Ekonomisk ordlista

Lär dig ekonomiska begrepp med Brixo

Inom bank och finansvärlden används många begrepp och termer som kan vara lite knepiga att förstå första gången man stöter på dem. Vad är ett annuitetslån egentligen och hur skiljer det sig från andra krediter? Vad är skillnaden mellan effektiv och nominell ränta? När får man en betalningsanmärkning? Och varför är det så viktigt med kreditvärdighet? På den här sidan förklarar vid vad de vanligaste ekonomiorden betyder och varför de är viktiga.

Amortering

När du lånar något, betyder det att du måste ge det tillbaka någon gång. Så är det när man lånar pengar också. När du tar ett lån hos en bank eller annan långivare gör man upp en avbetalningsplan. I avbetalningsplanen står det då hur mycket du ska betala varje månad (eller annan betalningsperiodicitet).

Betalningen utgörs av ränta, eventuella avgifter och amortering. Det är denna del som innebär en återbetalning på det du lånade. Amortering betyder just återbetalning.

Läs mer om amortering här.

 

Amorteringskrav

Amorteringskrav är en term som hänvisar till de regler och bestämmelser som styr hur mycket en person som tar ett bolån måste amortera, det vill säga betala tillbaka av lånet över tiden. Amortering innebär att man minskar skulden gradvis genom att betala av en del av lånet med jämna mellanrum, vanligtvis månadsvis.

Läs mer om amorteringskrav här.

 

Annuitetslån

Innebär att du som låntagare alltid betalar en lika stor summa vid varje betalningstillfälle. Summan inkluderar både räntekostnad, eventuella avgifter och amortering på lånet. Att betala med ett annuitetslån betyder att du i början betalar en större andel ränta och mindre amortering.

I takt med att du amorterar av lånet sjunker räntan och en större del går till amortering. Fördelen med annuitetslån är att du som låntagare vet exakt hur mycket du ska betala varje månad.

Läs mer om annuitetslån här.

 

Belåningsgrad

Belåningsgrad beskriver hur stora någons skulder är i förhållande till dess tillgångar. För privatpersoner används måttet främst för att beskriva hur stora bostadslån är i förhållande till bostadens värde eller inköpspris. Vid köp av bostad får belåningsgraden normalt maximalt uppgå till 85 % av inköpspriset.

Läs mer om belåningsgrad.

 

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är ett uttryck som används av kreditupplysningsbolag såsom UC eller Bisnode när en person fått ett utslag hos Kronofogden. Ett utslag kommer efter en borgenär skickat in ett betalningsföreläggande om en obetald skuld till Kronofogden.

En betalningsanmärkning kan göra det svårt att få lån eller försämra villkoren då en eller flera betalningsanmärkningar indikerar att du kan ha problem med din ekonomi. Hos Brixo är det möjligt att låna med betalningsanmärkning då vi gör en helhetsbedömning av den framtida betalningsförmågan.

Läs mer om hur det går till när man ansöker om ett lån med betalningsanmärkning.

 

Betalningsföreläggande

Ett betalningsföreläggande är förstadiet till en betalningsanmärkning. Betalningsföreläggandet utfärdas av Kronofogden på uppdrag av en borgenär som inte fått betalt. Om gäldenären bekräftar kravet när denna delges av Kronofogden leder det till ett utslag vilket kreditupplysningsbolagen klassar som en betalningsanmärkning.

Läs mer om vad en betalningsföreläggande är här.

 

Bindningstid

Bindningstid innebär att du förbinder dig att betala för en produkt eller tjänst under en förbestämd period. Många förknippar bindningstid med mobilabonnemang, men det är även vanligt med bindningstider för saker som gymkort och elabonnemang.

Läs mer om bindningstider

 

Blancolån / blankolån

Blancolån, egentligen ”in blanco lån” – är ett lån som inte kräver någon säkerhet eller borgensman från låntagarens sida. Du behöver alltså inte pantsätta något såsom bostad eller liknande för att ta ett blancolån. Blancolån kallas ofta privatlån eller lån utan säkerhet, vilket är alltså olika namn för samma sak.

För att långivaren ändå skall ha någon sorts säkerhet tas en kreditupplysning på kunden, för att kreditgivaren skall kunna bedöma kundens kreditvärdighet.

Räntan för ett blancolån är ofta högre än för exempelvis ett bostadslån, just för att det inte finns någon säkerhet för lånet.

