Om Brixo

Brixo AB (org.nr 556978–9273) är ett svenskt konsumentkreditinstitut som grundades 2014. Brixo har hög soliditet och svenska ägare.

Brixos vision är att med innovativa kreditprodukter och moderna metoder tillgängliggöra krediter för en bredare allmänhet. Bolaget strävar efter att förenkla och förbättra marknaden för finansieringstjänster genom att ständigt utveckla sina egna anpassningsbara tekniska plattformar.

Brixo har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet enligt lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och står under Finansinspektionens tillsyn. Vi gör alltid ansvarsfulla kreditprövningar och följer god kreditgivningssed.

För närvarande erbjuder Brixo AB 4 olika produkter: Brixo, Flexkontot, Merax och Kontantfinans.

Brixo är ett så kallat annuitetslån, vilket innebär att lånet betalas tillbaka med en fast månadskostnad under 12 till 48 månader på mellan 3 000 och 30 000 kronor. Lånet kan beviljas trots betalningsanmärkning. Räntan och månadskostnaden är densamma oavsett vem kunden som lånar är. Vi hanterar din ansökan på ett konfidentiellt och säkert sätt och inhämtar våra kreditupplysningar från Bisnode.