Uppläggningsavgift

Vad är uppläggningsavgift?

Uppläggningsavgift är en avgift som långivare (och vissa företag som erbjuder exempelvis abonnemang) kan ta ut för att täcka kostnaden för de administrativa uppgifter de utför när de lägger upp ett lån. När du ansöker om ett lån är långivaren skyldig att göra en kreditupplysning, de behöver också gå igenom din ansökan och fatta beslut om de ska bevilja dig ett lån. Om ditt lån beviljas behöver långivaren även lägga upp en amorteringsplan och handlägga utbetalningen av pengarna.  Allt det här kostar förstås pengar.

Varför tar långivarna ut en uppläggningsavgift?

Syftet med uppläggningsavgiften är att täcka upp för kostnader som långivaren tar på sig i samband med att de beviljar och lägger upp ett lån. Från det att du skickar in din ansökan måste långivaren ta itu med ett batteri administrativa sysslor. De ska göra alltifrån att hantera och gå igenom din ansökan, göra en kreditprövning, ta fram en amorteringsplan och betala ut pengarna till ditt bankkonto. Allt det här tar tid och resurser i anspråk, vilket innebär att det utgör en kostnad för långivaren.

Handläggningskostnader är dock inte det enda motivet. Uppläggningsavgiften kan också handla om att öka företagets intäkter. Det här märks inte minst inom segmentet för snabblån. Sedan konsumentkreditlagen uppdaterades i september 2018 kan en långivare maximalt ta ut en ränta på 40 procent utöver gällande referensränta. Innan lagändringen var det inte ovanligt med årsräntor på flera hundra procent för mindre krediter som SMS-lån.

Lagändringen innebär att snabblångivare som enbart förlitar sig på räntan inte kan tjäna lika mycket pengar som tidigare. Genom att ta ut en uppläggningsavgift (ibland i kombination med andra avgifter) kan långivarna tjäna mer pengar och täcka upp för det faktum att kunder som tecknar snabblån överlag löper större risk att få betalningsproblem än låntagare i genomsnitt.

När måste jag betala uppläggningsavgift?

De allra flesta lån kommer med en uppläggningsavgift, oavsett om det rör sig om ett privatlån, billån, bolån eller avbetalningsköp. Men alla långivare tar inte ut en uppläggningsavgift. När du lånar pengar hos oss på Brixo behöver du inte betala någon avgift överhuvudtaget.

I typfallet kommer långivaren att lägga på uppläggningsavgiften på din första delbetalningsfaktura för lånet. Men det finns också varianter där uppläggningsavgiften delas upp i mindre delar och sprids ut över flera fakturor och betalningstillfällen. Ytterligare ett alternativ är att uppläggningsavgiften dras av från lånebeloppet som betalas ut till dig.

Hur mycket ska jag betala i uppläggningsavgift?

I de flesta fall ligger uppläggningsavgiften på 400-500 kronor. Men vissa långivare kan lägga på en avgift på ändå upp till omkring 800 kronor, andra långivare tar inte ut någon uppläggningsavgift alls.

Generellt kan man säga att långivare som inte tar ut någon uppläggningsavgift alls eller sätter den väldigt lågt brukar kompensera för detta genom att ta ut en högre ränta. Även det omvända upplägget är vanligt. Långivare som erbjuder en låg ränta (i förhållande till lånets typ) tar ofta ut en högre uppläggningsavgift och lägger i vissa fall även på andra avgifter. Men inte alltid, det finns även långivare som bryter trenden.

Därför är det viktigt att hålla koll på uppläggningsavgiften

Det är alltid bra att hålla kolla på extra avgifter utöver själva låneräntan när du jämför olika lånealternativ. Avgifterna påverkar den effektiva räntan och totalkostnaden för lånet.

Tecknar du ett stort lån som ett bolån är förstås uppläggningsavgiften en droppe i havet och inget som kommer göra någon skillnad för lånets totalkostnad, annat än marginellt.

Men om du exempelvis köper en mobiltelefon för 2 500 kronor via avbetalning och uppläggningsavgiften är 500 kronor så kommer din nya mobil bara där ha blivit 20 procent dyrare än vad den skulle blivit om du betalat direkt.

Om du dessutom betalar ränta och det tillkommer en aviavgift på exempelvis 29 kronor (en vanlig aviavgift) vid varje delbetalning så kommer delbetalningsköpet innebära en avsevärt högre totalkostnad än vad ett kontantköp skulle ha gjort. Därför är det viktigt att hålla koll på uppläggningsavgiften och andra tilläggskostnader

Uppläggningsavgift – sammanfattning:

  • En avgift långivaren tar ut för att täcka administrativa kostnader
  • Läggs vanligtvis på din första delbetalningsfaktura
  • Om lånebeloppet är lågt kan uppläggningsavgiften innebära en väldigt hög effektiv ränta
  • Vid ett stort lån som ett bolån spelar uppläggningsavgiften mindre roll
  • Vissa långivare tar inte ut någon uppläggningsavgift alls – Hos oss på Brixo slipper du alla avgifter