 

Boendekostnad

Boendekostnad är som det låter den totala kostnaden för någons boende. Bor man i hyresrätt är det hyran med tillägg för el och liknande. Äger man sin bostad i form av villa eller bostadsrätt så är boendekostnaden istället de räntor man betalar samt eventuell avgift till bostadsrättsförening. Amortering är däremot ingen kostnad utan bör istället ses som ett sparande eftersom din skuld minskar. Dock är ju amortering en betalnings som ska göras så även den bör ingå i en hushållsbudget.

Läs mer om boendekostnad här.

 

Borgenär, gäldenär och borgensman

Borgenären och gäldenären är de två parterna i skuldförhållande. Om du tecknar ett lån hos en kreditgivare som en bank blir du gäldenär och banken borgenär (fordringsägare).

Läs mer 

Dröjsmålsränta

Missar du att betala i tid, har företaget rätt att ta ut en dröjsmålsränta. Om företaget har skrivit om dröjsmålsränta i sina villkor har de rätt att ta ut den från dag ett, som fakturan är försenad. Genom dröjsmålsräntan kan företag stimulera låntagaren att betala i tid.

 

Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet (tidigare Bisnode), är ett globalt företag som tillhandahåller affärsinformation och kreditupplysningar för att stödja företag och långivare.

Hos Brixo lånar du utan UC, kreditupplysning hämtas istället hos Dun & Bradstreet.

Läs mer om Dun & Bradstreet här.

Effektiv ränta

När man lånar pengar av en långivare, får man betala ränta. Räntan kan ses som lånets prislapp. Vad kostar det att låna pengar av någon? Här ska man titta på den effektiva räntan. Med detta menas vad du totalt kommer betala i kostnader, inklusive andra avgifter som eventuellt tillkommer. Det kan t ex vara uppläggningsavgift eller aviavgift. Genom att jämföra den effektiva räntan får du en bättre överblick av vad lånet faktiskt kostar dig.

Läs mer om effektiv ränta här.

 

Existensminimum

Existensminimum, eller förbehållsbelopp som det egentligen heter, är den summa du får leva på om du genomgår utmätning eller skuldsanering hos Kronofogden. Existensminimum ska täcka dina boendekostnader och en skälig levnadsstandard.

Läs mer om existensminimum

 

Förfallodag

Förfallodag är den dag då en faktura förfaller, det är alltså den sista betalningsdagen för en specifik faktura. Denna dag uppges alltid på fakturan. Skulle du missa att betala in din faktura på förfallodagen har fordringsägaren rätt att ta ut en påminnelseavgift och dröjsmålsränta samt eventuellt förseningsavgift, om detta framgår av lånevillkoren. Tiden för hur lång tid man har att betala en faktura kan variera, men vanligen är det 30 dagar. Den kan dock vara både kortare och längre.

Förseningsavgift

Har du fått en faktura och missar att betala denna i tid, finns risken att du får betala en förseningsavgift. Det är viktigt att veta om att det är den dag som fordringsägaren får in pengarna som gäller, inte den dagen du betalar.

Det är viktigt att inte blanda ihop förseningsavgift med påminnelseavgift eller dröjsmålsränta.

 

Grundkrav

Grundkrav är ett begrepp som du stöter på hos alla banker och kreditgivare. Grundkraven är precis som namnet antyder en specifikation av de lägsta krav långivare ställer på dig som kund för att överhuvudtaget behandla din ansökan om ett lån. Kraven varierar mellan olika långivare, hos en del räcker det med att du fyllt 18 år medan vissa kräver att du är minst 22 år. Rent generellt brukar kraven vara tuffare ju mer pengar du vill låna. Det är till exempel svårt att få ett lån 300 000 kronor eller mer om du har betalningsanmärkningar. Mindre lån utan UC som Brixos kontokredit kommer generellt med mer tillåtande krav jämfört med stora privatlån, exempelvis de som erbjuds av de traditionella bankerna.

Brixos grundkrav för att erbjuda dig ett lån:

  • Du har fyllt 18 år
  • Är folkbokförd i Sverige
  • Har en årsinkomst på minst 180 000 kr
  • Du har inga skulder hos Kronofogden

Högavkastande krediter

Högavkastande krediter är ett samlingsnamn för det segment av kreditmarknaden där Brixo är verksamt. Segmentet karaktäriseras av en högre räntenivå än privatlånesegmentet. Högavkastande krediter kan vara antingen en högkostnadskredit eller en lågkostnadskredit med en nominell ränta strax under taket för att inte definieras som högkostnadskredit. Typiskt har detta segment på kreditmarknaden räntenivåer kring 20-40 %.

Läs mer om segmentet för högavkastande krediter här.

