Ekonomisk ordlista

Lär dig ekonomiska begrepp med Brixo

Inom bank och finansvärlden används många begrepp och termer som kan vara lite knepiga att förstå första gången man stöter på dem. Vad är ett annuitetslån egentligen och hur skiljer det sig från andra krediter? Vad är skillnaden mellan effektiv och nominell ränta? När får man en betalningsanmärkning? Och varför är det så viktigt med kreditvärdighet? På den här sidan förklarar vid vad de vanligaste ekonomiorden betyder och varför de är viktiga.

Amortering

När du lånar något, betyder det att du måste ge det tillbaka någon gång. Så är det när man lånar pengar också. När du tar ett lån hos en bank eller annan långivare gör man upp en avbetalningsplan. I avbetalningsplanen står det då hur mycket du ska betala varje månad (eller annan betalningsperiodicitet).

Betalningen utgörs av ränta, eventuella avgifter och amortering. Det är denna del som innebär en återbetalning på det du lånade. Amortering betyder just återbetalning.

Annuitetslån

Innebär att du som låntagare alltid betalar en lika stor summa vid varje betalningstillfälle. Summan inkluderar både räntekostnad, eventuella avgifter och amortering på lånet. Att betala med ett annuitetslån betyder att du i början betalar en större andel ränta och mindre amortering.

I takt med att du amorterar av lånet sjunker räntan och en större del går till amortering. Fördelen med annuitetslån är att du som låntagare vet exakt hur mycket du ska betala varje månad.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är ett uttryck som används av kreditupplysningsbolag såsom UC eller Bisnode när en person fått ett utslag hos Kronofogden. Ett utslag kommer efter en borgenär skickat in ett betalningsföreläggande om en obetald skuld till Kronofogden.

En betalningsanmärkning kan göra det svårt att få lån eller försämra villkoren då en eller flera betalningsanmärkningar indikerar att du kan ha problem med din ekonomi. Hos Brixo är det möjligt att låna med betalningsanmärkning då vi gör en helhetsbedömning av den framtida betalningsförmågan.

Blancolån / blankolån

Blancolån, egentligen ”in blanco lån” – är ett lån som inte kräver någon säkerhet eller borgensman från låntagarens sida. Du behöver alltså inte pantsätta något såsom bostad eller liknande för att ta ett blancolån. Blancolån kallas ofta privatlån eller lån utan säkerhet, vilket är alltså olika namn för samma sak.

För att långivaren ändå skall ha någon sorts säkerhet tas en kreditupplysning på kunden, för att kreditgivaren skall kunna bedöma kundens kreditvärdighet.

Räntan för ett blancolån är ofta högre än för exempelvis ett bostadslån, just för att det inte finns någon säkerhet för lånet.

Dröjsmålsränta

Missar du att betala i tid, har företaget rätt att ta ut en dröjsmålsränta. Om företaget har skrivit om dröjsmålsränta i sina villkor har de rätt att ta ut den från dag ett, som fakturan är försenad. Genom dröjsmålsräntan kan företag försäkra sig om att låntagaren betalar i tid.

Effektiv ränta

När man lånar pengar av en långivare, får man betala ränta. Räntan kan ses som lånets prislapp. Vad kostar det att låna pengar av någon? Här ska man titta på den effektiva räntan. Med detta menas vad du totalt kommer betala i kostnader, inklusive alla andra avgifter som eventuellt tillkommer. Det kan t ex vara uppläggningsavgift eller aviavgift. Genom att jämföra den effektiva räntan får du en bättre överblick av vad lånet faktiskt kostar dig.

Förfallodag

Förfallodag är den dag då en faktura förfaller, det är alltså den sista betalningsdagen för en specifik faktura. Denna dag uppges alltid på fakturan. Skulle du missa att betala in din faktura på förfallodagen har fordringsägaren rätt att ta ut en påminnelseavgift och dröjsmålsränta samt eventuellt förseningsavgift, om detta framgår av lånevillkoren. Tiden för hur lång tid man har att betala en faktura kan variera, men vanligen är det 30 dagar. Den kan dock vara både kortare och längre.

