Konsumentkredit

Låna till privat konsumtion

En konsumentkredit är en kredit avsedd för privat konsumtion. Det behövs ingen säkerhet för att ansöka om en konsumentkredit och du kan använda pengarna du lånar precis vad du vill (så länge det är lagligt). Konsumentkrediter regleras i konsumentkreditlagen och omfattar ett flertal olika typer av lån som privatlån, kreditköpsavtal (lån du tecknar när du handlar på avbetalning) kreditkort och kontokrediter som den vi på Brixo erbjuder. Här går igenom vad en konsumentkredit är och vad du ska tänka på innan du ansöker om en för att få bästa möjliga villkor och en kredit som passar dina förutsättningar.

Hur mycket vill du låna?

Välj kreditgräns:

Hur mycket vill du ta ut idag?

Nominell ränta:
Lägsta delbetalning: 5 % av utestående skuld, minst 500 kr
Första betalningsdag: 2024-05-26

Krediten har inga avgifter. Nominell bunden årsränta är 28,95 % och den effektiva räntan är 33,1 %. En exempelkredit på 10 000 kr som återbetalas med 970 kr per månad under 12 månader har en total kostnad om 1 640 kr. Löptid från 6 till 52 månader vid maximalt initialt uttag, lägsta möjliga månadsvisa återbetalning och inga ytterligare uttag.

Konsumentkredit

Låna till privat konsumtion

En konsumentkredit är en kredit avsedd för privat konsumtion. Det behövs ingen säkerhet för att ansöka om en konsumentkredit och du kan använda pengarna du lånar precis vad du vill (så länge det är lagligt). Konsumentkrediter regleras i konsumentkreditlagen och omfattar ett flertal olika typer av lån som privatlån, kreditköpsavtal (lån du tecknar när du handlar på avbetalning) kreditkort och kontokrediter som den vi på Brixo erbjuder. Här går igenom vad en konsumentkredit är och vad du ska tänka på innan du ansöker om en för att få bästa möjliga villkor och en kredit som passar dina förutsättningar.

Hur mycket vill du låna?

Välj kreditgräns:

Hur mycket vill du ta ut idag?

Nominell ränta:
Lägsta delbetalning: 5 % av utestående skuld, minst 500 kr
Första betalningsdag: 2024-05-26

Krediten har inga avgifter. Nominell bunden årsränta är 28,95 % och den effektiva räntan är 33,1 %. En exempelkredit på 10 000 kr som återbetalas med 970 kr per månad under 12 månader har en total kostnad om 1 640 kr. Löptid från 6 till 52 månader vid maximalt initialt uttag, lägsta möjliga månadsvisa återbetalning och inga ytterligare uttag.

Vad är en konsumentkredit?

En konsumentkredit är kort och gott en kredit avsedd för privatpersoner som inte är kopplad till en underliggande säkerhet, och precis som namnet antyder, privat konsumtion. Det betyder att du kan använda en konsumentkredit till precis vad du vill (så länge det inte är olagligt förstås).

Kontokrediten är inte låst till en specifik vara eller ett särskilt syfte som exempelvis ett traditionellt bolån eller ett billån med säkerhet är. Vanliga exempel på konsumentkrediter är privatlån och mindre krediter som snabblån. Även avbetalningslån (kreditköpavtal), kreditkort och kontokrediter som de vi på Brixo erbjuder räknas som konsumentkrediter.

Konsumentkrediter regleras av Konsumentkreditlagen. Konsumentkreditlagen omfattar inte bara privatlån, kontokrediter, kreditkort och avbetalningsköp. Faktum är att även bolån omfattas, delvis, av konsumentkreditlagen. Men i de flesta sammanhang brukar man inte räkna bolån som en konsumentkredit.

Konsumentkrediter kan vara på belopp från ett par hundra kronor (exempelvis om du köper något på avbetalning) ända upp till fler hundra tusen kronor. Maxbeloppet för konsumentkrediter är idag 600 000 kronor. Behöver du låna mer än så i ett enda lån krävs en säkerhet.

Det här betyder förstås inte att alla kan beviljas en konsumentkredit på 600 000 eller ens 100 000 kronor utan vidare. När du ansöker om en konsumentkredit görs alltid en individuell kreditprövning för att reda ut om du klarar av att betala tillbaka pengarna.