 

Högkostnadskredit

Högkostnadskredit är ett begrepp i Konsumentkreditlagen och definierar ett lån eller kredit med en effektiv ränta som överstiger referensräntan med mer än 30 procentenheter. För högkostnadskrediter får den nominella räntan uppgå till maximalt 40 procentenheter över referensräntan. Även andra begränsningar finns för en högkostnadskredit såsom att förseningsavgifter inte är tillåtna och att det finns ett tak för totala kostnader som en kreditgivare kan ta ut från en konsument.

Du kan läsa mer om högkostnadskrediter här.

 

Inkassokrav

Ett inkassokrav är en anmodan om att betala en skuld, till exempel en faktura som förfallit. Om du har fått ett inkassokrav har företaget du ursprungligen var skyldig pengar överlåtit skulden till inkassobolaget ifråga. Något som betyder att du ska betala till skulden som specificeras på kravet till inkassobolaget. Inte till företaget som skickade ut originalfakturan. Om du inte betalar inkassokravet riskerar du att inkassobolaget tar ärendet vidare till Kronofogden.

Läs mer om inkassokrav här.

 

Jämkning

Jämkning innebär att man genom ansökan hos Skatteverket justerar skatten man betalar under ett löpande beskattningsår. Genom att jämka kan man betala rätt skatt från början och antingen slippa få en restskatt eller att få en lägre betald skatt redan från början istället för att få tillbaka en klumpsumma efter taxeringen.

Läs mer om jämkning här.

 

Kontokredit

En kontokredit är en typ av kredit där man beviljas en limit som man sedan kan använda flexibelt. Limiten kallas ibland även för låneutrymme eller kreditgräns. Brixo erbjuder kontokrediter där man som mest kan beviljas en kreditgräns på 30 000 kr och sedan fritt göra uttag upp till den limiten. T ex kan man ta ut 25 000 kr och behålla 5 000 kr som ett outnyttjat utrymme att flexibelt använda i framtiden som en buffert. Efter att man amorterat på sin kredit kan man göra uttag igen hela vägen upp till kreditgränsen.

Läs mer om kontokrediter här.

 

Kostnadstak

Kostnadstak på kreditmarknaden innebär att det finns en begränsning på hur stora kostnaderna för vissa typer av lån får bli. Kostnadstaket som infördes 1 september 2018 gäller endast för högkostnadskrediter och innebär att totala kostnader inte får överstiga det beloppet man ursprungligen lånat. Om man lånar t ex 5000 kr kan man aldrig behöva betala mer än 5000 kr i räntor och avgifter.

Här kan du läsa mer om både räntetak och kostnadstak för högkostnadskrediter.

 

Kreditbetyg

Kreditbetyget representerar din kreditvärdighet (som sätts av kreditupplysningsföretagen) och visar din betalningsförmåga när det kommer till återbetalning av lån och räkningar.

Läs mer om kreditbetyg.

 

Kreditupplysning

Enligt lag ska den som lånar ut pengar göra en kreditkontroll på den som vill låna pengar. Ofta beställer man en kreditupplysning, som en del av kreditkontrollen. Genom en kreditupplysning får man reda på hur en persons ekonomiska situation ser ut. Den är ett viktigt hjälpmedel då man lånar ut pengar. Den synliggör låntagarens återbetalningsförmåga, vilket är en viktig del i den kreditkontroll som långivaren gör vid varje låneansökan.

När man tar en kreditupplysning skickas en omfrågandekopia hem till den som blivit omfrågad där det framgår vem som gjort kreditupplysningen samt de uppgifter som ingick i upplysningen.

 

Kreditprövning

Kreditprövning är den process en långivare använder för att bedöma en låntagares kreditvärdighet. Detta hjälper långivare att fatta ett välgrundade beslut och minskar långviarens risken när ett lån beviljas. Lär dig mer om vad kreditprövning innebär, hur den genomförs och vilka faktorer som påverkar din kreditvärdighet.

 

Kreditvärdighet

Kreditvärdighet är ett mått på din förmåga att betala en skuld, som ett lån eller en faktura, och sannolikheten att du faktiskt gör det. Din kreditvärdighet påverkar dina möjligheter att låna pengar, köpa saker mot faktura eller avbetalning och teckna hyresavtal och abonnemang.

