Lån utan UC-förfrågningar

Innan ett lån beviljas gör alla långivare en kreditprövning som baseras såväl på uppgifter som kunden lämnat i sin ansökan som fakta som inhämtas genom en kreditupplysning från ett kreditupplysningsföretag som UC. Brixo använder sig inte av kreditupplysningar från UC, utan använder sig istället av Bisnode. Ibland nämns ”lån utan UC” som något speciellt och man kan ibland få intrycket att det innebär att ingen kreditprövning alls görs, men det är felaktigt. Låt oss därför reda ut vad begreppen kreditprövning och kreditupplysning från UC faktiskt står för.

Varför görs kreditprövning?

Alla långivare vill förstås att deras kunder skall betala tillbaka lånet och erlägga ränta som överenskommet. Långivare gör därför ganska omfattande kontroller och analyser av låntagarens återbetalningsförmåga innan lån, även kallat kredit, beviljas. Dessutom kräver svensk lagstiftning att så sker. Denna kontroll kallas för kreditprövning och som underlag för bedömningen används den information som den sökande lämnat i sin låneansökan och eventuella tidigare kontakter som vederbörande haft med kreditföretaget kompletterat med en kreditupplysning på den som ansöker om lån.

Kreditupplysningar sker ofta genom UC, Bisnode eller Creditsafe. De är störst på personupplysningar i Sverige. UC, som är en förkortning av Upplysningscentralen, är det största svenska kreditupplysningsföretaget, som funnits sedan 1977 och ägs gemensamt av de sex största bankerna i Sverige. Det finns idag ytterligare ett ansenligt antal kreditupplysningsföretag i Sverige – Datainspektionen publicerar en lista över de företag med tillstånd att bedriva sin verksamhet.

UC registrerar även hur många gånger du ansöker om ett lån liksom vilka lån du har. Så varje gång en kreditupplysning hämtas från UC kommer alltså detta att registreras. Om ett stort antal kreditupplysningar finns registrerade om dig under en kort period, kan du framstå som ekonomiskt instabil. Ett rimligt antal frågor behöver däremot inte alls vara negativt utan visar endast att du är en normal och attraktiv kund i exempelvis elektronik-/vitvaruhandeln eller hos banker och andra kreditinstitut. Det är ju faktiskt helt normalt för en vuxen person att ha såväl kreditkort som ett eller några blancolån t.ex. i samband med köp av TV eller kylskåp, och detta kommer ju naturligt leda till att ett antal kreditupplysningar inhämtas. Så antalet frågor till UC måste ju överstiga en sådan rimlig nivå innan det påverkar kreditvärdigheten negativt.

Vad innebär kreditvärdighet?

Kreditvärdighet är ett centralt begrepp under kreditprövningar. Har du en låg kreditvärdighet innebär det att du bedöms vara mindre sannolik att betala tillbaka i tid. Att ha låg kreditvärdighet gör alltså att du riskerar att få avslag på dina kreditförfrågningar. En annan möjlighet är att du får en kredit beviljad, men tvingas betala högre ränta och avgifter. Kreditvärdighet påverkas av: storleken på din inkomst och hur stabil den är, dina eventuella skulder och betalningsanmärkningar (exempelvis obetalda räkningar), de ansökningar om lån du gjort på sistone och hur många kreditupplysningar som gjorts på dig. När det gäller att avgöra hur god kreditvärdighet en låntagare har, gör varje kreditinstitut sin egen bedömning. Somliga kreditgivare använder sig av så kallad kreditscoring, där man tar i beaktande flera faktorer för att på så sätt räkna ut en score, som anges som ett poängtal eller i procent.

Kreditprövningen en säkerhet även för dig

Att genomgå en kreditprövning är inte bara en säkerhet för långivaren utan också för dig som låntagare. Vi vill att du ska kunna låna tryggt och säkert. Att bli beviljad ett lån innebär att långivaren litar på dig och bedömer din solvens som tillräcklig. Akta dig för snabblångivare som erbjuder kredit utan en kreditprövning – det går emot svensk lag och tyder på en oseriös verksamhet. Det är inte ett tecken på långivarens generositet eller tillit, utan ett sätt att få så många som möjligt att låna pengar – även de som inte är kapabla att betala tillbaka och som därmed riskerar att hamna i livslång skuld. Alla långivare som erbjuder krediter måste ha tillstånd från Finansinspektionen, vilket vi också har.

Vad kontrolleras i en kreditupplysning?

Alla företag och alla privatpersoner över 15 år finns med i kreditupplysningsföretagens register. Man har ingen möjlighet att bli struken från registret eller radera information. Om man anser att en uppgift inte stämmer kan man kontakta kreditupplysningsföretaget och kräva att uppgiften rättas. Informationen i registren samlas i första hand in från myndigheterna. I vissa fall görs endast en enklare form av kreditupplysning där man bara kontrollerar namn och adress samt eventuella betalningsanmärkningar och skuldsaldon hos Kronofogden. Denna upplysning kallas ibland för mikroupplysning (eller UC13). Den mer utförliga personupplysningen (UC3) innehåller dessutom inkomstuppgifter från de senaste två åren, äktenskapsförord, fastighetsinnehav, kreditförfrågningar och aktiva lån. Den hjälper kreditgivaren att skapa sig en mer detaljerad bild av låntagarens ekonomiska situation. Enligt lagen måste en kopia (en så kallad omfrågadkopia) skickas hem till den som man gjort kreditupplysningen på. Den innehåller all information som kreditupplysningsföretaget skickat till förfrågaren och ska också tydligt ange vem som beställt upplysningen. På så vis kan man hålla koll på vem som hämtar kredituppgifter. För att man ska få begära kreditupplysning om någon krävs legitima skäl. Förutom vid kreditavtal kan kreditupplysning tas vid ekonomiska riskbedömningar, exempelvis vid vissa anställningar (om tjänsten i fråga innebär ett ekonomiskt ansvar) och vid ingående av ett hyresavtal.

Som privatperson har man rätt att högst en gång om året få ett kostnadsfritt besked om vilka uppgifter som kreditupplysningsföretaget registrerar om dig.

Vi på Brixo använder oss inte av UC för våra kreditupplysningar. Istället vänder vi oss till Bisnode för kreditupplysningar. Däremot, under en övergångsperiod så registreras det hur mycket du lånar när du får ett lån från Brixo. Detta kommer framgå när en bank som är med i kreditregistersamarbetet tar en kreditupplysning via UC.