Sms lån – allt du behöver veta

Vad kännetecknar egentligen ett sms lån, vad ska man tänka på innan man tar ett sms lån och vad finns det för alternativ? Här berättar vi bland annat om de främsta kännetecknen för denna låneform, hur det fungerar när du tar sms lån utan UC och om du kan ta sms lån med betalningsanmärkning. Du kan även läsa om hur du ansöker om kontokredit hos oss på Brixo. Vi erbjuder flexibla kontokrediter från 3000 kr – 30 000 kr med trygga villkor och återbetalning i en takt som passar dig.

Vad är ett sms lån?

Enkelt förklarat är ett sms lån en form av mikrolån som huvudsakligen kan tas av privatpersoner. Denna typ av lån kännetecknas främst av en snabb ansökningsprocess och snabb utbetalning – ofta är det möjligt att få in pengarna på kontot redan samma dag som man gör ansökan. Det kan variera vilka krav olika långivare ställer för att en låntagare ska bli beviljad lån.

Ofta har sms lån kortare återbetalningstid än andra typer av lån – i många fall behöver lånet betalas tillbaka inom bara 30 dagar. Sms lån brukar även ha förhållandevis höga räntor och avgifter. När du ansöker om sms lån brukar du heller inte behöva ge någon detaljerad redogörelse för vad pengarna ska användas till. I regel kan du till exempel ange ”konsumtion” som skäl till att du vill låna pengar.

Du kan ofta ta ett sms lån utan UC, vilket skiljer sms lån från lån du kan ansöka om hos många traditionella långivare såsom banker. Det kan vara fördelaktigt för dig som låntagare att ta sms lån utan UC då du undviker att försämra din kreditvärdighet hos UC. Din kreditvärdighet hos UC har nämligen en påverkan på din möjlighet att ta större lån såsom bolån. Du kan läsa mer om fördelarna med att sms lån kan tas utan UC längre ned på denna sida.

Detta är alltså vanliga kännetecken för ett sms lån:

 • Lån utan säkerhet
 • Lån på ett mindre belopp
 • Snabb ansökan, handläggning och utbetalning
 • Låga krav på låntagaren
 • Korta löptider (dvs. tidsperioden från det att du tecknat lånet fram till dess att lånet ska vara fullständigt återbetalat)
 • Sms lån tas många gånger utan UC
 • Sms lån kan ofta tas med betalningsanmärkning
 • Förhållandevis höga räntor och avgifter

Varför heter det sms lån?

Var kommer egentligen benämningen sms lån ifrån? Jo, när sms-lånen kom till Sverige under mitten av 2000-talet kunde man ansöka om lån just genom att skicka ett sms direkt till långivaren. På den tiden kunde man i vissa fall få pengarna på sitt bankkonto så snabbt som 15 minuter efter det att man skickat in ansökan.

Då denna typ av lån än idag kallas för sms lån är det lätt att anta att ansökan fortfarande görs via sms. Idag brukar man dock inte använda sig av sms för att göra en förfrågan om lån, även om ett fåtal aktörer på marknaden fortfarande erbjuder detta. Vanligare är att man istället fyller i ett ansökningsformulär online. Den tekniska utvecklingen har även gjort att det är enklare att göra sin låneansökan via webben jämfört med att göra sin ansökan via sms, även om långivaren erbjuder detta tillvägagångssätt.

Hur kommer det sig egentligen att benämningen sms lån lever kvar, trots att det i princip är ett utdaterat sätt att ansöka om denna typ av lån? Anledningen är troligen en kombination av aktörer som erbjuder denna typ av lån vill marknadsföra tjänsten som snabb och enkel och att det är en väletablerad benämning som människor känner till.