Konsumentkredit i korthet:

 • En kredit avsedd för privat konsumtion
 • Ingen säkerhet krävs när du söker en konsumentkredit
 • Räntan kan sättas individuellt och vara en fast räntesats för alla sökande, det varierar mellan olika kreditgivare
 • Marknadsförs ofta under namnen privatlån och blancolån (men omfattar även kreditkort, avbetalningslån och kontokrediter)
 • Konsumentkrediter är generellt dyrare (högre ränta) än bolån och andra lån med säkerhet
 • Du kan i regel använda pengarna till vad du vill och behöver inte ens uppge vad pengarna ska gå till. Konsumentkrediter (frånsett kreditköp) är inte låsta till en specifik vara
 • Återbetalningsvillkoren är generellt mer flexibla än vad de är för lån med säkerhet. Om du t. ex. använder konsumentkrediten för att köpa en bil behöver du inte lösa den först om du vill sälja bilen

Olika typer av konsumentkrediter

Det finns ett flertal olika typer av konsumentkrediter. Den vanligaste typen konsumentkrediter är traditionella privatlån utan säkerhet som är avsedda just för privat konsumtion.

Men även kreditkort och löpande kontokrediter som den vi på Brixo erbjuder räknas som konsumentkrediter och omfattas av konsumentkreditlagen. De kreditköpstavtal du tecknar om du köper en vara mot avbetalning är ett annat exempel på vanligt förekommande konsumentkrediter.

Sedan 2018 då Konsumentkreditlagen uppdateras finns även underkategorin högkostnadskrediter. Som högkostnadskredit räknas en konsumentkredit som har en årlig ränta på mer än 30 procent plus gällande referensränta. I samband med lagändringen slogs också fast att en konsumentkredit inte får ha en högre ränta än 40 procent (plus gällande referensränta).

Bilden kompliceras något av att många kreditgivare väljer att marknadsföra sina konsumentkrediter under olika namn. Det är till exempel vanligt att långivare väljer att ge sina låneerbjudanden namn som blancolån, privatlån, renoveringslån, semesterlån, snabblån, MC-lån, billån och lån utan säkerhet.

Kan jag teckna en konsumentkredit?

Rent formellt finns det inga lagliga begränsningar för vem som kan teckna en konsumentkredit utöver att du måste vara minst 18 år vid ansökningstillfället. Ett annat krav är att du ska rimliga förutsättningar att betala tillbaka din konsumentkredit.

Långivarna som erbjuder konsumentkrediter är skyldiga enligt lag (Konsumentkreditlagen) att bedriva ansvarsfull kreditgivning och att följa god kreditgivningssed.

Det här innebär att det inte är tillåtet att locka kunder att fatta oöverlagda beslut och inte heller att bevilja lån till personer som inte har tillräcklig betalningsförmåga. Det är inte heller tillåtet att erbjuda alltför stora och kostsamma lån i förhållande till låntagarens inkomst. Om långivaren rimliga kan anta att den sökande inte klarar av att återbetala konsumentkrediten ska de alltså inte bevilja den.

Långivarna är också skyldiga att utföra en så kallas kreditprövning innan de beviljar konsumentkrediten, en process där långivaren reder ut hur det faktiskt står till med din betalningsförmåga. Därav följer att ett annat krav för att teckna en konsumentkredit är att du klarar kreditprövningen som alltid görs efter att du skickat in din ansökan.

Kraven för att teckna en konsumentkredit skiljer sig också mellan olika långivare och beror även på saker som lånets storlek, typ och villkor. Kraven för att teckna ett lån på 100 0000 kronor eller 500 000 kronor är som tidigare nämnt, i de flesta fall, betydligt tuffare än de som gäller om du söker ett lån på ett mindre belopp som 10 000 kronor.

Anledningen är dels lagstiftningen och kravet på god kreditgivningssed men också att långivaren av uppenbara skäl helst ser att du betalar tillbaka din konsumentkredit. I praktiken betyder det här att du måste ha en tillräckligt hög inkomst för att klara av att amortera och betala ränta för krediten löpande.

Som lägst brukar inkomstkravet för att teckna en konsumentkredit vara som allra minst 10 000 kronor i månaden. Vissa långivare kan dock ha tuffare inkomstkrav och du behöver som sagt ha en högre inkomst om du vill låna riktigt stora belopp.

Vanliga minimikrav för att teckna en konsumentkredit

 • Du är minst 18 år
 • Har en månadsinkomst på 10 000 kr eller mer
 • Du är folkbokförd i Sverige
 • Inget skuldsaldo hos Kronofogden

Att tänka på innan du tecknar en konsumentkredit

Den viktigaste kostnaden för en konsumentkredit är räntan (även om avgifter kan tillkomma hos vissa långivare – dock inte hos Brixo). Vanligtvis sätts räntan för konsumentkrediter individuellt för varje sökande efter kreditprövning.

Om du funderar på att söka en konsumentkredit där räntan sätts individuellt är det bra om du har koll på vad som spelar in och påverkar räntesättningen och därmed vad konsumentkrediten kommer att kosta dig.

Vid räntesättningen för den här typen av konsumentkrediter är den sökandes betalningsförmåga central. Efter att du skickat in din ansökan gör kreditgivaren en kreditprövning och en bedömning av din ekonomi utifrån ett riskperspektiv. Det är den bedömningen som ligger till grund för räntesättningen.