Läs mer om kreditvärdighet

 

Lågkostnadskredit

En lågkostnadskredit är en kredit som inte är en högkostnadskredit såsom det definieras i konsumentkreditlagen.  Begreppet lågkostnadskredit används inom segmentet för högavkastande krediter för att beskriva en kredit eller ett lån som inte omfattas av de begränsningar som gäller för högkostnadskrediter. Brixos kontokredit är ett exempel på lågkostnadskredit. För att vara en lågkostnadskredit får effektivräntan inte överstiga referensräntan med 30 procentenheter eller mer.

Lågkostnadskrediter beskrivs närmare i här.

 

Låneskydd

Låneskydd är en försäkring för att skydda dig från att hamna i ekonomiska svårigheter om du mot förmodan, plötsligt skulle förlora din inkomst. Med låneskyddet får du hjälp att återbetala lånet – trots sjukdom eller ofrivillig arbetslöshet.

Läs mer om låneskydd.

 

Lån utan inkomst

Att låna utan inkomst är svårt och nästan omöjligt om man inte lånar mot säkerhet. T ex kan det vara möjligt att ta bostadslån eller aktielån där man lånar en liten del av det man sätter i pant. Brixo lämnar inte lån till personer utan inkomst, men det är möjligt att låna utan fast inkomst.

Läs mer om lån utan inkomst här.

 

Lån utan säkerhet

Lån utan säkerhet innebär att långivaren inte kräver någon pant eller annan säkerhet för att ge ut ett lån. För bostadslån krävs vanligen säkerhet i form av pant i fastighet eller bostadsrätt, medan de flesta privatlån och snabblån är så kallade blancokredit utan krav på säkerhet.

Läs mer om lån utan säkerhet här.

 

Lån utan UC

Att låna utan UC betyder att ingen upplysning inhämtas från kreditupplysningsbolaget UC (Upplysningscentralen). Brixo hämtar istället en kreditupplysning från Bisnode. Att låna utan UC är populärt eftersom man då minskar risken att tidigare förfrågningar hos UC drar ned kreditvärdigheten inför andra framtida kreditansökningar som kanske är av större betydelse, t ex om man ska söka ett samlingslån eller bolån.

 

Mikrolån

Mikrolån/Microlån är lån som är av mindre storlek. Det finns ingen övre gräns för när ett mikrolån/microlån gör över till ett vanligt lån.

Idén till mikrolån/microlån kommer från början av att man ville stimulera företagsamhet i tredje världen. Genom att låna ut en mindre summa, kunde de få igång en affärsverksamhet för att sedan bli självständiga.

Genom att ta ett mikrolån/microlån kan du låna en mindre summa pengar utan säkerhet.

 

Nominell ränta

Den nominella räntan är den ränta som långivare anger i sin marknadsföring.  Till skillnad från den effektiva räntan avser den nominella räntan enbart själva låneräntan och inga avgifter eller övriga kostnader tas med i beräkningen.

Läs mer om nominell ränta

 

Omfrågandekopia

Enligt lag ska den som begär en kreditupplysning rörande en privatperson skicka en kopia till den som har omfrågats.

Det är alltså denna förfrågan som heter omfrågandekopia. På kopian framgår vem som begärt kreditupplysningen samt de uppgifter som ingick i upplysningen.

 

Privatlån

Ett privatlån är ett traditionellt lån, även kallat för blancolån. Du lånar ett specifikt belopp och återbetalar det med ränta över en förutbestämd period. Läs mer om skillnaden mellan kontokredit och privatlån.

 

Påminnelse

Om du som kund missar att betala din faktura i tid påminner företaget dig om att betala denna. Detta görs oftast i form av ett påminnelsebrev där kunden uppmanas att betala fakturan. För att skicka ut en påminnelse tar företaget ofta ut en avgift, som du som kund måste betala. Avgiften fastställs av myndigheterna.

 

Reseavdrag

Reseavdraget är en skattereduktion, alltså ett avdrag, du har rätt till om du reser till och från eller i jobbet.  För att ha rätt till reseavdraget krävs att dina resekostnader överstiger 11 000 kronor om året,

Läs mer om reseavdraget

 

Ränta

Ränta är det pris som låntagaren får betala för att låna pengar från långivaren. Räntan anges ofta i procent och summan blir således beroende av hur stort lånebeloppet är.

30 % av den ränta du betalar in till långivaren är avdragsgill i din självdeklaration.

Exempel: Om du har betalt 1 000 kronor i ränta under ett år rapporterar vi detta till Skatteverket. Av dessa får du dra av 30 %, alltså 300 kronor.

 

Ränteavdrag

Ränteavdrag är en skatteförmån som låntagare kan dra nytta av när de betalar ränta på ett lån.

Läs mer om hur ränteavdraget fungerar.