Sms lån utan UC

Sms lån brukar ges utan UC, vilket skiljer denna låneform från exempelvis banklån. Det är nämligen så att upplysningar hos UC registreras, vilket gör att din kreditvärdighet kan påverkas negativt om du skulle ha många kreditupplysningar. Anledningen till att din kreditvärdighet kan försämras av många UC-förfrågningar är att din ekonomiska situation kan tolkas som instabil. På grund av detta erbjuder långivarna oftast sms lån utan UC till sina kunder. När man tar sms lån utan UC brukar istället en kontroll via kreditupplysningsbolag såsom Bisnode eller Creditsafe göras för att avgöra din kreditvärdighet.

På Brixo erbjuder vi lån i form av kontokrediter. Vi tar aldrig kreditupplysningar hos UC, utan istället inhämtar vi den information vi behöver från kreditupplysningsbolaget Bisnode.

Kan jag ta sms lån med betalningsanmärkning

Som tidigare nämnt erbjuder många aktörer på marknaden sina kunder att ta sms lån med betalningsanmärkning. När du ansöker om ett sms lån med betalningsanmärkning kan långivaren till exempel använda sig av en så kallad KALP-analys (kvar att leva på-analys). I en KALP-analys vägs din inkomst mot dina utgifter såsom hyra och andra lån. På så sätt kan långivaren skapa sig god bild av din aktuella återbetalningsförmåga när du tar sms lån med betalningsanmärkning.

Grundkraven för att ta ett sms lån

Sms lån är det lån på den svenska marknaden som har det lägsta antalet kriterier som behöver uppfyllas för att bli beviljad ett lån. Det kan variera vilka krav olika långivare ställer för att du ska få ta ett sms lån. Nedan har vi listat vilka krav som brukar ställas.

 • Du är minst 18 år gammal.
 • Du är folkbokförd i Sverige.
 • Du har ett svenskt personnummer.
 • Du kan legitimera dig med BankID.
 • Ofta krävs det att du inte har ett skuldsaldo hos Kronofogden. Många gånger kan du dock ta sms lån med betalningsanmärkning.
 • Många långivare vill se att du har någon form av inkomst när du gör din ansökan. Din inkomst kan komma från lön, studiebidrag, socialbidrag eller pension – det viktiga är att du har en fast inkomst.

Förbättrade villkor för låntagare

Den 1 september 2018 infördes nya regler i Sverige gällande olika former av snabblån. Skälet till detta var att man ville åstadkomma en mer ansvarsfull marknad. För dig som låntagare innebär detta förbättrade villkor när du till exempel tar ett sms lån eller ansöker om kontokrediter.

De nya reglerna som trädde i kraft 2018 innebar bland annat att ett ränte- och kostnadstak infördes för högkostnadskrediter. Med högkostnadskrediter menas lån där den effektiva räntan ligger på 30 % eller mer. Idag får alltså inte svenska långivare ta ut alltför höga räntor eller avgifter på sina lån. Kostnaderna för en högkostnadskredit får till exempel inte överstiga ett belopp som motsvarar kreditbeloppet. Lånar du till exempel 5000 kr får långivaren till exempel inte ta ut mer än 5000 kr i räntekostnader och avgifter för ditt lån.

Ytterligare en förändring i lagen är att långivaren alltid ska göra en kreditprövning när någon gör en låneansökan. Detta för att undvika att människor som redan har en alltför ansträngd ekonomi tar lån de inte kan återbetala i tid.

Anledningar till att ta sms lån

De flesta människor har någon gång upplevt en tillfällig ebb i kassan. Då kan det vara ett alternativ att ta ett sms lån för att tillfälligt återställa kontot på plus. Ett sms lån kan till exempel vara en lösning om man har ovanligt många utgifter inom en kort tidsperiod. Det kan också vara ett alternativ om man fått en oförutsedd utgift och man inte har möjlighet att vänta på lönen. Det kan vara en dyr tandläkarräkning, kanske har bilen gått sönder och behöver repareras eller så har du fått en veterinärkostnad du inte räknat med.

