Låna pengar trots betalnings-anmärkning

Behöver du ett lån? Hos oss kan du låna pengar trots betalningsanmärkning. Vi stirrar oss inte blinda på tidigare misstag utan tittar på din ekonomi så som den ser ut idag. Därför kan vi vara mer flexibla och säga ja när andra långivare säger nej. Med vår kontokredit få du möjlighet att låna från 3 000 – 30 000 kronor och en tidigare anmärkning behöver inte vara ett problem.

  • Låna upp till 30 000 kr
  • Utbetalning samma dag
  • Möjligt att låna trots betalningsanmärkning
  • Låna utan UC

Hur mycket vill du låna?

Välj kreditgräns:

Hur mycket vill du ta ut idag?

Nominell ränta:
Lägsta delbetalning: 5 % av utestående skuld, minst 500 kr
Första betalningsdag: 2022-09-26

Krediten har inga avgifter. Nominell bunden årsränta är 25,95 % och den effektiva räntan är 29,3 %. En exempelkredit på 10 000 kr som återbetalas med 955 kr per månad under 12 månader har en total kostnad om 1 460 kr.

Betalningsanmärkningar har inverkan på din kreditvärdighet, det vill säga den bedömning av låntagarens återbetalningsförmåga som kreditgivaren gör. Men att låna med betalningsanmärkning ska inte vara omöjligt. Hos Brixo kan du låna trots betalningsanmärkning – det beror på den helhetsbedömning som kreditgivaren gör av den sökandes ekonomiska situation. Har du ett skuldkonto hos Kronofogden blir det däremot mycket svårt att få kredit. Att hamna i en ”skuldfälla” kan få dystra konsekvenser under många år framöver, så det ligger i ditt eget intresse som låntagare att inte låna större summor än du har råd att betala tillbaka.

Lån hos Brixo trots betalningsanmärkningar

Även om du har betalningsanmärkningar kan du ansöka om att låna pengar hos Brixo. På vår hemsida går det snabbt och enkelt att ansöka om lån, dygnet runt alla dagar i veckan. Uttag görs enkelt och utan avgift och du kan när som helst återbetala hela krediten utan extra kostnad. Väljer du att låna pengar hos oss i form av Brixo kontokredit, kan du vara säker på att du har frihet och kontroll att välja om du ska använda hela eller delar av ditt beviljade kreditbelopp eller om du ska betala tillbaka din kredit.

I många fall tar kreditgivare ut högre avgifter på ett lån där gäldenären (låntagaren) har låg kreditvärdighet eftersom det då är högre risker förenade med lånet. Tar du däremot ett lån hos Brixo betalar du samma avgifter oavsett din kreditvärdighet. Du kan alltså få ett förmånligt lån trots betalningsanmärkning.

Ansök nu

Kan vara svårt att få lån om du har betalningsanmärkningar

Hos många banker och långivare kan det vara svårt att få låna pengar om du har en betalningsanmärkning Eftersom inte alla långivare bedömer på exakt samma sätt är det möjligt att få avslag på ansökan hos en långivare medan en annan beviljar lån trots betalningsanmärkningar, som vi på Brixo gör.

Att du tidigare har haft svårigheter att betala någon faktura och därmed fått en anmärkning hos kronofogden ska inte behöva hindra dig från att kunna låna pengar igen. Vi på Brixo lägger därför större fokus vid att bedöma din framtida betalningsförmåga i stället för att fokusera för mycket på tidigare händelser i din ekonomi.

Hur bedöms kreditvärdigheten när den sökande har betalningsanmärkningar?

När vi mottar en ansökan och en kreditprövning ska genomföras för att besluta om en kredit kan beviljas eller inte, tas många olika parametrar med i bedömningen. Betalningsanmärkningar kan vägas upp av andra positiva faktorer, och behöver därför inte vara en anledning till att få avslag på sin ansökan.

Vi ser nämligen inte enbart till specifika faktorer utan gör en helhetsbedömning av all den information som inhämtats om den sökande. I kreditbedömningen ser vi dels till den information som uppgetts i ansökan, tillsammans med de uppgifter om den sökande som inhämtas från kreditupplysningsbolaget Bisnode.

I vissa fall kan vi behöva ytterligare information om din ekonomiska situation för att kunna ta ett välgrundat kreditbeslut. Du kommer då att bli tillfrågad om att komplettera med fler uppgifter som vi specifikt frågar efter, genom att enkelt följa de instruktioner som skickas till dig via email. Att vi ibland önskar kompletterande uppgifter är för att både låntagaren och långivaren ska vara trygga med att det kreditbeslutet som tas är hållbart, det vill säga att lånebeloppet kommer att kunna betalas tillbaka.

Vad innebär en betalningsanmärkning?

Att ha en betalningsanmärkning innebär att man misskött sina betalningsskyldigheter. Ofta handlar det om en räkning som inte betalats i tid och gått vidare till inkasso. Betalar man inte heller inkassokravet i tid brukar det bli en notering hos Kronofogdemyndigheten och detta kan resultera i en betalningsanmärkning. Det är inte Kronofogden som gör betalningsanmärkningar – begreppet används hos kreditupplysningsföretagen som samlingsnamn för ett antal olika noteringar hos Kronofogden.

Förutom obetalda räkningar och skatter kan det handla om exempelvis beslut om utmätning eller skuldsanering. Noteringarna blir automatiskt tillgängliga för alla kreditupplysningsföretag; UC, Creditsafe, Bisnode med flera och dessa uppdaterar sina register dagligen. Betalningsanmärkningar kan också handla om uppgifter de inhämtat från annat håll än Kronofogden. För privatpersoner syns betalningsanmärkningen i tre år, oavsett om man betalar tillbaka sin skuld eller inte.

Det är inte möjligt att få noteringen borttagen ur registren innan tidsperioden är över, såvida man inte anser att den är felaktig. I så fall bör man snarast kontakta Kronofogden (förutsatt att det är en notering hos dem som gett upphov till anmärkningen) med argument för varför man inte ska anses betalningsskyldig. Det är bra att kunna visa upp dokument som styrker din berättelse.

Vill du ta reda på om du har en betalningsanmärkning eller inte, kan du kontakta ett kreditupplysningsföretag. Du kan högst en gång om året ta en kostnadsfri kreditupplysning på dig själv. Varje gång en kreditupplysning tas på dig får du med posten en kopia på de uppgifter som lämnats, som också anger vem som beställt dem.