Låna pengar utan inkomst

För att teckna ett lån krävs så gott som alltid en inkomst. Hos är det inte möjligt att låna utan inkomst. Det enda undantaget är om du har en medsökande som har en fast inkomst. Däremot går det bra att ansöka om lån trots att du har betalningsanmärkningar.

  • Låna upp till 30 000 kr
  • Utbetalning samma dag
  • Låna trots betalningsanmärkning
  • Låna utan UC

Hur mycket vill du låna?

Välj kreditgräns:

Hur mycket vill du ta ut idag?

Nominell ränta:
Lägsta delbetalning: 5 % av utestående skuld, minst 500 kr
Första betalningsdag: 2022-09-26

Krediten har inga avgifter. Nominell bunden årsränta är 25,95 % och den effektiva räntan är 29,3 %. En exempelkredit på 10 000 kr som återbetalas med 955 kr per månad under 12 månader har en total kostnad om 1 460 kr.

Generellt om lån utan inkomst

Att låna pengar utan inkomst kan förstås framstå som intressant för den som tillfälligt saknar inkomst men som vet om att inkomsterna snart kommer att komma. Dessvärre är det hos de flesta långivare inte möjligt att låna pengar utan inkomst. Bakgrunden till detta är dels att lagstiftningen inte tillåter och dels att det för långivaren vore väldigt riskfyllt.

För att låna ut pengar krävs att långivaren gör en grundlig utvärdering av den som ansöker om lån för att säkerställa att det finns en återbetalningsförmåga. Ett av det verktyg som långivare använder sig av kallas KALP vilket står för Kvar Att Leva På. I en KALP-kalkyl beräknas ett belopp baserat på låntagarens inkomster och kostnader och där en förutsättning för kredit är att nettot av dessa är positivt, det vill säga att det finns pengar kvar att leva på.

En grundförutsättning är alltså att det finns inkomster som överstiger kostnaderna. Att då låna utan inkomst blir inte möjligt. En inkomst behöver inte nödvändigtvis komma från arbete utan kan också vara från bidrag, kapital eller pension samt olika kombinationer därav. Inkomsten måste dock bedömas som varaktig eftersom KALP-kalkylen är framåtblickande och ska ta hänsyn till förväntade inkomster under hela låneperioden.

Förutom ovan nämnda regulatoriska orsaker så skulle det också i många situationer vara oansvarigt att låna ut pengar utan inkomst hos låntagaren. Ett sådant förfarande skulle då kunna leda till problem hos låntagaren den dagen lånet ska betalas tillbaka. Det är såklart en möjlighet att en låntagare under en kortare period saknar inkomst.

Lån utan inkomst hos Brixo är inte möjligt

Det är inte möjligt att låna hos Brixo utan inkomst. Vi ställer krav på en viss minimiinkomst och gör kontroller för att säkerställa att det finns en tillräcklig inkomst i förhållande till kundens levnadsomkostnader samt i förhållande till lånet och det som ska återbetalas. För Brixo är det viktigt att den som lånar också kan betala tillbaka. Hos oss är det däremot möjligt att låna trots betalningsanmärkningar förutsatt att helheten i kundens ekonomi ser bra ut. Det är också möjligt att låna utan UC vilket är något som uppskattas av många.

Hur kontrolleras inkomsten?

Brixo använder flera metoder för att kontrollera inkomster. Bland dessa finns att fråga kunden i ansökan samt att hämta in uppgifter från kreditupplysningsbolag. Brixo använder Bisnode för kreditupplysningar och alla Brixos lån är utan upplysning från UC. Utöver dessa källor använder Brixo också PSD2-data i sina analyser. I vissa fall begär vi även in lönespecifikationer från den som ansöker.

Vad är PSD2-data?

PSD2-data avser sådan data som kommer från den sökandes bankkonto. Genom att identifiera dig mot din bank och godkänna att vi samlar in data från ditt kontoutdrag kan vi göra en analys där vi ser dina inkomster och kostnader för de senaste månaderna. Detta används t ex för att bekräfta att en inkomst finns men kan även användas för att analyser kostnader.