Att tänka på innan man ansöker om sms lån

Att ta ett sms lån är en kortsiktig lösning som i värsta fall kan bli dyr. Innan du bestämmer dig för att göra en låneansökan bör du försäkra dig om att du är i stånd att betala tillbaka lånet inom avtalad tid. Sms lån är, som tidigare nämnt, en låneform med förhållandevis korta löptider – något du behöver ta med i beräkningen. Genom att vara medveten om detta och ta ett välgrundat beslut kan du undvika onödiga extrakostnader i form av påminnelseavgifter, betalningsanmärkningar och i värsta fall en skuld hos Kronofogden.

De flesta aktörer som erbjuder sms lån utan UC använder sig av andra kreditupplysningsbolag (till exempel Bisnode) för att göra sina kreditupplysningar. Även om det för vissa kan kännas lockande att välja en långivare som erbjuder lån eller krediter helt utan kreditprövning är detta någonting du bör undvika. Detta tyder nämligen på oseriös verksamhet, då långivaren inte bryr sig om att du kan hamna i livslång skuld på grund av lånet. Dessutom är det sedan 2018 olagligt att bevilja lån utan att göra en kreditprövning först.

Alternativ till sms lån

Vill du ha ett mer flexibelt lån där du själv har möjlighet att påverka i vilken takt ditt lån ska återbetalas? Då kan ett alternativ till sms lån vara att ansöka om kontokredit hos oss på Brixo. Vi står under Finansinspektionens tillsyn och har givetvis tillstånd för att tillhandahålla krediter. När du väljer att ta del av våra kontokreditlösningar kan du alltså känna dig trygg med att vi följer gällande lagar och bestämmelser samt att vi följer god kreditgivningssed.

Sms lån och Brixos kontokrediter – likheter och skillnader

Kontokrediter har blivit en populär låneform, till stor del på grund av dess flexibla karaktär. Med vår kontokreditlösning får du ett mer flexibelt lån som kommer med många av fördelarna med sms lån utan UC. Nedan kan du läsa mer om likheter och skillnader på sms lån och Brixos kontokrediter.

Detta har våra kontokrediter och sms lån gemensamt:
 • Lån utan säkerhet
 • Du får ett lån utan säkerhet, alltså ett lån där du som låntagare inte behöver lämna någon form av pant såsom en bostad eller en bil för att låna pengar.

 • Smidig ansökningsprocess
 • Precis som när du ansöker om sms lån får du en smidig och användarvänlig ansökningsprocess från början till slut. Ansökan fylls i på ett par minuter och signeras med BankID. Normalt sett ger vi dig svar på din ansökan inom 24 timmar under helgfria vardagar, och samma dag som din kredit beviljas görs utbetalningen av det initiala uttaget.

 • Lån utan UC
 • Likt många långivare som erbjuder sms lån tar vi ingen kreditupplysning hos UC. Vi använder oss istället av kreditupplysningsbolaget Bisnode. Detta innebär att du kan låna pengar hos oss utan att din kreditvärdighet hos UC påverkas.

 • Du kan låna trots tidigare betalningsanmärkningar
 • Du kan som tidigare nämnt ofta ta sms lån med betalningsanmärkning. På Brixo har vi också valt att erbjuda lån till dig med historiska betalningsanmärkningar. Detta på grund av att vi ser till din nuvarande ekonomi och din framtida betalningsförmåga. Att du någon gång har haft svårt att betala en räkning ska inte behöva göra att du inte kan ta ett lån, enligt oss.

  Hos oss är det istället din framtida betalningsförmåga som avgör om din ansökan blir beviljad. För att göra en bedömning av din betalningsförmåga väger vi samman information som inhämtats från Bisnode och de uppgifter du lämnat i din ansökan.

 • Ingen detaljerad redogörelse för vad pengarna ska användas till
 • När du ansöker om kredit hos oss på Brixo får du fylla i ett eller flera alternativ gällande vad du ska göra med pengarna du lånar. Du kan exempelvis fylla i ”konsumtion” eller ”investering” som låneskäl. Vi vill med andra ord veta i stora drag vad pengarna ska användas till, men du behöver inte lämna någon detaljerad redogörelse för att bli beviljad lån.