Förseningsavgift

Har du fått en faktura och missar att betala denna i tid, finns risken att du får betala en förseningsavgift. Det är viktigt att veta om att det är den dag som fordringsägaren får in pengarna som gäller, inte den dagen du betalar.

Det är viktigt att inte blanda ihop förseningsavgift med påminnelseavgift eller dröjsmålsränta.

Grundkrav

Grundkrav är ett begrepp som du stöter på hos alla banker och kreditgivare. Grundkraven är precis som namnet antyder en specifikation av de lägsta krav långivare ställer på dig som kund för att överhuvudtaget behandla din ansökan om ett lån. Kraven varierar mellan olika långivare, hos en del räcker det med att du fyllt 18 år medan vissa kräver att du är minst 22 år. Rent generellt brukar kraven vara tuffare ju mer pengar du vill låna. Det är till exempel svårt att få ett lån 300 000 kronor eller mer om du har betalningsanmärkningar. Mindre lån utan UC som Brixos kontokredit kommer generellt med mer tillåtande krav jämfört med stora privatlån, exempelvis de som erbjuds av de traditionella bankerna.

Brixos grundkrav för att erbjuda dig ett lån:

  • Du har fyllt 20 år
  • Är folkbokförd i Sverige
  • Har en årsinkomst på minst 150 000 kr
  • Du har inga skulder hos Kronofogden

Högavkastande krediter

Högavkastande krediter är ett samlingsnamn för det segment av kreditmarknaden där Brixo är verksamt. Segmentet karaktäriseras av en högre räntenivå än privatlånesegmentet. Högavkastande krediter kan vara antingen en högkostnadskredit eller en lågkostnadskredit med en nominell ränta strax under taket för att inte definieras som högkostnadskredit. Typiskt har detta segment på kreditmarknaden räntenivåer kring 20-40 %.

Läs mer om segmentet för högavkastande krediter här.

Högkostnadskredit

Högkostnadskredit är ett begrepp i Konsumentkreditlagen och definierar ett lån eller kredit med en effektiv ränta som överstiger referensräntan med mer än 30 procentenheter. För högkostnadskrediter får den nominella räntan uppgå till maximalt 40 procentenheter över referensräntan. Även andra begränsningar finns för en högkostnadskredit såsom att förseningsavgifter inte är tillåtna och att det finns ett tak för totala kostnader som en kreditgivare kan ta ut från en konsument.

Du kan läsa mer om högkostnadskrediter här.

Kostnadstak

Kostnadstak på kreditmarknaden innebär att det finns en begränsning på hur stora kostnaderna för vissa typer av lån får bli. Kostnadstaket som infördes 1 september 2018 gäller endast för högkostnadskrediter och innebär att totala kostnader inte får överstiga det beloppet man ursprungligen lånat. Om man lånar t ex 5000 kr kan man aldrig behöva betala mer än 5000 kr i räntor och avgifter.

Här kan du läsa mer om både räntetak och kostnadstak för högkostnadskrediter.

Kreditupplysning

Enligt lag ska den som lånar ut pengar göra en kreditkontroll på den som vill låna pengar. Ofta beställer man en kreditupplysning, som en del av kreditkontrollen. Genom en kreditupplysning får man reda på hur en persons ekonomiska situation ser ut. Den är ett viktigt hjälpmedel då man lånar ut pengar. Den synliggör låntagarens återbetalningsförmåga, vilket är en viktig del i den kreditkontroll som långivaren gör vid varje låneansökan.

När man tar en kreditupplysning skickas en omfrågandekopia hem till den som blivit omfrågad där det framgår vem som gjort kreditupplysningen samt de uppgifter som ingick i upplysningen.

