Vad är boendekostnad och vad ingår i den?

Vad är boendekostnad?

Få av oss har förmånen att bo gratis. De kostnader som är kopplade till ditt boende kallas, föga överraskande, för boendekostnad. Hit hör saker som hyra, föreningsavgift, amortering- och räntebetalningar, el, försäkringar och värmekostnader. Något förenklat kan man säga att boendekostnaden består av alla kostnader som rör boendet och som du inte välja bort. Man skulle kunna argumentera att även sådana utgifter som bredband borde räknas till boendekostnaden i dagens samhälle. Men eftersom det är möjligt att klara sig utan det räknas sådana utgifter inte som en del av de ordinarie boendekostnaderna.

Därför är det viktigt att hålla koll på boendekostnaden

Att hålla koll på sina boendekostnader är alltid en fördel. Då står du bättre rustad ifall du av eller annan anledning behöver pressa ner kostnaderna och får lättare att planera din ekonomi lång sikt. Saker som påverkar din ekonomi kan nämligen alltid hända. Det är till exempel inte omöjligt att räntan för bolån går upp (i skrivande stund är det till och med sannolikt), vilket skulle innebära kraftigt ökade boendekostnader för många svenska hushåll.

Förändringar av samhällsekonomin som stort kan också medföra en risk för ökad arbetslöshet och en tuffare marknad för dig som är egenföretagare., Genom att hålla koll på din boendekostnad blir det lättare att vidta åtgärder om din ekonomiska situation av eller annan anledning skulle förändras till det sämre.

Vad består boendekostnaden av?

Boendekostnaden består av alla utgifter som är kopplade till ditt boende och som du inte kan välja bort. Inga konstigheter där. Boendekostnaden ser olika ut för olika boendeformer men den kan, som sagt, också skilja sig även för de som bor samma typ av bostad. Boendekostnaden, och vad som ingår i den, kan se lite olika ut beroende på vilken typ av boende du har. Men den kan också bestå av olika saker även inom samma boendeform.  Vissa hyresvärdar bakar exempelvis in värme- och vattenkostnader i hyran, hos andra kan du behöva betala för detta själv. På samma sätt kan vissa villaägare ha egen vattenförsörjning genom egen brunn på tomten, medan andra förlitar sig på kommunalt vatten.

Boendekostnad för dig som bor i hyresrätt

Vad som ingår i din boendekostnad beror främst på hur ditt hyresavtal ser ut. Hos vissa hyresvärdar ingår kostnader för vatten och uppvärmning i hyran. I praktiken betalar du för kostnaderna själv ändå då hyresvärden i sådana fall tar ut en högre hyra för att kompensera för detta. Det finns både för- och nackdelar med att ha el och värme inbakat i hyran. Till nackdelarna hör att du får mindre möjligheter att själv påverka kostnaderna genom att omförhandla dina avtal eller att byta leverantör. En fördel är att hyresvärden ofta kan få en bättre deal än vad du kan få på egen hand.

Boendekostnad för hyresrätt:

 • Hyra
 • Elkostnad
 • Värme (ingår ofta i hyresavgiften men du betalar den i praktiken ändå)
 • Vatten (ingår ofta i hyran)
 • Hemförsäkring
 • Enklare underhåll i hemmet (beroende på värd och avtal)

Boendekostnad för dig som bor i bostadsrätt

För de allra flesta som bor i en bostadsrätt utgör bolånet den ohotat största delen av boendekostnaden. Men det finns också en del andra kostnader som bör hålla reda på.

De vanligaste kostnaderna för dig som i bostadsrätt:

 • Räntekostnader för bolån
 • Avgift till föreningen
 • Amortering på lånet
 • Hemförsäkring
 • Elkostnader
 • Värme- och vatten (kan ingå i föreningsavgiften)
 • Löpande underhåll

Boendekostnad för villaägare

Du som bor i eget hus som en villa slipper föreningsavgift och hyra (bor du i rad- eller parhus kan du dock behöva betala en föreningsavgift precis som bostadsrättsägare). Din boendekostnad består istället till övervägande del av räntor och amortering på lånet. Samtidigt har du fler mindre kostnader att hålla reda på.

 • Amortering
 • Räntekostnader
 • Elkostnad
 • Värme
 • Vatten
 • Avlopp
 • Vägavgift
 • Försäkring
 • Sophämtning
 • Fastighetsavgift till kommunen

Hur räknar jag ut min boendekostnad?

Att beräkna din boendekostnad månadsvis är ganska okomplicerat. Ta fram alla kostnader som är kopplade till ditt boende varje månad och addera summorna. Kostnader som varierar över tid, exempelvis elen , kan du behöva räkna ut ett snitt för. Samma sak gäller om du har rörlig ränta för ditt bolån.

