Vad är ett inkassokrav?

Har ett inkassokrav dykt upp hemma hos dig? Ett inkassokrav är aldrig roligt. Men om du tar tag i saken direkt behöver kravet inte leda till några långsiktigt kännbara konsekvenser, som en betalningsanmärkning. Här går vi igenom vad ett inkassokrav är, vad som skiljer det från en vanlig betalningspåminnelse och framförallt vad du ska göra om ett inkassokrav dimper ner i brevlådan.

Vad är ett inkassokrav?

Ett inkassokrav är kort och gott en anmodan om att betala en skuld, till exempel ett lån eller en faktura för köp av varor eller tjänster. Om du inte betalar en faktura i tid kan du få ett inkassokrav. Har du fått ett sådant innebär det att företaget du var skyldig pengar har överlåtit skulden till ett inkassobolag som tagit på sig att driva in den.

Har du fått ett inkassokrav så innebär det att du nu ska betala pengarna du är skyldig till inkassobolaget som skickat ut kravet, inte till företaget som skickade den första fakturan.

Det är av uppenbara skäl aldrig bra att få ett inkassokrav. Till att börja med blir det dyrare än att betala fakturan direkt, inkassobolaget har rätt att ta ut både dröjsmålsränta och en inkassoavgift. Framförallt kan konsekvenserna bli riktigt allvarliga om du inte gör något åt kravet. Låter du inkassokravet förfalla genom att inte betala kommer inkassoföretaget till slut att ta ärendet vidare till Kronofogden, genom att ansöka om ett betalningsföreläggande.

Detta kan till slut leda till att du får en betalningsanmärkning och i värsta fall kan Kronofogden besluta om utmätning av dina tillgångar.

Vad är skillnaden på ett inkassokrav och en betalningspåminnelse?

Om du inte betalat en räkning eller annan skuld i tid är det vanligt att företaget i fråga först skickar ut en betalningspåminnelse innan de vidtar några ytterligare åtgärder.

En betalningspåminnelse är precis som namnet antyder en påminnelse om att betala skulden. I normalfallet består påminnelsen av en ny faktura på den ursprungliga skulden plus en påminnelseavgift på maximalt 60 kronor samt dröjsmålsränta.

Har du istället fått ett inkassokrav innebär det att företaget överlåtit skulden till ett inkassobolag. Inkassobolaget har nu tagit över skulden och blir ny borgenär och det är till dem du ska betala.

De flesta företag skickar ut en eller ett par betalningspåminnelser innan de överlåter en skuld till ett inkassobolag. Men man ska komma ihåg att de inte har någon skyldighet att göra detta. De är i sin fulla rätt att överlåta skulden till ett inkassobolag direkt på fakturans förfallodag.

Vad gör jag om jag fått ett inkassokrav?

Först och främst ska du inte få panik. Ett inkassokrav är precis som det låter ett krav på att betala en skuld. Om du hanterar saken direkt så kommer kravet inte leda till några allvarliga konsekvenser. Det enda som händer om du betalar inkassokravet i tid är att den ursprungliga fakturan blir ett par hundralappar dyrare.

Det första du bör göra om ett inkassokrav dykt upp hemma hos dig är att ta reda om kravet verkligen stämmer. Om du inte har några invändningar är det bara att betala. Om du däremot anser att kravet inte är korrekt, exempelvis för att du betalat redan skulden men att företaget missat att registrera din betalning, ska du bestrida det direkt.

På inkassokravet specificeras en tidsfrist. Du har fram till det datum som står där på dig att antingen bestrida kravet eller att betala skulden. Det värsta du kan göra är inte göra någonting alls. Om du inte bestrider kravet innan tidsfristen löpt ut räknas det som att du accepterar kravet.

Om du väljer att bestrida inkassokravet ska du göra det skriftligen till inkassobolaget. Du behöver nu specificera hur och varför du anser att kravet inte är korrekt. Till exempel genom att bifoga ett kontoutdrag som visar att du faktiskt betalat den ursprungliga skulden i tid.

Om kravet är korrekt men du av en eller annan anledning inte kan betala innan det datum som specificeras på kravet är det viktigt att du kontaktar inkassobolaget omgående. I de flesta fall är det möjligt komma till en överenskommelse om att skjuta upp eller dela upp betalningen.

Inkassobolaget ser nämligen hellre att du betalar till dem än att skulden går vidare till Kronofogden, deras verksamhet står inte och faller med din skuld. Men då gäller det att du kontaktar dem innan kravet förfaller.

Om jag inte betalar inkassokravet då?

Skulle du varken betala eller bestrida inkassokravet kommer inkassobolaget ta ärendet vidare till Kronofogden genom att ansöka om ett betalningsföreläggande. Det här innebär att skulden kommer att växa ytterligare och i värsta fall att du får en betalningsanmärkning och blir föremål för utmätning.

Har skulden gått vidare till Kronofogden kommer du först att få en sista möjlighet att betala eller bestrida skulden. Skulle du inte göra något åt saken nu kommer Kronofogden att ta beslut om ett så kallat utslag som fastställer skulden.

Nu registreras en betalningsanmärkning i kreditupplysningsbolagens register. En betalningsanmärkning syns i varje kreditupplysning som tas på dig och gör det både svårare och dyrare att låna pengar i fortsättningen. Det kan också bli svårare att teckna hyresavtal och abonnemang.

När Kronofogden fastställt skulden kan även inkassobolaget begära att de driver in skulden genom utmätning av lön eller andra tillgångar. Om du blir föremål för utmätning kommer du att få leva på existensminimum tills skulden är betald (dock max i fem år).