Kreditvärdighet

Vad är kreditvärdighet?

Kreditvärdighet är en samlad bedömning av din betalningsförmåga, ekonomiska situation och kredithistorik, alltså hur väl du skött tidigare betalningar och krediter. Kreditvärdigheten bygger på ett flertal faktorer som din inkomst, anställningsform, skuldsättning, eventuella betalningsanmärkningar och till och med saker som din boendesituation.

Hög kreditvärdighet betyder att du har en stark betalningsförmåga, då blir det också lättare att låna pengar och sannolikheten ökar att du får en bra ränta (om långivaren ifråga tillämpar individuell räntesättning). Omvänt så innebär en svag kreditvärdighet att din betalningsförmåga bedöms vara sämre. Då är det, statistiskt sett, mer riskfyllt att låna ut pengar till dig. Något som innebär att det blir svårare att låna pengar och att du riskerar att få en högre ränta.

Hos Brixo kan du dock låna utan UC till transparenta villkor. Vi erbjuder samma ränta för alla, oavsett vilken kreditvärdighet du har sedan tidigare.

Därför är kreditvärdigheten viktig

Om du söker ett lån, köper en vara på avbetalning eller vill teckna ett hyresavtal vill företaget du har att göra med veta hur det står till med din betalningsförmåga. Denna process kallas för kreditprövning. Kan du betala varorna du köpt, klarar du månadskostnaden för lånet, räcker lönen till både hyra och allt annat du behöver? Och hur har du skött tidigare betalningar? Kreditvärdigheten är ett mått på allt det här, en samlad bedömning av dina ekonomiska förutsättningar och hur sannolikt det är att du sköter nya ekonomiska åtaganden.

Man kan något förenklat säga att kreditgivare fattar beslut om vem som får och vem som inte får låna pengar utifrån ett riskperspektiv. De vill av uppenbara skäl få tillbaka pengarna de lånar ut, tjäna pengar på räntan och utsätta sig för så lite risk som möjligt under tiden. Kreditvärdigheten är ett mått på hur sannolikt att du faktiskt betalar för dig och den kommer att påverka dina möjligheter att låna, vilken ränta du kommer att få och även saker som dina möjligheter att teckna hyresavtal och abonnemang. Har du riktigt låg kreditvärdighet blir ditt ekonomiska liv kort och gott ganska besvärligt för att använda ett vardagligt uttryck.

Har du hög kreditvärdighet har du också en god betalningsförmåga och det är sannolikt att du kommer fullgöra dina åtagande. Därmed är det inga problem att bevilja dig en kredit och du kommer i de flesta fall att få en bra ränta.

Är din kreditvärdighet sämre blir det svårare att låna pengar, du kan inte låna lika mycket pengar och du kommer i de flesta fall få en sämre ränta. Med en riktigt låg, eller obefintlig kreditvärdighet, är det i princip omöjligt att teckna ett lån, köpa saker på avbetalning eller att hyra en bostad. Det gäller om du till exempel har ett flertal betalningsanmärkningar, genomgår skuldsanering och har skulder hos Kronofogden.

Så bedöms din kreditvärdighet

För att ta reda på hur det står till med din kreditvärdighet hämtar kreditgivaren en kreditupplysning från ett kreditupplysningsbolag. Många kreditupplysningar görs hos UC men det finns även andra upplysningsbolag som Bisnode och Creditsafe.

Till de viktigaste faktorerna som påverkar din kreditvärdighet hör din inkomst, anställningsform, boendesituation, befintliga skulder samt kredithistorik och eventuella betalningsanmärkningar. Även antalet förfrågningar hos UC påverkar din kreditvärdighet.

Inkomst

Den absolut tyngsta faktorn vid bedömningar av din kreditvärdighet är din inkomst. Här hittar långivarna på din deklarerade inkomst för de tre senaste åren. Ju högre och tryggare din inkomst är desto bättre. Både lön från arbete och saker som avkastning från aktier eller fonder tas med i beräkningen. Även din anställningsform spelar roll. En tillsvidareanställning är alltid bättre än en prov- eller projektanställning. Om du nyligen landat en fast anställning kan det därför vara klokt att skaffa ett uppdaterat anställningsbevis.

Fasta utgifter

Dina fasta utgifter och hur stora de är är alltid en viktig faktor vid bedömningar av din kreditvärdighet. De fasta utgifterna kommer nämligen att avgöra hur stor disponibel inkomst du har, alltså hur mycket pengar du har kvar att röra dig med när allt är betalt. En hög inkomst är inte till mycket nytta om du har höga omkostnader som äter upp merparten av lönen.

För de allra flesta utgör boendekostnaden den största enskilda fasta kostnaden. Ytterligare en aspekt är att bedömning ser lite annorlunda ut beroende på om du äger din bostad eller om du bor i en hyresrätt. Generellt är det bättre för kreditvärdigheten att äga sitt boende. Om du har barn eller inte påverkar också, ju fler barn du har desto högre utgifter har du. Något som i sin tur innebär lägre disponibel inkomst och utrymme för nya utgifter som ett lån,

Befintliga lån och kredithistorik

Om du har lån sedan tidigare kommer de att räknas som fasta utgifter eftersom du betalar både betalar ränta och amorterar på dina lån. Vilken typ av lån du har påverkar också bedömningen. Det är till exempel bättre för din kreditvärdighet att ha ett enda privatlån på 50 000 kronor än att ha flera snabblån och kreditkortsskulder som tillsammans landar på samma belopp. En annan viktig aspekt som påverkar din kreditvärdighet är hur väl du hanterat befintliga och tidigare krediter. Har du tidigare haft betalningsproblem, t,ex genom att inte ha betalt i tid eller inte alls så påverkas din kreditvärdighet negativt.