Detta skiljer Brixos kontokrediter från sms lån

 • Flexibel återbetalning
 • Sms lån har vanligen mycket korta löptider – ofta så korta som 30 dagar. När du lånar pengar hos Brixo kan du själv påverka i vilken takt du vill återbetala lånet. Du behöver endast betala 5 % av ditt utestående skuldsaldo varje månad (minimibeloppet är dock 500 kr/månad).

  Det är du som avgör hur du vill betala tillbaka de pengar du lånat. Du kan till exempel dela upp betalningen med ett lägre belopp varje månad med en fast månadskostnad inklusive ränta och avgifter som förblir oförändrad under löptidens gång. Du kan även välja att betala av hela lånet i förtid utan extra kostnad.

 • Högre lånebelopp
 • Hos många långivare som erbjuder sms lån kan du enbart låna förhållandevis låga belopp. En del långivare erbjuder enbart mindre summor såsom 500–5000 kr, även om det så klart finns aktörer som lånar ut mer än så. På Brixo har du möjlighet att låna upp till som finns tillgängligt på ditt kreditutrymme efter att din ansökan beviljats. Du kan även ansöka om utökning av ditt lån efter två månader om så önskas.

 • Kontokrediter fungerar som ett kreditkort
 • Vår kontokreditlösning kan liknas vid ett kreditkort – fast på nätet. Detta innebär att du blir beviljad ett kreditutrymme som du kan ta ut pengar från när du vill. Du behöver alltså inte – till skillnad från ett vanligt lån – ta ut hela lånebeloppet på en och samma gång.

  Du kan göra hur många kostnadsfria uttag du vill, vilket du enkelt gör via Mina Sidor på vår hemsida. Du betalar endast ränta för den delen av ditt kreditutrymme som överförts till ditt konto. Detta eftersom det först då räknas som ett lån. Väljer du till exempel att enbart göra ett uttag på 2000 kr betalar du enbart ränta för dessa 2000 kr.

 • Du kan enkelt påverka din månadskostnad för lånet
 • Vanligen när du tar ett lån på ett specifikt belopp räknas hela denna summa som ett lån. Kontokrediter fungerar annorlunda, då endast den del av ditt kreditutrymme du fört över till ditt konto räknas som ett lån. Detta innebär att du har möjlighet att påverka dina månadskostnader för ditt lån hos oss.

  Du kan påverka din månadskostnad dels genom att endast göra uttag på den summa du behöver för tillfället och låta resterande ligga kvar på ditt kreditsaldo. Du kan även göra inbetalningar på din kontokredit för att minska dina räntekostnader. Givetvis kan du även lösa in hela lånebeloppet i förtid.

Brixo som långivare

Brixo är ett svenskt konsumentkreditinstitut med huvudkontor i Stockholm. Sedan 2014 har vi hjälpt människor som är i behov av att låna pengar. Vår vision sedan start är att erbjuda dig marknadens tryggaste och smidigaste lån. Du kan ansöka om en kontokredit dygnet runt oavsett var du befinner dig direkt på vår hemsida – det enda du behöver är internetuppkoppling.

Vi månar om dig som kund. Därför anpassas våra kontokreditlösningar efter dig och dina behov. När du väljer oss som långivare får du en användarvänlig process från det att du gör din låneansökan till dess att du återbetalat ditt lån. Du får en tydlig återbetalningsplan anpassad efter dina förutsättningar och har alltid tillgång till vår kundservice som alltid står redo att besvara alla frågor och funderingar du kan tänkas ha.

Så fungerar Brixos kontokrediter

Våra kontokrediter fungerar ungefär som ett kreditkort. När du blivit beviljad ett kreditbelopp kan du utnyttja det genom att göra valfritt antal uttag till ditt ordinarie bankkonto. En kontokredit kan fungera som en buffert – du behöver alltså inte utnyttja hela det beviljade lånebeloppet, utan du kan låta en del av summan du för tillfället inte behöver ligga kvar på din kontokredit.

