Amortering

Vad är amortering?

Amortering innebär att betala tillbaka på ett lån. Alla lån ska betalas tillbaka förr eller senare. Din månadsbetalning för lånet består av två olika delar (plus eventuella avgifter); ränta och amortering. Att amortera innebär kort och gott att du betalar tillbaka på själva lånebeloppet. Amortering sker vanligtvis per månad, men det är också vanligt att amorteringen sker kvartalsvis.

 

Olika former av amortering

Det finns flera sätt att amortera på ett lån. De två vanligaste (för att inte säga helt dominerande) amorteringsformerna är rak amortering och annuitet. Det finns även en tredje, och mindre vanlig, amorteringsform som kallas serieamortering.

Rak amortering

Rak amortering innebär att du amorterar (alltså betalar av på ditt lån) en fast summa varje månad under lånets hela löptid. Utöver amorteringen betalar du också ränta varje månad. Det här betyder att månadsbetalningen är förhållandevis stor i början av lånets löptid för sedan successivt sjunka i takt med att du amorterar ner lånebeloppet.

Räntekostnaden blir alltså undan för undan mindre eftersom du successivt betalar ränta för ett allt lägre belopp. En fördel med rak amortering är att den totala räntekostnaden för lånet kommer att bli något lägre än vad den skulle blivit med motsvarande annuitetslån. Rak amortering är det vanligaste alternativet för bolån, men förekommer även för konsumentkrediter som blancolån.

Rak amortering sammanfattning:
  • Månads- eller kvartalskostnaden är större i början av låneperioden
  • Du amorterar samma belopp vid varje betalningstillfälle
  • Skulden och räntekostnaden minskar vid varje amortering
  • Din skuld minskar snabbare med rak amortering
  • Den totala räntekostnaden blir lägre än vad den blir med motsvarande annuitetslån

Annuitetslån

Ett annuitetslån är kort och gott ett lån som återbetalas med annuitet. Med annuitet betalar du ett fast belopp för både ränta och amortering vid varje betalningstillfälle under hela lånets löptid. Månadskostnaden (eller kvartalskostnaden) ligger alltså fast så länge du har lånet.

Med ett annuitetlån får du därför ett väldigt förutsägbart lån, vilket gör det lätt att planera din ekonomi på lång sikt. Ytterligare en fördel är att månadskostnaden blir lägre i början av lånets löptid jämfört med ett lån på samma belopp som betalas tillbaka med rak amortering. Den totala räntekostnaden för ett annuitetslån blir emellertid något högre med ett annuitetslån än vad den skulle blivit om lånet betalats tillbaka med rak amortering. Annuitet är den vanligaste amorteringsformen för konsumtionslån som privatlån.

Annuitet sammanfattning:
  • Du betalar ett och samma belopp (för både amortering och ränta) varje månad
  • Månadskostnaden är lägre i början av löptiden jämfört med rak amortering
  • Skulden sjunker långsammare än vad den skulle gjort med rak amortering
  • Den totala räntekostnaden blir högre än vad den skulle blivit med ett lån som betalas tillbaka med rak amortering (men inte mycket)

Rak amortering och annuitet – exempel:

Du tecknar ett privatlån på 120 000 kronor till en ränta på 4 procent som ska betalas tillbaka månadsvis under sex år med rak amortering. Med rak amortering kommer den totala räntekostnaden att landa på 14 598 kronor. Totalt belopp att betala vid första betalningstillfället blir 2 067 kronor (den sjunker därefter).

Skulle du istället haft ett lån på samma belopp och med samma löptid som amorteras med annuitet skulle den totala räntekostnaden istället bli 15 175 kronor. Månadskostnaden blir 1 877 kronor (den förblir densamma under hela låneperioden).

Måste jag amortera?

Något förenklat är svaret ja, men det finns också undantag. Alla lån ska som bekant betalas tillbaka förr eller senare. I normalfallet börjar du amortera mer eller mindre direkt efter att lånet betalats ut. Men det finns också långivare som erbjuder amorteringsfria lån. Hos vissa långivare kan du också få en eller ett par amorteringsfria månader under lånets löptid.

För bolån är grundprincipen att du ska amortera på lånet löpande. Sedan det så kallade amorteringskravet infördes 2016 ska du amortera minst 1 procent per år om din belåningsgrad är över 50 procent, minst 2 procent om den är över 70 procent och (sedan 2018) ytterligare en procent om lånebeloppet motsvarar mer än 4,5 gånger hushållets årliga bruttoinkomst.