Lån med betalningsanmärkningar

Betalningsanmärkningar har inverkan på din kreditvärdighet, det vill säga den bedömning av låntagarens återbetalningsförmåga som kreditgivaren gör. Att låna med betalningsanmärkning ska inte vara omöjligt. Hos Brixo kan du låna trots betalningsanmärkning – det beror på den helhetsbedömning som kreditgivaren gör av den sökandes ekonomiska situation. Negativa faktorer som betalningsanmärkningar vägs mot positiva faktorer som till exempel en god stabil inkomst. Vi är mer intresserade av din framtida betalningsförmåga än din historik. Har du ett skuldkonto hos Kronofogden blir det däremot mycket svårt att få kredit. Att hamna i en ”skuldfälla” kan få dystra konsekvenser under många år framöver, så det ligger i ditt eget intresse som låntagare att inte låna större summor än du har råd att betala tillbaka.

Kreditupplysning vid ansökan om lån

Långivaren vill givetvis försäkra sig om att du kommer att kunna betala tillbaka summan inom angiven tid, tillsammans med överenskommen ränta. Innan ett lån beviljas görs därför en kreditprövning där en kreditupplysning tas på den sökande. Upplysningen, som beställs hos ett kreditupplysningsföretag, innehåller person- och adressuppgifter, uppgifter om taxerad inkomst och fastighetsinnehav, samt eventuella betalningsanmärkningar och skuldsaldo hos Kronofogden. Det är inte kreditupplysningsföretaget som avgör om du beviljas lån, utan varje långivare gör sin egen bedömning av din kreditvärdighet baserat på det underlag som kreditupplysningen ger. Olika långivare bedömer lite olika, så det är möjligt att få avslag på ansökan hos en långivare medan en annan beviljar lån. Många kreditgivare tar också ut högre avgifter på ett lån där gäldenären (alltså låntagaren) har låg kreditvärdighet eftersom det då är högre risker förenade med lånet. Tar du ett lån hos Brixo betalar du däremot samma avgifter oavsett din kreditvärdighet. Du kan alltså få ett förmånligt lån trots betalningsanmärkning.

Vad innebär en betalningsanmärkning?

Att ha en betalningsanmärkning innebär att man misskött sina betalningsskyldigheter. Ofta handlar det om en räkning som inte betalats i tid och gått vidare till inkasso. Betalar man inte heller inkassokravet i tid brukar det bli en notering hos Kronofogdemyndigheten och detta kan resultera i en betalningsanmärkning. Det är inte Kronofogden som gör betalningsanmärkningar – begreppet används hos kreditupplysningsföretagen som samlingsnamn för ett antal olika noteringar hos Kronofogden. Förutom obetalda räkningar och skatter kan det handla om exempelvis beslut om utmätning eller skuldsanering. Noteringarna blir automatiskt tillgängliga för alla kreditupplysningsföretag; UC, Creditsafe, Bisnode med flera och dessa uppdaterar sina register dagligen. Betalningsanmärkningar kan också handla om uppgifter de inhämtat från annat håll än Kronofogden. För privatpersoner syns betalningsanmärkningen i tre år, oavsett om man betalar tillbaka sin skuld eller inte. Det är inte möjligt att få noteringen borttagen ur registren innan tidsperioden är över, såvida man inte anser att den är felaktig. I så fall bör man snarast kontakta Kronofogden (förutsatt att det är en notering hos dem som gett upphov till anmärkningen) med argument för varför man inte ska anses betalningsskyldig. Det är bra att kunna visa upp dokument som styrker din berättelse.

Vill du ta reda på om du har en betalningsanmärkning eller inte kan du kontakta ett kreditupplysningsföretag. Du kan högst en gång om året ta en kostnadsfri kreditupplysning på dig själv. Varje gång en kreditupplysning tas på dig får du med posten en kopia på de uppgifter som lämnats, som också anger vem som beställt dem.