 

Ränteskillnadsersättning

Ränteskillnadsersättning är en avgift som du kan behöva betala till långivaren om du vill lösa ett lån med bunden ränta i förtid. För att räkna fram  ränteskillnadsersättningen för ett lån används en så kallad jämförelseräntan som bygger på aktuella räntor för bostadsobligationer.

Läs mer om ränteskillnadsersättning

 

Räntetak

Räntetak innebär att den räntan en långivare kan ta ut från en låntagare begränsas. För så kallade högkostnadskrediter har det införts ett räntetak som innebär att den nominella räntan för en sådan kredit maximalt får överstiga referensräntan med 40 procentenheter. Lagen som behandlar räntetak infördes 1 september 2018.

Läs mer om räntetak och kostnadstak här.

 

Skuldebrev

På skuldebrevet står allt som är överenskommet mellan dig och långivaren, såsom ditt namn, lånebelopp, hur mycket du ska betala per månad m m. Genom att skriva under skuldebrevet godkänner du de villkor som gäller för lånet. Det är därför viktigt att läsa igenom skuldebrevet noga innan du skriver under det.

SMS-lån

SMS-lån eller ibland särskrivet som SMS lån är ett populärt namn på mindre lån som ibland även kallas snabblån. Traditionellt menar man då lån på omkring 1000 kr – 5000 kronor med mycket kort återbetalningstid såsom 30 dagar. Brixo erbjuder inte SMS-lån.

Läs mer om SMS-lån här.

 

Snabblån

Snabblån är ett populärt begrepp för mindre lån på kort löptid och där det går att låna pengar snabbt. Ofta är snabblån på från 3 000 kr upp till omkring 20 000 kr. Snabblån är ofta högkostnadskrediter och har högre ränta än klassiska privatlån.

Läs mer om snabblån här.

 

Studentlån

De flesta banker och långivare har en lägre gräns för vad man som låntagare måste ha som inkomst för att kunna få ett lån. Som student kan det vara svårt att nå upp till denna gräns för att låna pengar, då man inte jobbar under sin studietid eller om man gör det i en mindre grad. Vissa långivare har då speciella regler så att man ska kunna låna pengar som student. Det kan handla om att man måste visa upp ett registreringsintyg från skolan, att man kan visa att man har studiebidrag eller kanske lån från CSN. Dessa regler kan vara lite olika mellan olika långivare.

 

Styrränta

Styrräntan är ett finanspolitiskt verktyg vars syfte är att styra inflationstakten i samhället. Styrräntan fastställs av Riksbanken och avgör bland annat hur mycket det kostar för bankerna att låna pengar av Riksbanken och i förlängningen hur mycket det kostar för företag och dig som konsument att låna pengar.

Läs mer om styrräntan

 

Stämpelskatt

Stämpelskatt är skatt du behöver betala i samband med att du tar ut ett pantbrev på en fastighet du köpt. Du ska också betala stämpelskatt om du gör en inteckning på en fastighet som du äger.  Stämpelskatten omfattar bara fastigheter som villor och tomträtter, du behöver inte betala stämpelskatt om du köper en bostadsrätt.

Läs mer om stämpelskatt

 

Upplysningscentralen

UC (Upplysningscentralen) är ett kreditupplysningsföretag som samlar in och analyserar information om privatpersoner och företag.

Läs mer om UC här.

 

Uppläggningsavgift

Uppläggningsavgift eller startavgift är den avgift en bank eller annan långivare tar för att lägga upp lånet. Vanliga uppläggningsavgifter är på mellan cirka 300 och 500 kr. Brixo tar ingen uppläggningsavgift.

Läs mer om uppläggningsavgifter här.

 

Uppskov

Om du sålt en bostad och gjort en vinst på affären är du skyldig att betala skatt på vinsten (reavinstskatt). Om du även köper en ny bostad är det möjligt att skjuta upp skatteinbetalningen genom att ansöka om uppskov hos Skatteverket. Att begära uppskov kan fördelaktigt eftersom du kan använda pengarna till andra saker under tiden för uppskovet.

Läs mer om uppskov

 

Överskuldssättningsutredningen

I juli 2023 presenterades en utredning med förslag om ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning. I förslaget ingick bland annat ett nytt lägre räntetak, ett utvidgat kostnadstak och ett nytt skuld- och kreditinformationsregister. Förslagen föreslås träda ikraft från 1 januari 2025 och kan då komma att få stor påverkan på vissa segment inom konsumentkreditmarknaden.

Läs mer om Överskuldsättningsutredningen