låntagare ansöker om ett lån genomgår långivaren flera steg för att utföra en kreditprövning:

 1. Inhämtande av personuppgifter: Långivaren samlar in grundläggande personuppgifter, såsom namn, personnummer, adress och anställningshistorik.
 2. Kreditupplysning: Långivaren begär en kreditupplysning från en auktoriserad kreditupplysningsbyrå, t ex Bisnode eller UC vilket ger en överblick över låntagarens kredithistorik, inklusive tidigare lån, betalningsanmärkningar och skulder.
 3. Bedömning av betalningsförmåga: Långivaren utvärderar låntagarens inkomst och utgifter för att bedöma förmågan att återbetala lånet.
 4. Riskbedömning: Långivaren tar hänsyn till alla insamlade data för att bedöma risken för låntagaren att inte kunna återbetala lånet.

Kreditprövning kallas ibland också för kreditbedömning.

Faktorer som påverkar kreditvärdighet

Följande faktorer kan påverka en låntagares kreditvärdighet:

 1. Betalningshistorik: Tidigare betalningsbeteende är en stark indikator på framtida betalningsförmåga. Betalningsanmärkningar och obetalda skulder påverkar kreditvärdigheten negativt.
 2. Skuldkvot: Skuldkvoten visar låntagarens totala skulder i förhållande till inkomst. En hög skuldkvot kan signalera en ökad risk för långivaren.
 3. Kreditutnyttjande: Andelen av tillgänglig kredit som låntagaren redan använt kan påverka kreditvärdigheten. Hög kreditutnyttjande indikerar en större risk för långivaren.
 4. Kredithistorikens längd: En lång och stabil kredithistorik kan ha en positiv inverkan på kreditvärdigheten, eftersom det visar att låntagaren har erfarenhet av att hantera kredit och återbetalningar.
 5. Antal kreditförfrågningar: Ett stort antal kreditförfrågningar under en kort tidsperiod kan tolkas som att låntagaren söker mycket kredit, vilket kan påverka kreditvärdigheten negativt.
 6. Anställningshistorik och inkomst: En stabil anställningshistorik och hög inkomst indikerar att låntagaren har en stabil ekonomisk grund och är mer sannolikt att kunna återbetala lånet.

Läs mer om kreditupplysningens påverkan på kreditbedömning och lån med många förfrågningar hos UC. Vi har även omfattande information om att låna med betalningsanmärkning och hur sådana påverkar kreditbedömningen.

Så förbättrar du din kreditvärdighet

För att förbättra din kreditvärdighet är det viktigt att vidta följande åtgärder:

 1. Betala räkningar i tid: Se till att betala alla räkningar, inklusive lånebetalningar, i tid för att undvika betalningsanmärkningar och bygga en god betalningshistorik.
 2. Håll kreditutnyttjandet lågt: Försök att inte använda mer än 30 % av din tillgängliga kredit för att visa långivare att du är ansvarsfull med kreditanvändning.
 3. Hantera skulder effektivt: Betala av skulder och minska din skuldkvot för att visa långivare att du är kapabel att hantera din ekonomi.
 4. Var sparsam med kreditansökningar: Undvik att ansöka om flera krediter samtidigt, eftersom det kan tolkas som att du är i akut behov av kredit och därmed ökar risken för långivaren.

Brixo tar ansvarsfull kreditgivning på stort allvar och gör alltid noggranna kreditbedömningar. Genom att ta hänsyn till en lång rad faktorer i kreditprövningen gör vi vad vi kan för att säkerställa att en låntagare kan återbetala sitt lån enligt plan.

Sammanfattning

Kreditprövning är en viktig del av låneansökningsprocessen som hjälper långivare att bedöma en låntagares kreditvärdighet och risknivå. Faktorer som betalningshistorik, skuldkvot, kreditutnyttjande, kredithistorikens längd, antal kreditförfrågningar och anställningshistorik påverkar kreditvärdigheten. Genom att förbättra dessa faktorer kan du öka din kreditvärdighet och därmed dina chanser att få ett lån beviljat.

Ansök om lån hos Brixo