Individuell ränta är fördelaktigt för dig som har en god och stabil inkomst, fast anställning, en problemfri kredithistorik och ordnad ekonomi i övrigt. Då kommer du i allmänhet att få en bra ränta och ett fördelaktigt låneerbjudande.

Om du däremot är projektanställd, har en varierande inkomst eller har betalningsanmärkningar kommer din kreditvärdighet att bedömas som sämre. Det är då rent statistiskt sett mer riskfyllt att erbjuda dig en konsumentkredit. För att kompensera för den risken sätter långivaren i normalfallet en högre ränta. Något som innebär att personer som har osäker inkomst, saknar fast anställning eller har betalningsanmärkningar i regel kommer att få en högre ränta.

Man ska också komma ihåg att räntan inte sätts individuellt för alla konsumentkrediter. Brixos kontokredit, som kommer med en bestämd räntesats för alla sökande, är ett exempel. Vi tycker att det här är en mer rättvis, transparent och förutsägbar modell. För konsumentkrediter med individuell räntesättning bestäms nämligen räntan först efter kreditprövningen.

Det här betyder att du aldrig kan veta vilken ränta du kommer att få förrän du faktiskt ansökt om lånet. Hos oss vet du alltid vad räntan blir och kan enkelt räkna ut vad kostnaden blir redan innan du ansökt. Något som gör det enklare att beräkna dina kostnader och planera din ekonomi.

Räntan är inte alltid den enda kostnaden när du tecknar en konsumentkredit. Vissa långivare lägger även på avgifter som uppläggnings-, avi- och handläggningsavgifter, utöver räntan. Sådana konsumentkrediter kan därför bli betydligt dyrare än vad det ser ut som vid första anblick om man enbart ser till räntan. Av den anledningen är att alltid klokt att titta särskilt noga på den effektiva räntan när du jämför kostnaden för olika konsumentkrediter.

Den effektiva räntan innefattar nämligen alla kostnader för en kredit, alltså både räntan och alla eventuella avgifter. Den är därmed ett bättre mått på den faktiska kostnaden för en specifik konsumentkredit än vad den ordinarie nominella låneräntan är.

Sammanfattning – tänka på detta innan du tar en konsumentkredit

 • Alla lån ska betalas tillbaka. Gå igenom din ekonomi och sök bara konsumentkrediten om om du är helt säker på att du kan betala tillbaka i tid.
 • Läs på om olika typer av konsumentkrediter och välj ett alternativ som passar dig och dina förutsättningar. Om du behöver ett större belopp på en gång är förmodligen ett privatlån ett bra alternativ. Om du däremot inte vet hur mycket du behöver eller letar efter en ekonomisk buffert att falla tillbaka på vid oväntade kostnader är förmodligen en löpande kontokredit ett bättre alternativ.
 • Låna aldrig mer än du behöver och aldrig till onödig konsumtion som kasinospel och liknande.
 • Tänk på att konsumentkrediten blir dyrare ju längre du har den. Om du väljer att alltid betala tillbaka lägsta möjliga belopp varje månad kommer totalkostnaden att bli högre.
 • Titta särskilt noga på den effektiva räntan när du jämför kostnaden för olika konsumentkrediter

Om långivaren Konsumentkredit i Sverige

Konsumentkredit är inte bara namnet på en lag och typ av kredit, det finns också en kreditgivare som heter just Konsumentkredit. Konsumentkredit eller Konsumentkredit i Sverige AB som företagets fullständiga namn lyder är en precis som namnet antyder en svensk långivare som erbjuder konsumentkrediter.

Konsumentkredit i Sverige grundades 2006 erbjuder lån utan säkerhet och är en del av den större bolagsskoncernen Nordnet. Det rör sig till skillnad från Brixos erbjudande om traditionella privatlån som marknadsförs under namnet “Konsumentlånet”. Med Konsumentlånet är det möjligt att låna upp till 400 000 kronor. Räntan ligger på 3,95% till 14,95% och sätts individuellt för varje sökande.

Det är alltså din kreditvärdighet – ett betyg på din betalningsförmåga, kredithistorik och hur riskfyllt det är att låna pengar till dig – som avgör vad räntan blir om du väljer att ansöka hos Konsumentkredit.

För att ansöka om ett lån hos Konsumentkredit behöver du först och främst uppfylla företaget grundkrav. I dagsläget kräver Konsumentkredit att du har fyllt 20 år vid ansökningstillfället och att du har en årlig inkomst på minst 125 000 kronor. Inkomsten ska ha tagits emot i Sverige och under minst tre år från det datum du ansöker. Konsumentkredit kräver också att du betalar tillbaka lånet innan du fyllt 71 år.