Saken kompliceras ytterligare över att vissa kostnader inte betalas i slutet av varje månad utan kvartals- eller årsvis. Många försäkringar betalas årsvis och samma sak gäller den kommunala fastighetsavgiften. Avgift för elnät kommer i de flesta fall kvartalsvis, men det är ofta möjligt att begära att få fakturan skickad månadsvis också om du föredrar det. För att få ut din sanna månadskostnad för boendet behöver du av uppenbara skäl inkludera även de här kostnaderna.

Så kan du pressa ner boendekostnaden

Många bäckar små är nyckelordet här. Även om du inte har en överdrivet hög hyra eller belåningsgrad kan de många mindre kostnaderna tillsammans med hyra eller lånekostnader bli en rejäl summa. Det är därför smart att se till att pressa kostnaderna så mycket det är möjligt. Här går vi igenom saker du kan göra för hålla din löpande utgifter i schack och hålla din boendekostnad nere.

Se över och omförhandla dina lån

Om du haft din bolån länge och förbättrat din kreditvärdighet exempelvis genom att du betalat av mindre skulder, blivit av med betalningsanmärkningar, fått en högre inkomst eller en fast anställning är det inte omöjligt att du kan omförhandla räntan hos din bank eller lägga om lånet till en lägre ränta. Om din bank inte kan erbjuda dig ett lägre ränta bör du överväga att byta bank.

Amortera mera

Sedan 2016 då amorteringskravet skärptes gäller att du ska amortera minst 1 procent per år om har en belåningsgrad på mer än 50 procent och minst 2 procent om belåningsgraden är högre än 70 procent. Genom att amortera ner lånebeloppet kan du alltså få en avsevärt lägre boendekostnad eftersom inte behöver amortera lika mycket. Vi rekommenderar dock att fortsätter att amortera, men det är alltid en fördel att själva kunna välja hur mycket du vill amortera.

Se över ditt elavtal

Den svenska elmarknaden är komplex och består av många olika aktörer. Något som bland annat betyder att alla elavtal inte är lika bra. Genom att omförhandla ditt elavtal eller att byta leverantör  är det inte sällan möjligt att pressa ner elkostnaderna rejält.

Håll elförbrukningen nere

Oavsett om du bor i villa, bostadsrätt eller hyr din bostad så står elen för en ansenlig kostnad, särskilt i dessa dagar då Europa genomgår en energikris. Genom att hålla elförbrukningen nere är det möjligt att spara stora summor utslaget över ett år samtidigt som du slår ett slag får klimatet. Bor du i lägenhet kan du spara pengar genom att byta ut gamla lampor till LED-lampor och andra med låg energiförbrukning. Glöm inte att stänga av elektronik du inte använder. Kom ihåg att elektronik som stereo- och tv-apparater drar el även när de är i standby-läge. Drar ur sladden eller använd en timer.

Se över dina försäkringar

Hemförsäkringen är i regel ingen jättestor kostnad i sig, men många bäckar små som sagt. Precis som med elen finns det ett flertal aktörer att välja mellan här och det är ofta möjligt att få ett bättre avtal genom att förhandla med ditt försäkringsbolag. Du kan också pressa ner kostnaden genom byta försäkringsbolag. När du ändå är igång är det smart att se över dina försäkringar i sin helhet. Kanske har du tilläggsförsäkringar du inte behöver?

Bonustips:

Samla mindre lån

Mindre krediter som snabblån och avbetalningskrediter kommer i regel med höga räntor och ofta även med dryga avgifter och väldigt hög effektiv ränta. Har du ett flertal sådana krediter kan kostnaden snabbt bli hög även om de enskilda lånen är på relativt små belopp. Genom att  slå ihop eller betala av smålånen helt är det ofta möjligt att få ner kostnaden rejält.

Skär ner på transportkostnader

Behöver ni verkligen två bilar eller bil överhuvudtaget? Om du inte har överdrivet långt till jobbet kanske du kan åka kommunalt eller rentav cykla. Om du och en eller flera av dina grannar ska åt samma håll kanske ni kan starta en bilpool och dela på transportkostnaderna.

Bygg upp en buffert för oväntade kostnader

En buffert för oväntade utgifter är något som alla bör ha. Genom att ha pengar undanstoppade för plötsliga utgifter slipper du hamna i en situation där du behöver ta ett nytt lån om exempelvis bilen eller värmepumpen går sönder eller om du får en läcka i köket. Det blir alltid billigare att betala kostnader direkt än att låna pengar för att täcka en utgift.