Effektiv ränta

Allt om effektiv ränta

Här går vi igenom vad effektiv ränta är och varför den effektiva räntan är viktig att hålla koll på när nu jämför olika låneerbjudanden.

Vad är effektiv ränta?

Effektiv ränta avser alla kostnader för ett lån under ett år och uttrycks som procentuell andel av lånebeloppet. Den ger därmed en bättre bild av den faktiska kostnaden än vad den nominella låneräntan (mer om den nedan) ger eftersom den senare inte inkluderar några avgifter eller tilläggskostnader, som avi- och uppläggningsavgifter. Av den här anledningen är det klokt att titta särskilt noga på den effektiva räntan om du står i begrepp att ta ett lån eller om du bara jämför olika lånealternativ.

Vad är då nominell ränta?

Den nominella räntan är den ränta som långivarna använder i sin marknadsföring. Om du hittat ett lån och det står att räntan är 19 procent så är det så gott som alltid den nominella räntan som avses. Den nominella räntan avser själva låneräntan och inget annat, inga avgifter är inkluderade. Om ett lån även kommer med höga avgifter så kan den nominella räntan ge en missvisande bild av lånets faktiska kostnad. Ett lån som har 25 procent ränta kan faktiskt vara betydligt billigare än ett lån med 15 procent ränta om det senare kommer med höga avgifter.

Långivarna är skyldiga att kommunicera den effektiva räntan

Alla långivare är skyldiga att tydligt visa upp den effektiva räntan när de marknadsför lån och krediter. Det är alltså inte tillåtet att bara skriva ut den vanliga nominella låneräntan. Anledningen är att den nominella årsräntan ofta ger en missvisande bild av den faktiska kostnaden för ett lån. Eftersom den nominella räntan inte inkluderar avgifter och andra eventuella kostnader är det lätt att få uppfattningen att ett lån är mycket billigare än vad det egentligen är om man bara ser till den nominella låneräntan. Något som i förlängningen kan få människor att fatta mindre väl avvägda beslut och i värsta fall leda till överskuldsättning.

Tänk på detta när jämför effektiv ränta för olika lån

Den effektiva räntan är bra mått på den faktiska kostnaden för ett lån. Det finns emellertid omständigheter där även den effektiva räntan kan bli något missvisande. Anledningen är att den effektiva räntan beräknas per år. Om du tar ett mindre lån som till ett exempel ett snabblån som är avsett att betalas tillbaka snabbt, exempelvis inom en månad, kommer den effektiva räntan att bli väldigt hög, inte sällan en bra bit över 100 procent. Men betalar du tillbaka lånet i tid så kommer kostnaden inte att bli så hög som den effektiva räntan ger vid handen. När det gäller ett lån som ska betalas tillbaka över en tidsperiod, som ett år eller mer, är dock den effektiva räntan tveklöst det bästa måttet på lånekostnaden.