Allmän livssituation

Din allmänna livssituation spelar in när din kreditvärdighet bedöms. Eftersom långivarna gör sin bedömning utifrån ett riskperspektiv är stabilitet och förutsägbarhet alltid ett plus, Att vara gift, ha bott på samma ställe under en längre tid och att ha fast anställning är till exempel bättre än att vara singel, flytta ofta och ha en projektanställning. Även förändringar som att du precis skaffat barn, nyligen skilt dig eller om du är nygift påverkar din kreditvärdighet negativt i viss utsträckning. Anledningen är enkel. Om du precis genomgått en större förändring i ditt privatliv är det också sannolikt att dina ekonomiska omständigheter kommer att förändras, och en långivare kan aldrig veta om förändringen kommer att vara till det bättre.

Kreditbetyg – Olika skalor

Det finns som vi sett flera olika kreditupplysningsbolag. Deras bedömning av din kreditvärdighet och hur de väljer att konkretisera den bedömningen den ser lite olika ut.

UC

UC använder sig av riskbedömning som utmynnar i ett betyg som de kallar UC score. Du kan få en UC score från 1 till 999 där 999 är högst möjliga betyg och 1 är lägst. Parallellt använder sig UC av en riskprogonos från 0,1 till 100%, där 0,1% innebär lägsta möjliga risk och en stor sannolikhet att du kommer att betala tillbaka din skuld i tid. Allt mellan 25,1% och 100% innebär en förhållandevis hög riskfaktor och därmed en svag kreditvärdighet. Du kan själv se din UC-score i tjänsten minuc eller genom att beställa en kreditupplysning på dig själv.

Bisnode

Bisnode använder sig av en skala från 0 till 10. En score mellan 8 och 10 innebär att du har god kreditvärdighet och att det inte bör vara några problem att erbjuda dig ett lån, 5 -7 betyder medelgod kreditvärdighet (eller bara kreditvärdig) och ett betyg mellan 2 och 4 innebär att din kreditvärdighet. är svag. Om betyget landar på 1 eller 0 har du väldigt låg eller ingen kreditvärdighet alls, då blir det också extremt svårt eller direkt omöjligt att låna pengar.

Creditsafe

Hos Creditsafe mäts din kreditvärdighet på en skala från ett till 100 där 100 är max, alltså hög kreditvärdighet. Creditsafes betyg, eller scoring som de själva säger, är indelad i fyra intervall. En score mellan 1 och 19 innebär låg betalningsförmåga och kreditvärdighet, 20 till 39 betyder att du har medelgod betalningsförmåga, 40 till 69 betyder hög betalningsförmåga. En score mellan 70 och 100 betyder att du har en mycket hög betalningsförmåga och kreditvärdighet.

Så kan du förbättra din kreditvärdighet

Skulle det vara så att din kreditvärdighet inte är i toppskick just nu behöver det inte vara en katastrof. Det finns faktiskt flera saker du kan göra för att förbättra din kreditvärdighet. Ett exempel är att undvika onödiga förfrågningar hos UC. Om du absolut behöver ett mindre lån kan det därför vara klokt att ansöka hos en långivare som inte hämtar sina upplysningar från UC.

Eftersom inkomsten är en så central del av din kreditvärdighet är det förstås alltid ett plus om du kan höja din inkomst. Om inte det är möjligt bör du fundera på olika sätt att sänka din fasta utgifter istället för att få en högre disponibel inkomst. Du bör också undvika att teckna nya lån om det inte är absolut nödvändigt. Dels kommer varje nytt lån innebära att du får en lägre disponibel inkomst och förmåga att ta dig nya ekonomiska åtaganden. Dels är varje ny kredit i sig en belastning för din kreditvärdighet. Därav följer att det även är klokt att lösa mindre lån och krediter om du har flera sådana.

Har du betalningsanmärkningar så kommer din kreditvärdighet att förbättras radikalt när dessa försvinner. Om du har en anmärkning kan det därför vara klokt att vänta tills den försvinner om du planerar att teckna ett nytt lån. En betalningsanmärkning ligger kvar i tre år från det datum den registrerades. Det är också så att nya betalningsanmärkningar är värre än gamla. En betalningsanmärkning som är en eller ett par månader gammal är ett betydligt större sänke för din kreditvärdighet än en som är ett eller två år gammal.

Sammanfattning – så förbättrar du din kreditvärdighet

  • Betala alltid fakturor i tid
  • Säg upp onödiga krediter, t. ex. kreditkort du inte använder
  • Lös eller samla små lån och krediter
  • Betala dina köp direkt, undvik att handla saker mot avbetalning
  • Höj din inkomst
  • Skaffa en tillsvidareanställning
  • Undvik onödiga förfrågningar hos UC
  • Vänta ut gamla betalningsanmärkningar