Om du är 60-65 eller äldre och ansöker om ett lån på ett par hundra tusen och uppåt är det därför stor risk att Konsumentkredit avslår din ansökan eftersom det i regel tar 8-10 år att betala av ett privatlån i den storleken. Det kan också vara bra att känna till att Konsumentkredit inte accepterar sökanden som har betalningsanmärkningar.

Fakta om konsumentkrediter hos långivaren Konsumentkredit:

 • Möjligt att låna från 20 000 upp till 400 000 kronor i form av ett privatlån
 • Lånet ska betalas tillbaka inom ett till 15 år
 • Ränta på 3,95 %–14,95 % som sätts individuellt för varje sökande
 • Det är möjligt att lösa lånet i förtid
 • Konsumentkredit erbjuder möjligheten att få ett amorteringsfritt första år (blir dock dyrare totalt sett)

Krav för att låna hos Konsumentkredit:

 • Du ska vara minst minst 20 år
 • Ha en årlig inkomst på minst 125 000 kr
 • Du ska haft inkomst i Sverige sedan minst tre år
 • Vara fri från betalningsanmärkningar
 • Du ska betala tillbaka lånet helt och hållet till Konsumentkredit innan du fyllt 71 år

Vanliga frågor om konsumentkrediter

Vad krävs för att ansöka om en konsumentkredit?

Det är de olika långivarna som erbjuder konsumentkrediter som själva bestämmer kraven och villkoren för att ansöka om en kredit hos dem. Kraven kan därför skilja åt sig en hel del mellan olika långivare. De lägsta kraven för att ansöka om konsumentkredit brukar vara att du är minst 18 år (krav enligt lag för att söka en konsumentkredit), har en månadsinkomst på minst 10 000 kronor, är folkbokförd i Sverige och du inte har några skulder hos Kronofogden.

För att söka Brixos kontokredit (som är en konsumentkredit) ska du:

 • Minst 18 år
 • Ha en årsinkomst på minst 180 000 kr
 • Ha ett svenskt bankkonto och BankID
 • Vara fri från skulder hos Kronofogden

Hur mycket kan jag låna med en konsumentkredit?

Det maximala beloppet du kan låna i form av en konsumentkrediter skiljer sig år mellan olika långivare och produkter. Vissa har ett maxbelopp på 10 000 kronor, andra erbjuder konsumentkrediter på hundratusentals kronor. Rent teoretiskt är det maximala beloppet du kan låna i form av en konsumentkredit 600 000 kronor. Behöver du låna mer än så behövs en underliggande säkerhet för krediten.

En annan faktor som påverkar hur stor konsumentkredit du kan få är din personliga kreditvärdighet och långivarens kreditprövning. Alla långivning sker utifrån ett riskperspektiv. Innan en långivare godkänner din ansökan vill de försäkra sig om att du kan betala tillbaka krediten. Därför måste du därför visa att du har förmåga att göra just det.

Om du har en problematisk kredithistorik, låg inkomst och mycket skulder sedan tidigare kommer du inte kunna få en lika stor konsumentkredit som en person med en rejäl inkomst, inga skulder sedan tidigare och en fläckfri kredithistorik.

Långivaren avgör hur mycket du kan låna efter den kreditprövning som alltid görs efter att du skickat in din ansökan. Hos oss på Brixo kan du låna från 3 000 kr upp till 50 000 kronor.

Hur ansöker jag om en konsumentkredit?

Att ansöka om en konsumentkredit är i de flesta fall enkelt och kan göras direkt på kreditgivarens webbplats. Allt som krävs är en internetuppkoppling och ett BankID. Du kan enkelt ansöka om Brixos kontokredit (en typ av konsumentkredit) högst upp på den här sidan.

Vad avgör om min ansökan om konsumentkredit blir godkänt?

Det är alltid den aktuella kreditgivaren som själv bestämmer om du kan teckna en konsumentkredit hos dem eller inte. Först och främst behöver du leva upp till kreditgivarens grundkrav för att söka. Om du uppfyller kraven kommer kreditgivaren att genomföra en kreditprövning där de tittar på din betalningsförmåga (nuvarande och en uppskattning av din framtida), din kredithistorik och liknande faktorer.

Kan jag få en konsumentkredit trots betalningsanmärkningar?

Det beror på vem du söker konsumentkrediten hos. Vissa kreditgivare accepterar sökanden som har betalningsanmärkningar, andra gör det inte. Hos oss på Brixo behöver en tidigare betalningsförmåga inte vara ett hinder förutsatt att din ekonomi ser bra ut i övrigt. Vi på Brixo fäster mindre vikt vid tidigare misstag när vi gör vår bedömning. För oss är det din nuvarande och framtida betalningsförmåga som är det viktigaste. Därför kan vi vara mer flexibla i vår bedömning och säga ja när andra kreditgivare säger nej.