Låna pengar utan inkomst

För att teckna ett lån krävs så gott som alltid en inkomst. Hos Brixo är det inte möjligt att låna utan inkomst. Däremot går det bra att ansöka om lån trots att du har betalningsanmärkningar eller trots att du är utan fast inkomst för att din anställningsform inte är tillsvidareanställning.

  • Låna upp till 50 000 kr
  • Utbetalning samma dag
  • Låna trots betalningsanmärkning
  • Låna utan UC

Hur mycket vill du låna?

Välj kreditgräns:

Hur mycket vill du ta ut idag?

Nominell ränta:
Lägsta delbetalning: 5 % av utestående skuld, minst 500 kr
Första betalningsdag: 2024-07-26

Krediten har inga avgifter. Rörlig nominell årsränta är 28,95 % och den effektiva räntan är 33,1 %. En exempelkredit på 10 000 kr som återbetalas med 970 kr per månad under 12 månader har en total kostnad om 1 640 kr. Löptid från 6 till 52 månader vid maximalt initialt uttag, lägsta möjliga månadsvisa återbetalning och inga ytterligare uttag.

Generellt om lån utan inkomst

Att låna pengar utan inkomst kan förstås framstå som intressant för den som tillfälligt saknar inkomst men som vet om att inkomsterna snart kommer att komma. Dessvärre är det hos de flesta långivare inte möjligt att låna pengar utan inkomst. Bakgrunden till detta är dels att lagstiftningen inte tillåter och dels att det för långivaren vore väldigt riskfyllt.

För att låna ut pengar krävs att långivaren gör en grundlig utvärdering av den som ansöker om lån för att säkerställa att det finns en återbetalningsförmåga. Ett av det verktyg som långivare använder sig av kallas KALP vilket står för Kvar Att Leva På.

I en KALP-kalkyl beräknas ett belopp baserat på låntagarens inkomster och kostnader och där en förutsättning för kredit är att nettot av dessa är positivt, det vill säga att det finns pengar kvar att leva på.

Inkomsten måste räcka

En grundförutsättning är alltså att det finns inkomster som överstiger kostnaderna. Att då låna utan inkomst blir inte möjligt. En inkomst behöver inte nödvändigtvis komma från arbete utan kan också vara från bidrag, kapital eller pension samt olika kombinationer därav.

Inkomsten måste dock bedömas som varaktig eftersom KALP-kalkylen är framåtblickande och ska ta hänsyn till förväntade inkomster under hela låneperioden.

Förutom ovan nämnda regulatoriska orsaker så skulle det också i många situationer vara oansvarigt att låna ut pengar utan inkomst hos låntagaren.

Ett sådant förfarande skulle då kunna leda till problem hos låntagaren den dagen lånet ska betalas tillbaka. Det är såklart en möjlighet att en låntagare under en kortare period saknar inkomst.

Låna utan inkomst  – inte möjligt hos Brixo

Det är inte möjligt att låna hos Brixo utan inkomst. Vi ställer krav på en viss minimiinkomst och gör kontroller för att säkerställa att det finns en tillräcklig inkomst i förhållande till kundens levnadsomkostnader samt i förhållande till lånet och det som ska återbetalas. För Brixo är det viktigt att den som lånar också kan betala tillbaka.

Hos oss är det däremot möjligt att låna trots betalningsanmärkningar förutsatt att helheten i kundens ekonomi ser bra ut. Det är också möjligt att låna utan UC vilket är något som uppskattas av många.

Låna utan fast inkomst

Brixo förstår att förutsättningarna ser olika ut hos olika personer och vi har förmågan att se helheten och bevilja lån även till personer utan fast inkomst. Det kan t ex röra sig om provanställning, vikariat, egenföretagare eller timanställda. Man behöver alltså inte vara tillsvidareanställd för att kunna låna hos Brixo.

En fast inkomst är en fördel, men det viktiga är att vi kan göra bedömningen att du har en tillräcklig inkomst och att den är tillräckligt säker för att kunna återbetala lånet. En inkomst måsta man alltså ha, men man kan få lån utan fast inkomst. Välkommen att ansöka om att låna pengar utan fast inkomst.

Hur kontrolleras inkomsten?

Brixo använder flera metoder för att kontrollera inkomster. Bland dessa finns att fråga kunden i ansökan samt att hämta in uppgifter från kreditupplysningsbolag.

Brixo använder Bisnode för kreditupplysningar och alla Brixos lån är utan upplysning från UC. Utöver dessa källor använder Brixo också PSD2-data i sina analyser. I vissa fall begär vi även in lönespecifikationer från den som ansöker.

Vad är PSD2-data?

PSD2-data avser sådan data som kommer från den sökandes bankkonto. Genom att identifiera dig mot din bank och godkänna att vi samlar in data från ditt kontoutdrag kan vi göra en analys där vi ser dina inkomster och kostnader för de senaste månaderna.

Detta används till exempel för att bekräfta att en inkomst finns men kan även användas för att analyser kostnader.

Låna med skuld hos kronofogden

Brixo tillåter inte lån med skuld hos kronofogden. Däremot är det möjligt att låna med betalningsanmärkning eller om det funnits betalningsförelägganden hos Kronofogden. Det går också att låna om man tidigare haft en skuld hos kronofogden, men det går aldrig att låna med aktuell skuld hos Kronofogden.

Troligen tänker de flesta långivare likadant kring detta, men det kan finnas undantag där vissa specialiserade långivare löser en skuld hos Kronofogden i sin helhet.

Lån med skuldsanering

Det är inte möjligt att låna hos Brixo med skuldsanering. Har man skuldsanering måste man fokusera på att genomföra den och då är det olämpligt att ta nya låna under de 5 år skuldsaneringen pågår. Det är troligen omöjligt att låna hos alla långivare om man försöker ansöka trots skuldsanering.

Svårt att låna – Vad gör man?

När man har svårt att låna kan det leda till desperation och att man söker lån på många ställen. Kanske letar man efter en långivare som beviljar alla eller beviljar lån trots skuld hos Kronofogden. Denna typ av sökningar är vanliga på sökmotorer och en förklaringar att det är så vanligt är att den som har svårt att låna ofta letar vidare på igen och igen.

Ibland kan det kännas helt omöjligt att få lån och man letar akut efter en långivare beviljar när man inte får lån någon annanstans. Brixo går lite djupare i sina analyser och välkomnar kunder även med mer komplex historik.

Inte möjligt att låna hos Brixo
  • Skuld hos Kronofogden
  • Låna med skuldsanering
  • Låna utan inkomst
Möjligt att låna hos Brixo

Låna endast om du kan betala tillbaka

Om man söker privatlån akut eller letar efter lån utan inkomst ligger det i farans riktning att man har problem i sin ekonomi och att man bör vara försiktig. Är problemen kortsiktiga och inkomsten snart på väg kan det vara fullt rationellt att ta ett lån.

Däremot är det viktigt att man inte lånar om ett lån kan förvärra situationen. Brixo tillämpar ansvarsfull kreditgivning och lånar bara ut till de som har en tillräcklig marginal för att kunna återbetala.