Du betalar bara ränta på det belopp du fört över till ditt bankkonto eftersom det först då klassas som ett lån. Pengarna som helt stannar kvar på ditt kreditutrymme betalar du alltså inte ränta för. Du kan dessutom göra extrabetalningar på din kontokredit för att minska dina månadskostnader. Givetvis kan du även betala in hela krediten i förtid helt utan extra kostnad. Du kan alltså själv påverka månadskostnaden för ditt lån hos Brixo.

Låna hos Brixo utan UC

På Brixo har kan du . För att bedöma din kreditvärdighet inhämtar vi istället en kreditupplysning hos Bisnode. Det är den information som inhämtas från Bisnode som tillsammans med de uppgifter du lämnat i din låneansökan avgör om du blir beviljad kredit.

Anledningen till att vi valt att erbjuda lån utan UC är att vi inte vill försämra din kreditvärdighet hos UC. Idag använder sig de flesta större långivare och banker av UC när du ansöker om exempelvis ett bolån eller liknande. Har du då många kreditupplysningar registrerade på ditt namn kan detta påverka din kreditvärdighet negativt. Det kan till exempel leda till att du inte får ta lån eller att du får en högre ränta. När du väljer att ansöka om lån hos Brixo kan du alltså känna dig helt trygg med att ingen notering görs till UC varken när du skickar in din ansökan eller när du blir beviljad kredit.

Ansök om kontokredit hos Brixo

Vill du ansöka om en kontokredit hos oss på Brixo? Hos oss kan du ansöka om en kontokredit på 3 000 – 30 000 kr. Givetvis kan du läsa igenom i lugn och ro innan du bestämmer dig. Du kan även se vad det skulle kosta dig att låna pengar hos oss med hjälp av låneräknaren, där du enkelt ställer in lånebelopp och önskad återbetalningstid. Du signerar din ansökan med BankID. Välkommen med din ansökan!

Ansökningsprocessen steg för steg

 1. Ansökan
 2. Det första steget till att bli kund hos oss är att fylla i på vår hemsida. Här fyller du i vilket belopp du vill låna, dina personuppgifter, kontaktuppgifter, bankuppgifter, månadsinkomst och din sysselsättning.

  Ansökan tar ett par minuter och signeras med BankID.

 3. Kreditprövning
 4. Vi kontrollerar att du uppfyller våra grundkrav för att bli beviljad kontokredit och inhämtar därefter en kreditupplysning via Bisnode. Du kan alltså, likt ett sms lån, låna utan UC hos oss.

 5. Godkännande
 6. När din ansökan handlagts får du ett meddelande om detta till den e-postadress du angett i din ansökan. I e-postmeddelandet får du även kreditavtalet. Du får i regel svar på din ansökan inom ett dygn.

 7. Utbetalning och uttag
 8. Samma dag som din kredit beviljas genomförs utbetalningen av det initiala uttaget. Utbetalningen sker redan samma dag som krediten beviljats. Du bestämmer själv hur stor del av din limit du vill ta ut. Uttagen är alltid kostnadsfria.

Våra grundkrav för att bli beviljad kontokredit

För att bli beviljad kontokredit hos oss på Brixo finns det ett antal grundkrav du behöver uppfylla.

 • Du har fyllt 18 år.
 • Du är folkbokförd i Sverige.
 • Du har ett svenskt personnummer.
 • Du har ett bankkonto i ditt namn.
 • Du har en inkomst på minst 150 000 kronor per år.
 • Du saknar skuldsaldo Kronofogden. Du som har betalningsanmärkningar är dock välkommen att ansöka.

Undrar du något? Kontakta oss!

Vill du veta mer eller hur våra kontokreditlösningar fungerar? Tveka då inte att kontakta oss via telefon alternativt via mejl. Vi berättar gärna mer om oss och hur vi kan hjälpa dig att låna pengar på ett sätt som känns smidigt, tryggt och enkelt för dig! På vår hemsida kan du även hitta svar på vi får från våra kunder.