Lågkostnadskredit

En lågkostnadskredit är en kredit som inte är en högkostnadskredit såsom det definieras i konsumentkreditlagen.  Begreppet lågkostnadskredit används inom segmentet för högavkastande krediter för att beskriva en kredit eller ett lån som inte omfattas av de begränsningar som gäller för högkostnadskrediter. Brixos kontokredit är ett exempel på lågkostnadskredit. För att vara en lågkostnadskredit får effektivräntan inte överstiga referensräntan med 30 procentenheter eller mer.

Lågkostnadskrediter beskrivs närmare i här.

Lån utan UC

Att låna utan UC betyder att ingen upplysning inhämtas från kreditupplysningsbolaget UC (Upplysningscentralen). Brixo hämtar istället en kreditupplysning från Bisnode. Att låna utan UC är populärt eftersom man då minskar risken att tidigare förfrågningar hos UC drar ned kreditvärdigheten inför andra framtida kreditansökningar som kanske är av större betydelse, t ex om man ska söka ett samlingslån eller bolån.

Mikrolån

Mikrolån/Microlån är lån som är av mindre storlek. Det finns ingen övre gräns för när ett mikrolån/microlån gör över till ett vanligt lån.

Idén till mikrolån/microlån kommer från början av att man ville stimulera företagsamhet i tredje världen. Genom att låna ut en mindre summa, kunde de få igång en affärsverksamhet för att sedan bli självständiga.

Genom att ta ett mikrolån/microlån kan du låna en mindre summa pengar utan säkerhet.

Omfrågandekopia

Enligt lag ska den som begär en kreditupplysning rörande en privatperson skicka en kopia till den som har omfrågats.

Det är alltså denna förfrågan som heter omfrågandekopia. På kopian framgår vem som begärt kreditupplysningen samt de uppgifter som ingick i upplysningen.

Påminnelse

Om du som kund missar att betala din faktura i tid påminner företaget dig om att betala denna. Detta görs oftast i form av ett påminnelsebrev där kunden uppmanas att betala fakturan. För att skicka ut en påminnelse tar företaget ofta ut en avgift, som du som kund måste betala. Avgiften fastställs av myndigheterna.

Ränta

Ränta är det pris som låntagaren får betala för att låna pengar från långivaren. Räntan anges ofta i procent och summan blir således beroende av hur stort lånebeloppet är.

30 % av den ränta du betalar in till långivaren är avdragsgill i din självdeklaration.

Exempel: Om du har betalt 1 000 kronor i ränta under ett år rapporterar vi detta till Skatteverket. Av dessa får du dra av 30 %, alltså 300 kronor.

Räntetak

Räntetak innebär att den räntan en långivare kan ta ut från en låntagare begränsas. För så kallade högkostnadskrediter har det införts ett räntetak som innebär att den nominella räntan för en sådan kredit maximalt får överstiga referensräntan med 40 procentenheter. Lagen som behandlar räntetak infördes 1 september 2018.

Läs mer om räntetak och kostnadstak här.

Skuldebrev

På skuldebrevet står allt som är överenskommet mellan dig och långivaren, såsom ditt namn, lånebelopp, hur mycket du ska betala per månad m m. Genom att skriva under skuldebrevet godkänner du de villkor som gäller för lånet. Det är därför viktigt att läsa igenom skuldebrevet noga innan du skriver under det.

SMS-lån

SMS-lån eller ibland särskrivet som SMS lån är ett populärt namn på mindre lån som ibland även kallas snabblån. Traditionellt menar man då lån på omkring 1000 kr – 5000 kronor med mycket kort återbetalningstid såsom 30 dagar. Brixo erbjuder inte SMS-lån.

Studentlån

De flesta banker och långivare har en lägre gräns för vad man som låntagare måste ha som inkomst för att kunna få ett lån. Som student kan det vara svårt att nå upp till denna gräns för att låna pengar, då man inte jobbar under sin studietid eller om man gör det i en mindre grad. Vissa långivare har då speciella regler så att man ska kunna låna pengar som student. Det kan handla om att man måste visa upp ett registreringsintyg från skolan, att man kan visa att man har studiebidrag eller kanske lån från CSN. Dessa regler kan vara lite olika mellan olika långivare.