Högkostnadskredit

Högkostnadskrediter

Vad är en högkostnadskredit?

En högkostnadskredit definieras i konsumentkreditlagen som en kredit vars effektiva ränta överstiger referensräntan plus 30 procentenheter. Vid införandet av lagen innebar det också att effektivräntan kunde uppgå till max 30 % för att inte vara en högkostnadskredit. Med tanke på att de flesta lån i Sverige har månadsvis kapitalisering av ränta innebär det i praktiken att den nominella årsräntan kan uppgå till maximalt cirka 26 % för att inte en kredit ska räknas som en högkostnadskredit. Detta gäller alltså om referensräntan är 0 %. När det allmänna ränteläget stiger så flyttas gränsen för högkostnadskrediter upp i motsvarande grad.

Högkostnadskrediter regleras i konsumentkreditlagen

Högkostnadskrediter regleras primärt i konsumentkreditlagens 19:e paragraf där såväl räntetak som kostnadstak för en högkostnadskredit behandlas. I Konsumentkreditlagens 7:e paragraf behandlas även frågan om marknadsföring av högkostnadskrediter. Där framgår att en kreditgivare som tillhandahåller högkostnadskrediter ska lämna en särskilt upplysning om att en kredit eller lån är en högkostnadskredit. Regeringen har beslutat att Konsumentverket ska meddela föreskrifter om exakt hur en sådan särskild upplysning för högkostnadskrediter ska se ut. Föreskrifter säger att marknadsföringen av en högkostnadskredit ska innehålla en röd varningstriangel  med en höjd motsvarande tre textrader, rubriken “Det här är en högkostnadskredit” i fetstil och en särskilt text som lyder “Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se”.

Konsumentkreditlagen uppdaterades under 2018 och regleringen av högkostnadskrediter började gälla från 1 september 2018. Förändringen var ett resultat an en lång politiskt tillsatt utredning om konsumentkreditmarknadens funktionssätt som gjordes för att öka skyddet för utsatta konsumenter. Det går även att läsa mer om högkostnadskrediter på Konsumentverkets webbplats.

Vad gäller för högkostnadskrediter?

Om en kredit är en högkostnadskredit gäller bland annat följande:

  • Nominell ränta för inte överstiga referensräntan med mer än 40 %.
  • Marknadsföring ska märkas med en särskild varningstriangel
  • Förseningsavgift får inte tas ut
  • Kostnadstak som innebär att ränta och avgifter som kan behöva återbetalas maximalt får uppgå till det belopp man lånat

Vad kostar en högkostnadskredit?

Priserna för högkostnadskrediter varierar en hel del mellan kreditgivare, men gemensamt för de flesta har blivit att den nominella räntan är mycket nära taket som vid lagens införande uppgick till 40 % (referensräntan plus 40 procentenheter). Ett typiskt exempel på högkostnadskredit har då 39,5 % nominell ränta och därutöver avgifter såsom uppläggningsavgift och månadsvis avi- eller administrationsavgift. Den effektiva räntan för en sådan högkostnadskredit avgörs då primärt av löptiden och storleken där en kort löptid och ett lågt lånebelopp ger den högsta effektiva räntan.

I praktiken har få högkostnadskrediter en lägre effektiv ränta än 50 % och det förekommer att korta krediter på små belopp med höga avgifter har en effektiv ränta som uppgår till flera tusen procent. Ett exempel kan vara ett litet lån på 1000 kr som ska återbetalas efter en månad med en nominell årsränta på 10 % och en uppläggningsavgift på 250 kr. Den totala kostanden för ett sådant lån som man faktiskt betalar är bara 260 kr, men den effektiva årsräntan uppgår till 1508 %. Ska man jämföra högkostnadskrediter som ofta är på små belopp och med korta löptider så är oftast inte effektivräntan särskilt lämplig eftersom den straffar ut korta löptider med avgifter så hårt. Att istället jämföra totalkostnaden ger då en bättre bild över vad man faktiskt betalar för att låna pengar.

Är Brixo en högkostnadskredit?

Nej, Brixos kontokredit är en så kallad lågkostnadskredit. Brixo har en nominell ränta om 28,95 % och inga avgifter för vare sig avisering eller upplägg av krediten. Eftersom räntan betalas månadsvist uppgår den effektiva räntan därmed till 33,1 % vilket understiger taket. Brixo har heller varken uttagsavgift eller årsavgift och krediten är därmed helt gratis att ha som buffert då man endast betalar ränta för den delen av kontokrediten som man väljer att använda.

Förslag i Överskuldsättningsutredningen

I juli 2023 presenterades en ny utredning för ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning (SOU 2023:38) innehållande bland annat förslag om sänkt räntetak och utvidgat kostnadstak som skulle gälla för samtliga krediter, såväl högkostnadskrediter som lågkostnadskrediter. I och med att Överskuldsättningsutredningens förslag skulle omfatta alla lån och krediter (som inte är bostadskrediter) så föreslås begreppet högkostnadskredit mönstras ut ur Konsumentkreditlagen. Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2025 och åtminstone tills dess kommer begreppet högkostnadskredit alltjämt att användas.

Om förslaget blir verklighet kommer bland annat varningstrianglarna som idag syns när högkostnadskrediter marknadsförs att tas bort och varningstexten “Att låna kostar pengar” kommer därefter synas vid all marknadsföring av krediter (ej endast för högkostnadskrediter).

Ansök om lån