Annuitetslån – hur funkar det?

Introduktion till annuitetslån

Annuitetslån är en vanlig typ av lån där låntagaren betalar tillbaka lånet med regelbundna, lika stora betalningar, kallade annuiteter, under hela låneperioden. Dessa betalningar inkluderar både ränta och amortering, vilket innebär att låntagaren gradvis betalar av både lånebeloppet och räntan över tid. Annuitetslån används ibland vid bostadslån, men är vanligare för blancolån såsom privatlån och mindre snabblån.

 

Hur fungerar annuitetslån?

Vid ett annuitetslån bestäms den totala kostnaden för lånet, inklusive ränta och amortering, vid tidpunkten för låneavtalet. Denna kostnad fördelas sedan jämnt över hela låneperioden i form av regelbundna betalningar. I början av låneperioden utgör räntekostnaden en större del av betalningen, medan amorteringsdelen är mindre. Med tiden minskar räntekostnaden och amorteringsdelen ökar, men den totala betalningen förblir konstant.

Alternativ till annuitetslån är lån med rak amortering där istället amorteringsbeloppet är lika stort varje månad. Då sjunker månadsbeloppet istället över lånets löptid eftersom räntan blir mindre och mindre. En annan vanlig låneform är kontokrediter där återbetalningen ofta är mer flexibel och istället styrs av ett minibelopp man minst måste betala och som då innehåller både räntan och amortering.

Brixo erbjuder två typer av låneformer:
Kontokredit från 3 000 till 50 000 kr
Privatlån från 10 000 till 100 000 kr

Brixos privatlån är ett annuitetslån och ger dig därmed en bra överblick och kan på så sätt lättare planera din ekonomi.

 

Fördelar med annuitetslån

Förutsägbara betalningar

En av de största fördelarna med annuitetslån är att de ger låntagaren förutsägbara och konsekventa betalningar över hela låneperioden. Detta underlättar budgetering och planering av ekonomin, eftersom låntagaren vet exakt hur mycket som ska betalas varje månad.

 

Bättre lånehantering

Eftersom annuitetslån kombinerar ränta och amortering i en enda betalning, blir det enklare för låntagaren att hantera lånet. Låntagaren behöver inte oroa sig för att hålla reda på flera betalningar eller balanser, vilket kan minska risken för försenade eller missade betalningar.

 

Minskad räntekostnad över tid

Med annuitetslån minskar räntekostnaden gradvis över tid, eftersom lånebeloppet som räntan beräknas på minskar med varje betalning. Detta innebär att låntagaren betalar mindre ränta över låneperioden jämfört med ett lån där endast räntan betalas under låneperioden och lånebeloppet betalas tillbaka i slutet av perioden.

 

Räkneexempel annuitetslån

Här är en tabell över ett annuitetslån med ett belopp på 10 000 kr, en ränta på 27,95% och en löptid på 3 år (36 månader). Observera att dessa beräkningar är ungefärliga och kan variera beroende på exakta ränteberäkningar och avrundningar.

Månad Månadsbetalning Ränta Amortering Återstående skuld
1 487 kr 233 kr 254 kr 9 746 kr
2 487 kr 227 kr 260 kr 9 486 kr
3 487 kr 221 kr 266 kr 9 220 kr
34 487 kr 63 kr 424 kr 1 304 kr
35 487 kr 30 kr 457 kr 847 kr
36 487 kr 20 kr 467 kr 0 kr

Enligt tabellen ovan betalar låntagaren en månadsbetalning på 487 kr under hela låneperioden. I början utgör räntan en större del av betalningen, men över tid minskar räntekostnaden och amorteringsdelen ökar. Efter 36 månader har låntagaren betalat tillbaka hela lånebeloppet på 10 000 kr samt räntan som uppkommit under låneperioden.

 

Sammanfattning – Annuitetslån

Annuitetslån är en populär låneform som erbjuder förutsägbara, regelbundna betalningar som inkluderar både ränta och amortering. Denna typ av lån kan vara fördelaktig för låntagare som söker enkelhet och förutsägbarhet i sina lånebetalningar, samt en minskning av räntekostnaden över tid.