Högavkastande krediter

Högavkastande krediter

Inte bara högkostnadskrediter tillhör marknaden för högavkastande krediter

Brixo är verksamt på marknaden för högavkastande krediter. Ibland kallas detta segment även för högräntesegmentet. Bolaget definierar sin marknad och sina konkurrenter som företag som huvudsakligen erbjuder högkostnadskrediter eller lågkostnadskrediter med en nominell ränta strax under taket för att inte definieras som högkostnadskredit alternativt de som har avgiftsnivåer som i praktiken innebär motsvarande totalkostnad för konsumenten. Till högavkastande krediter räknas därmed såväl snabblån som SMSlån liksom den typ av kontokrediter med lägre och transparent pris som Brixo erbjuder. Även delar av marknaden för privatlån kan klassificeras som högavkastande krediter.

Konsumentkreditinstitut och mindre banker

Segmentet för högavkastande krediter består huvudsakligen av konsumentkreditinstitut samt vissa mindre banker och kreditmarknadsbolag. Marknaden karaktäriseras av att krediter vanligen erbjuds med fasta priser och inte med intervall som i privatlånesegmentet. Prissättningen är därmed mer transparent i segmentet för högavkastande krediter, även om den genomsnittliga räntan är högre än i privatlånesegmentet.

I Brixos segment för högavkastande krediter fanns det vid utgången av 2021 totalt 33 bolag med 55 varumärken som stod under Finansinspektionens tillsyn. Av dessa 55 varumärken hade 31 räntenivåer på eller omkring 39 %, d v s strax under räntetaket. De flesta av de återstående varumärkena hade räntenivåer omkring 26 %. Den sistnämnda gruppen hade då, liksom Brixo, heller ingen uppläggningsavgift. Dessa krediter landar därför oftast på en effektiv ränta på omkring 29 %, vilket är precis under gränsen för att definieras som en högkostnadskredit. Skillnaden i effektiv ränta mot högkostnadskrediterna är därmed ofta större än vad som indikeras av den nominella räntan i och med att högkostnadskrediterna också har avgifter.

Marknaden för högavkastande krediter

Marknaden för högavkastande krediter uppgår till en utlåningsvolym om drygt 4 miljarder kronor. Marknaden består huvudsakligen av konsumentkreditinstitut samt mindre banker och kreditmarknadsbolag. De största företagen i marknaden för högavkastande krediter var Northmill Bank, Cashbuddy, OPR Finance, Ferratum och Bliq. Om TF Bank hade räknats in i segmentet skulle de vara den största aktören även om en stor del av deras verksamhet innefattar andra delar än bara konsumentlån i Sverige.

Läs mer om marknaden för konsumentkrediter i Sverige här.

Ansök om lån