Marknaden för konsumentkrediter

Marknaden där Brixo verkar

Introduktion till konsumentkreditmarknaden i Sverige

Brixo har analyserat marknaden för konsumentkrediter i Sverige baserat på publik data från relevanta företags årsredovisningar, hemsidor och andra offentliga källor.

I urvalet ingår samtliga företag som har Finansinspektionens tillstånd att lämna krediter till konsumenter, vilket huvudsakligen innefattar följande kategorier:

 • Banker
 • Kreditmarknadsbolag
 • Konsumentkreditinstitut inom kreditgivning (t.ex. Brixo AB) respektive kreditförmedling (t.ex. Lendo AB)
 • Betalningsinstitut
 • Utländska banker

Baserat på tillgänglig information har det primära syftet varit att identifiera storleken på marknaden för konsumentkrediter i Sverige samt att analysera Brixos positionering. Brixo är endast verksamt inom icke-säkerställd kreditgivning till fysiska personer och därför begränsas i allt väsentligt analysen till denna del av marknaden.

För många företag är detaljerade finansiella data inte tillgänglig och analysen måste därför i vissa fall baseras på kvalificerade uppskattningar. Vissa företag är verksamma inom flera segment av utlåning till allmänheten och i vissa fall kan detta även inkludera andra länder än Sverige.

En bedömning av vad som är relaterat till icke-säkerställd utlåning till konsumenter samt i vilken grad denna är hänförlig till den svenska marknaden krävs därmed. För att möjliggöra en relevant jämförelse mellan olika företagstyper har vissa avgränsningar och definitioner varit nödvändiga.

Ansök om lån

Högavkastande krediter

Brixo är en del av marknaden för högavkastande krediter. Segmentet består av både högkostnadskrediter eller lågkostnadskrediter med en nominell ränta strax under taket för att inte definieras som högkostnadskredit.

Privatlånesegmentet

Privatlånesegmentet innehåller företag som erbjuder krediter med en nominell ränta upp till cirka 20-25 %. Segmentet består huvudsakligen av mellanstora banker samt vissa kreditmarknadsbolag och ett fåtal konsumentkreditinstitut.

Lågräntekrediter

Brixo har definierat marknaden för ”lågräntekrediter” som krediter från företag som primärt endast erbjuder krediter med en nominell ränta om maximalt 15 %. Detta segment består huvudsakligen av storbankerna, sparbankerna, mellanstora banker samt vissa kreditmarknadsbolag.

Företagen har ofta en verksamhet även utanför icke säkerställda konsumentkrediter. I detta segment finns främst banker och kreditmarknadsbolag som kan finansiera sig genom inlåning från allmänheten, men det finns även vissa konsumentkreditinstitut. Marknaden bedöms uppgå till cirka 180 miljarder kronor i Sverige men en uppskattning försvåras väsentligt av att större banker med endast en mindre andel icke säkerställda konsumentkrediter sällan särredovisar dessa.

Typiskt även i lågräntemarknaden är breda prisintervall där kunden får veta vilken ränta som erbjuds först efter att en kreditprövning har genomförts. Typiskt erbjuds nominella räntenivåer mellan cirka 2 – 15 %. Även detta segment är alltså väsentligt mindre transparent än det för högavkastande krediter.

De största företagen i segmentet är Sveriges fyra storbanker inklusive Nordea som flyttat sitt huvudkontor till Finland. För alla dessa är bolån en väsentligt större affär. Segmentet består även av 45 sparbanker och 14 bankaktiebolag som valt att behålla ordet sparbank i namnet. De flesta av företagen samverkar med Swedbank. Dessutom ingår ytterligare 20 företag i segmentet.

Om Brixos kunder

En typisk kund hos Brixo är cirka 39 år gammal, tillsvidareanställd och bor i hyresrätt. Omkring 22 % har betalningsanmärkningar. Lånebeloppen och syftet med krediten varierar och pengarna ska ofta användas till oväntade utgifter.

Brixos produkter och dess prissättning

Brixo AB har fyra olika produkter och tillämpar rörlig årsränta beroende på produkt, 28,95 eller 43,48 %. Brixo-krediten är en lågkostnadskredit med 28,95 % ränta och helt utan avgifter. Övriga produkter Flexkontot, Merax och Kontantfinans har en ränta på 43,48 % samt uppläggningsavgift 495 kr och aviavgift 25 kr. Effektiv ränta enligt representativt exempel är 33,1 % eller 75,9 % för Brixo AB:s samtliga produkter.

