Lågkostnadskredit

Lågkostnadskrediter

Vad är en lågkostnadskredit?

Begreppet lågkostnadskredit beskriver krediter som inte är högkostnadskrediter. En lågkostnadskredit kan vid en referensränta på 0,0 %, vilket gällde vid lagens införande, innebära alla krediter som har en effektivränta som understiger 30 %. I praktiken innebär det krediter med en nominell ränta upp till cirka 26 % om den är helt utan avgifter. Begreppet är vedertaget i segmentet för högavkastande krediter och säger egentligen inget annat om kostnaden för krediten än att det inte är en så kallad högkostnadskredit som definieras i konsumentkreditlagen.

Har en lågkostnadskredit alltid en låg kostnad?

Begreppet lågkostnadskredit används mest i segmentet för högavkastande krediter med typiskt nominella räntor från 20-40 % och där betalningsanmärkningar kan accepteras. Begreppet används för att distinktsera mot det legala begreppet högkostnadskredit snarare än att säga något om den absoluta kostnaden. En lågkostnadskredit är alltid billigare än en högkostnadskredit, men inom privatlånesegmentet för lån utan säkerhet finns ett brett spann erbjudanden med räntor hela vägen från omkring 3 % upp till maximalt cirka 26 %. Vilken kredit som har en låg kostnad eller inte ligger i betraktarens ögon och bör ställas i förhållande till risken hos låntagaren.

Är Brixo en lågkostnadskredit?

Ja, Brixos kontokredit är en lågkostnadskredit. Brixos kontokredit har en nominell ränta om 28,95 % och är helt utan avgifter. Detta innebär att den effektiva räntan endast är 33,1 % och att det därmed definierar krediten som en lågkostnadskredit. Hos Brixo kan man alltså låna pengar till en totalkostnad som är väsentligt lägre än vad många högkostnadskrediter skulle innebära.

Ansök om lån