Så funkar bindningstid

Vad är bindningstid?

Bindningstid betyder att du går med på att betala för en vara eller tjänst under en viss och förutbestämd tidsperiod. Begreppet bindningstid förknippas av många främst med mobilabonnemang men kan även gälla andra tjänster och produkter. Det är till exempel inte ovanligt med bindningstider för elavtal, gymkort och hyresavtal för bostäder.

 

Vilka regler gäller för bindningstider?

Om du ingår ett avtal ska det klart och tydligt framgå i avtalets villkor att det finns en bindningstid och vad som gäller för den. Har du tecknat ett avtal kan företaget du ingått avtalet inte lägga till en bindningstid i efterhand om detta inte ingick i den ursprungliga överenskommelsen.

Hur lång bindningstiden får vara beror på vilken typ av tjänst det gäller. Mobiloperatörer får exempelvis maximalt binda avtal under 24 månader. Ett annat krav är att operatören även måste erbjuda abonnemang med tolv månaders bindningstid så att du har ett alternativ att tillgå. För andra typer av tjänster kan bindningstiden vara längre. Vissa elbolag erbjuder exempelvis elavtal med fast pris och bindningstider på ända upp till tio år.

Även räntebärande sparkonton kan ha långa bindningstider. Ett flertal banker erbjuder till exempel sparkonton med bindningstider på sju år. Här brukar tumregeln vara att du får bättre sparränta ju längre bindningstiden är.

 

Bindningstider för lån

Lån har rent formellt aldrig några bindningstider. Du har alltid rätt att lösa lånet i förtid om du så vill. Däremot kan du binda själva räntan för lånet. Om du vill förtidslösa (betala av det innan perioden du bundit räntan för gått ut) ett lån med bunden ränta kan du behöva betala en avgift som kallas ränteskillnadsersättning. För bolån som tecknas idag är det möjligt att binda räntan i perioder från 3 månader upp till tio år. Har du däremot ett lån med rörlig ränta kan du när som helst lösa lånet helt utan extra kostnad, även om det är flera år kvar på lånets egentliga löptid.  För lån utan säkerhet (privatlån) är det vanligast med rörlig ränta.

Tips för dig som står i begrepp att teckna ett avtal med bindningstid:

  • Läs noga igenom avtalet och vad som gäller kring bindningstid och uppsägningstid
  • Undersök också om någon avgift tillkommer om du bryter avtalet (det är vanligt)
  • Fundera på om det är fördelaktigt att ingå ett avtal med bindningstid. Exempelvis kan ett bundet sparkonto ge bättre ränta än konto med fria uttag, men det innebär också att du låser upp pengarna under bindningstiden.