Konkurrenternas prissättning

Den effektiva räntan ger inte alltid en rättvisande bild av en produkts prissättning och totala kostnad. Det förekommer aktörer som har mer extrema uttagsavgifter och så kallade förmedlingsavgifter som gör att de i praktiken är de dyraste för kunden även om den effektiva räntan ser förhållandevis låg ut. Bland exemplen från andra bolag finns ”administrativ uttagsavgift” på 295 kr som inte ingår i beräkningen av effektiv ränta men som sannolikt innebär att de i praktiken är allra dyrast för kunder som återkommande återbetalar för att därefter göra nya uttag. Brixo-krediten är avgiftsfri, medan Brixo AB:s övriga varumärken som är högkostnadskrediter har skäliga avgifter som redovisas på ett transparent sätt.

Många andra aktörer erbjuder fortfarande också väldigt små lån som startar på 500 eller 1000 kronor och en uppläggningsavgift blir då en mycket stor del av dessa lån. Flera av dessa har i praktiken effektiva räntor som vida överstiger 1000 %. Ett annat exempel är bolag som fortfarande har återbetalningstider på 30, 60 och 90 dagar. Brixo AB:s lägsta kreditgräns är 3000 kr.

Under 2021 hade åtta av de tio största aktörerna i segmentet för högavkastande krediter erbjudanden som startar på 1 000 eller 2 000 kronor. Dessa aktörer var Northmill (Credigo, Easycredit), OPR Finance (EverydayPlus), Ferratum, Bliq (Mobillån, Snabbfinans), Folkefinans (Monetti), Mash Sweden (Euroloan), 4Finance (Vivus) och CFinance (Meddelandelån). De flesta av aktörerna hade en uppläggningsavgift på mellan 350 och 800 kronor.

Det kan antas att snittlånen är små bland produkter som tidigare kallades SMSlån och före lagändringen också hade löptider på bara några månader. Verklig effektiv ränta kan därför ofta bli många hundra eller till och med tusentals procent trots att den nominella räntan bara är 26 – 39 %.

Billigaste varumärkena på marknaden för högavkastande krediter är de produkterna som har en nominell ränta på omkring 26 % utan vare sig uppläggningsavgift eller andra dolda avgifter som de som nämnts ovan. Utöver Brixo-krediten fanns under 2021 även Cashbuddy, Goodcash och Credway som några av de större aktörerna som erbjöd lågkostnadskrediter.

Ett alternativt sätt att analysera företagens prissättning är genom att dividera företagets intäkter med dess balansomslutning. Detta mått kan till viss grad jämföras med företagets genomsnittliga effektiva ränta, men metoden innebär förstås en stor osäkerhet då årsredovisningarna inte säger hur lånebalanserna sett ut under löpande år och vissa intäkter kan härstamma från annat än utlåning. I en sådan jämförelse hamnade aktörerna Ambrion, Savelend / Loanstep, Risicum och 4Finance i toppen.

Konsolidering på marknaden

Brixo har genomfört ett antal förvärv under de senaste åren. Under 2019 förvärvades en portfölj av krediter tillsammans med varumärket Kontantfinans från Sileo Kapital. Senare samma år förvärvades även en kreditportfölj från Aasa kredit. I slutet av 2020 genomfördes ytterligare ett förvärv med en kreditportfölj under varumärkena Euroloan och Mash från Mash Sweden AB.

Under 2021 förvärvade Brixo två olika kreditportföljer från 4finance AB och Forex Bank AB. Portföljen som förvärvades från 4finance var krediter under varumärket Friia. Både dessa förvärv hade relativt höga snittbelopp och total volym uppgick till cirka 60 miljoner kronor.

Under 2022 förvärvade Brixo en portfölj med konsumentkrediter från Holm Bank AS. Alla dessa förvärv beskrivs närmare under nyheter om Brixo.

Utöver de förvärv där Brixo varit förvärvande part har det även skett ett antal andra transaktioner i marknaden. De flesta av dessa har dock snarare varit i privatlånesegmentet än i segmentet för högavkastande krediter. Bland de transaktioner som uppmärksammats kan följande nämnas:

 • Nordax förvärvade Bank Norwegian som köptes ut från Oslo-börsen
 • Sambla och Advisa gick samman och fick Nordic Capital som ny huvudägare
 • MoneyGo förvärvades till 75 procent av Svea Ekonomi
 • Bluestep Bank avyttrade sin privatlåneportfölj till Svea Ekonomi
 • Ica Banken förvärvade inlånings- och utlåningsportföljer från Forex Bank som efter Brixos förvärv av en annan utlåningsportfölj upphörde med sin bankverksamhet
 • Samtliga aktier i kreditmarknadsbolaget GCC överläts till Brocc Holding AB
 • Danska Lunar förvärvade Lendify

Ansök om lån