Nominell ränta

Vad är nominell ränta?

Nominell ränta är samma sak som den ordinarie låneräntan för ett lån. Alltså den räntan du får betala när du lånar pengar. Den nominella räntan anges som procentuell andel av lånebeloppet.

När långivare marknadsför sina lån och krediter så använder de i de allra flesta fall den nominella räntan. Om du exempelvis hittat ett lån och det står att räntan är 19,9 procent så är det så gott som alltid den nominella räntan som avses.

Den nominella räntan beräknas oftast per år, men det finns också långivare som anger räntan på månadsbasis. Den räntan som du får betala om du lånar pengar av en pantbank beräknas ofta månadsvis, eftersom den typen av lån ofta har korta löptider. Vissa långivare som erbjuder snabblån anger också sina räntor som månadsräntor. Det är därför viktig att titta noggrant på det finstilta när du shoppar efter ett lån. Ett lån som har en nominell månadsränta på 3 procent är nämligen mycket dyrare än ett lån som har en nominell årsränta på 15 procent.

 

Vad är skillnaden mellan nominell ränta och effektiv ränta?

Den nominella räntan är som vi sett själva låneräntan och det är den du ser på framträdande plats i långivarnas marknadsföring. Långivarna är dock skyldiga att även ange den effektiva räntan för sina lån.

Den effektiva räntan avser samtliga kostnader för ett lån, det vill säga både den nominella räntan och alla (eventuella) avgifter som avi- och uppläggningsavgift. Den är därför ett bättre mått på den faktiska kostnaden för ett lån än vad den nominella räntan är.

Precis som den nominella räntan anges den effektiva räntan i procent och som andel av lånebeloppet. Den effektiva räntan beräknas alltid per år.

 

Vad betyder nominell egentligen?

Själva ordet nominell betyder “bara till namnet” eller “ursprungligt värde”. Begreppet används ofta i relation till aktier och avser då en akties ursprungliga värde. Alltså det värde den var först var utställd på innan eventuella pris- och värdeförändringar.

Motsatsen till nominellt värde är reellt värde som reflekterar en tillgångs riktiga värde vid varje given tidpunkt. Exempelvis kan man säga att det nominella värdet på svensk 100-lapp är just 100 kronor. Det reella värdet tar däremot hänsyn till saker som inflation och det faktum att köpkraften förändras (till det sämre när inflation råder). Det reella värdet för en hundralapp är betydligt lägre idag än vad det var för 20 år sedan, men det nominella värdet är detsamma.